2013 4 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2013 4 muistio Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä


KAAKKURIN SUURALUEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS

Aika: 9.12.2013 klo 17.15 – 19.15
Paikka: Kaakkurin asukastupa, Pesätie 13

Läsnä: Mervi Hyvärinen puheenjohtaja
Anitta Seppänen Sarasuon päiväkoti
Ulla Haataja Kuukkelin päiväkoti
Anu Lappi Karjasillan seurakunta, opiskelija
Seppo Meriläinen Karjasillan seurakunta
Seppo Määttä asukasyhdistys
Sylvi Koistinen asukasyhdistys
Julia McLellan asukas
Anitta Pelttari MLL
Pirjo Rahkila MLL
Matias Ojalehto asukas, luottamushenkilö
Heidi Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15.


2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin.


3. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio, ja hyväksyttiin se.


4. Yhteistyöryhmän vuoden 2014 toimintarahan hakuohje ja – lomake
Heidi esitteli yhteistyöryhmien toimintarahan uusittua ohjetta ja hakulomaketta. Toimintarahan jakamiskäytännön uudistamisen taustalla on ollut tarve saada selkeät, yhdenmukaiset toimintamallit ja kriteerit. Elokuussa yhteistyöryhmien jäsenille tehtiin kysely toimintarahan jakamiskäytännöistä, ja ohjeistus on laadittu kyselyn vastausten ja lähidemokratiatoimikunnan ohjeistuksen pohjalta. Uuden käytännön toimimista seurataan ja tehdään tarvittaessa muutoksia, mikäli jokin käytäntö ei toimi.
Matias kertoi laajemmin avustusten uudistamis- ja yhtenäistämistyöstä. Erityisesti kuntaliitoksen myötä on tullut tarve saada selkeät ohjeet ja hakulomakkeet kaikkiin avustuksiin. Yhtenäistämistyötä jatketaan ensi vuoden ajan, tavoitteena on saada yhtenäinen käytäntö hallintokuntarajojen yli. Hakuaikoja on jouduttu miettimään paljon, loppuvuonna tapahtuva haku on huono sekä niille toimijoille, joilla on tarve jatkuvalle hakuajalle, että niille yhdistyksille, jotka tekevät toimintasuunnitelmansa loppuvuonna ja tarvitsisivat silloin tiedon seuraavan vuoden rahoituksesta.
Kokouksessa keskusteltiin, tuottaako uusi toimintamalli kuinka paljon paperityötä, kun jokaisesta tapahtumasta / toiminnasta täytyy tehdä oma hakemuksensa, ja kuinka tasapuolisuus voidaan säilyttää kun kerralla käsitellään monia hakemuksia. Lisäksi esille nousi huoli, miten vanhempaintoimikunnat voivat hakea toimintarahaa ja miten käy, jos esimerkiksi vanhempaintoimikunnassa vaihtuu henkilöt.
Heidi kertoi, että kokonaisuudessaan uusi toimintamalli tulee helpottamaan kaikkien työtä, ja keskeinen periaate toimintarahan jakamisessa tulevaisuudessakin on juuri toimijoiden tasapuolinen kohtelu. Kun kaikki hakemukset tehdään samalla lomakkeella, se helpottaa hakemusten läpikäymistä. Vanhempaintoimikunnat voivat hakea toimintarahaa kuten mitkä tahansa muutkin toimijat, hakijoiden tulee vain keskenään sopia esimerkiksi siitä, kenen tilille myönnetty toimintaraha maksetaan.
Kohdan aikana alueen diakoni Seppo Meriläinen kiitti asukasyhdistystä ja MLL:ää yhteisen Lyhty-tapahtuman järjestämisestä, tapahtuma oli onnistunut ja lähtökohtaisesti tapahtumaa on suunniteltu myös vuodelle 2014. Keskusteltiin, kuinka tällaiseen yhteistapahtumaan jatkossa haetaan toimintarahaa, hakeeko jokainen toimija omalla lomakkeella vai tehdäänkö yksi yhteinen hakemus. Seurakunta ei aio hakea toimintarahaa, mutta esimerkiksi asukasyhdistys ja MLL voivat halutessaan hakea. Ohjeistus on, että toimijat tekisivät yhteistyössä yhden hakemuksen, mihin kirjaavat kunkin toimijan roolin ja vastuun, ja kuinka ovat suunnitelleet rahoituksen käyttämisen.


5. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuodelle 2014
Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Mervi Hyvärinen. Varapuheenjohtajaksi esitettiin nykyistä varapuheenjohtajaa Leena Valkeista, jolta varmistetaan vielä suostumus tehtävään ja vahvistetaan asia seuraavassa kokouksessa.


6. Yhteistyöryhmän vuoden 2014 suunnitteleminen
Päätettiin, että yhteistyöryhmä pitää ensi keväänä kolme kokousta, joissa kussakin on yksi käsiteltävä teema. Tavoitteena on, että kokouksissa olisi aina kokouksen teemaan liittyviä keskustelijoita sekä virkamiehistä että luottamushenkilöistä. Syksyn teemoja mietitään keväämmällä, mutta kevään kokousten aiheina olisivat:
- Tammikuussa toimintarahan jakaminen
- Helmi-maaliskuussa suuralueen kouluasiat
- Loppukeväästä turvallisuus. Pohditaan lähempänä, otetaanko samaan iltaan sekä liikenneturvallisuus että yleinen turvallisuus / turvallisuudentunne, vai jätetäänkö toinen aihe syksylle.
o Liikenneturvallisuus: Bussipysäkkien sijoittamiset, jotta pysäkillä oleva bussi olisi turvallista ohittaa; teiden kallistukset; nopeusrajoitukset; mopot. Paikalle olisi hyvä saada ainakin liikennesuunnittelija.
o Yleinen turvallisuus: Tietoa ja keskustelua huume- ja rikostilastoista. Yleisesti keskustelua, mikä vastuu kenelläkin ja milläkin organisaatiolla on esim. nuorten käyttäytymisestä. Mitä itse kukin voisi tehdä asian eteen? Kaakkurissa toimii turvallisuusrinki, mikä on vähentänyt alueella tehtävää pientä ilkivaltaa, voisiko samanlaisen saada toimimaan myös Metsokankaalla? Paikalle voisi kutsua esim. poliisin edustajan, vanhempaintoimikuntien jäseniä, edustusta kouluilta, nuokkarilta jne.


7. Muut ajankohtaiset asiat
- Mervi muistutti, että vielä kokouksen aikana ehtii ilmoittautua 18.12. järjestettävään jouluruokailuun, ilmoittautumiset Merville.
- Pirjo kertoi MLL:n isä-lapsikerhon käynnistymisestä. Taustalla on ollut halu ja tarve järjestää yhteistä tekemistä isille ja lapsille. Asukasyhdistys järjesti marraskuussa perinteisen isien ja lasten peli-illan, missä MLL:n toimijat kävivät kertomassa käynnistyvästä kerhostaan. Kerhoa on nyt pidetty kahdesti Sarasuon päiväkodilla. Kerho on joka toinen keskiviikko, edellisillä kerroilla on ollut mukana puolenkymmentä isää ja mukaan mahtuu vielä. Lisätietoja voi kysellä ja kerhoon ilmoittautua sähköpostilla mll.kaakkuri(at)gmail.com.
Keskusteltiin, että MLL voisi toimittaa kerhosta useita mainoksia kaikkiin alueen päiväkoteihin, jotta päiväkodit voivat laittaa niitä esille ulko-oviinsa. Myös neuvolaan ja terveyskeskukseen voisi viedä mainoksia.
- Sulkasatoa – lehti on ilmestynyt marraskuussa. Toiveissa olisi saada lehdelle jatkossa päätoimittaja, joka ottaisi päävastuun lehden kokoamisesta.


8. Seuraava kokous
Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään tammikuussa mahdollisesti viikolla 5, tarkempi ajankohta päätetään myöhemmin ja ilmoitetaan mahdollisimman pian tammikuun alussa.


9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.