2014 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2014 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika:                           Tiistaina 4.2.2014 kello 17.15-19.00                                       

 

Paikka:                        Kaakkurin asukastupa

 

Läsnä:                         Mervi Hyvärinen, pj. Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys ry
                                   Anittä Seppänen, Sarasuon päiväkoti
                                   Pirjo Rahkila, MLL Kaakkuri
                                   Sinikka Martikkala, Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys ry
                                   Seppo Määttä                 "

                                   Sylvi Koistinen                "

                                   Leena Valkeinen             "

                                   Anitta Pelttari, MLL Kaakkuri

                                   Jorma Moilanen, Kaakkkurin suuralueen asukasyhdistys ry

                                   Niina Pennanen, MLL Kaakkuri

                                   Liisa Anttonen, Sarasuon päiväkodin vanhempaintoimikunta

                                   Ulla Haataja, Kuukkelin päiväkoti

                                   Hanna Koivulampi, MLL Kaakkuri

                                   Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

 

Kokouksen alussa kerättiin mielipiteitä palveluiden suunnittelua varten. Koosteet
viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun. Kysymyksiä, joihin voi vielä vastata lähettämällä vastaukset sihteerille viimeistään 31.3.2014 mennessä, on:

Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?

Mihin asioihin olet tyytyväinen omassa elämäntilanteessasi?

Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä arjen sujumisen kannalta?

Mitä tarvittaisiin, jotta olisit tyytyväinen elämäntilanteeseesi?

 

Ota kantaa–sivustolle nettiin tulee myös hyvinvointikysely lähiaikoina. Siellä kerätään myös mielipiteitä palveluiden suunnittelua varten.

 

1.    Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.20.

 

2.    Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

3.    Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistiot löytyvät osoitteesta:
http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot4

 

4.    Toimintaraha vuodelle 2014.
Sihteeri toimi puheenjohtaja toimintarahojen käsittelyn ajan. Yhdistykset eivät osallistuneet omien toimintarahahakemuksiensa käsittelyyn.
Käytiin keskustelu toimintarahojen myöntämisperusteista ja tulleista hakemuksista.
Yhteistyöryhmä päätti toimintarahoista esityksen mukaan, joka lähtee yhteistyöryhmän esityksenä päätettäväksi lähidemokratiatoimikunnalle. Toimintarahaesitys muistion liitteenä. LDT:n kokous on 19.2.2014. Toimintarahat tulevat tileille maaliskuun puolella ja niistä lähtee kaikille saajille ilmoitus.
 

 

Sihteeri vie eteenpäin asiaa, miten toimitaan, jotta toimintarahaa saataisiin käyttöön tammi-helmikuun tapahtumiin/tilaisuuksiin.

 

Alueellista tiedottamista (aluelehtiä) tuetaan kohdeavustuksilla. Kohdeavustushakemus on vapaamuotoinen ja se osoitetaan lähidemokratiatoimikunnalle ja lähetetään osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo,

PL 27, 90015 Oulun kaupunki.

 

5.    Toimintasuunnitelma 2014.
Yhteistyöryhmä oli edellisessä kokouksessaan suunnitellut tälle vuodelle seuraavaa:

Päätettiin, että yhteistyöryhmä pitää ensi keväänä kolme kokousta, joissa kussakin on yksi käsiteltävä teema. Tavoitteena on, että kokouksissa olisi aina kokouksen teemaan liittyviä keskustelijoita sekä virkamiehistä että luottamushenkilöistä. Syksyn teemoja mietitään keväämmällä, mutta kevään kokousten aiheina olisivat:
-Tammikuussa toimintarahan jakaminen
- Helmi-maaliskuussa suuralueen kouluasiat

- Loppukeväästä turvallisuus.Pohditaan lähempänä, otetaanko samaan iltaan sekä liikenneturvallisuus että yleinen turvallisuus / turvallisuudentunne, vai jätetäänkö toinen aihe syksylle.
o Liikenneturvallisuus: Bussipysäkkien sijoittamiset, jotta pysäkillä oleva bussi olisi turvallista ohittaa; teiden kallistukset; nopeusrajoitukset; mopot. Paikalle olisi hyvä saada ainakin liikennesuunnittelija.
o Yleinen turvallisuus: Tietoa ja keskustelua huume- ja rikostilastoista. Yleisesti keskustelua, mikä vastuu kenelläkin ja milläkin organisaatiolla on esim. nuorten käyttäytymisestä. Mitä itse kukin voisi tehdä asian eteen? Kaakkurissa toimii turvallisuusrinki, mikä on vähentänyt alueella tehtävää pientä ilkivaltaa, voisiko samanlaisen saada toimimaan myös Metsokankaalla? Paikalle voisi kutsua esim. poliisin edustajan, vanhempaintoimikuntien jäseniä, edustusta kouluilta, nuokkarilta jne.

Sihteeri kertoi, että maaliskuussa järjestetään Oulu raadit.  Kevään raadeissa ovat esillä sivistys- ja kulttuuripalvelut; koulu-, päiväkoti-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen asiat. Kaakkurin toimintasuunnitelman mukaan nämä asiat ovat esillä seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa, joten päätettiin osallistua raateihin, jolloin kysymyksiin vastaajina ovat kaupungin ylimmät virkamiehet ja päättäjät. Kaikissa kokouksissa on mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen.

Raateja on neljä. Sisältö on kaikissa tilaisuuksissa sama, joten voit osallistua silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Tiedottakaa ystävällisesti omille ryhmillenne raadeista. Raadeista tulee lisäinfoa Oulun kaupungin netti- ja facebooksivuille. Lehti-ilmoituksia on myös lähempänä tilaisuuksia. Raatipaikkoja ovat:

Tiistai 18.3.2014 kello 18-20 Laivakankaan koulun ruokasali, Jääli
Keskiviikko 19.3.2014 kello 18-20 Kauppakeskus Kapteeni, Oulunsalo
Tiistai 25.3.2014 kello 18-20 Kellon koulukeskuksen ruokasali, Kello
Keskiviikko 26.3.2014 kello 18-20 Myllytullin koulun ruokasali, Keskusta

Yhteistyöryhmän toukokuun kokous on 6.5.2014 kello 17.15 Kaakkurin koulun auditoriossa. Silloin aiheena ovat turvallisuus, liikenne, ongelmapaikat liikenteessä, liikenteen melu – meluvallit, kävelytiet – mopoilu. Pyydetään kokoukseen päättäjiä ja virkamiehiä vastaamaan kuntalaisten kysymyksiin. Oulun kaupungin sivuilla, osoitteessa http://kartta.ouka.fi/ims voi merkata ongelmapaikkoja liikenteessä.

6.    Muut asiat.
Lastenhoitoapua asukastuvalta.
Asukastuvalla on kaksi lähihoitajaa, jotka käyvät perheissä hoitamassa lapsia. Lastenhoitoapu maksaa 10 euroa/tunti.

Koukku.
Sihteeri kertoi joulukuussa toimintansa aloittaneesta, moniammatillista yhteistyötä tekevästä ryhmästä, Koukusta. Koukku toimii Kaakkurin suuralueella. Ryhmän tehtävänä on "koukuttaa", kehittää, mallintaa ja niveltää alueellisen matalan kynnyksen moniammatillista yhteistyötä. Koukussa ovat edustettuina alueen koulut, päivähoito, kirjasto, kulttuuripalvelut, nuorisotoimi, kolmas sektori, seurakunta, yhteisötoiminta.

MLL Kaakkurin ja Marttojen kokkikerho.
Yhteistyössä on suunnitteilla lapsille ja nuorille kokkikerho.

MLL Kaakkurin vauvaperhekahvila.
Kaakkurin suuralueen asukkaiden ikäjakauma on seuraava (2013):

Suuralue Yhteensä 0-6     7-12    13-15  16-18  19-24    25-64    65-74  75-
Kaakkuri 13 608    2 261  1 390   566     511     1 113    7 101    468     198

MLL Kaakkurin perhekahvila kokoontuu kerran viikossa nuorisotoimen tiloissa. Alueella on pulaa tiloista, missä perhekahvila/vauvaperhekahvila voisi kokoontua toisenkin kerran viikossa. Kartoitetaan alueen tiloja.

7.    Seuraava kokous.
Oulu raati keskiviikkona 19.3.2014 kello 18-20 Kauppakeskus Kapteeni, Oulunsalo. Lastenhoito on järjestetty. Tervetuloa mukaan!
Kokous videoidaan suorana lähetyksenä kaupungin nettisivuille ja tilaisuuteen voi lähettää kännykällä kysymyksiä päättäjille ja virkamiehille. Numero, mihin viestejä voi lähettää tulee lähempänä tilaisuutta kaupungin nettisivuille.

 

8.    Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.