2014 4 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2014 4 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistaina 7.10.2014 kello 17.15-19.00

Paikka: Metsokankaan koulu, neuvotteluhuone.

Läsnä: Mervi Hyvärinen, yhteistyöryhmän pj.
Sylvi Koistinen, asukas, asukasyhdistys
Elina Seppänen, asukas, Metsokankaan vanhempain toimikunta
Anu Vanhanen, asukas
Anitta Seppänen, Sarasuon päiväkoti
Päivi Rahja, Karjasillan seurakunta
Mari Pietikäinen, nuorisotyö Oulu-eteläinen alue
Otto Leskinen, Metsokankaan koulu
Toni Myllyaho, Kaakkurin kirjasto
Maija Laukka, Oulunlahden ja Sarasuon koulut, Koukun pj.
Ulla Haataja, Kuukkelin päiväkoti
Seppo Määttä, asukas, asukasyhdistys
Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Samalla käytiin läpi esittelykierros.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi vaihtamalla kohtien 6 ja 7 paikkaa.

3. Asukasyhdistyksen toiminnan esittely.
Kaakkurin suuralueen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Mervi Hyvärinen esitteli lyhyesti yhdistyksen toimintaa. Kaikki Kaakkurin suuralueen, johon Metsokangas myös kuuluu, ovat tervetulleita toimintaan mukaan.
Asukasyhdistys julkaisee Sulkasatoa –lehteä alueella. Se ilmestyy tänä vuonna vielä marraskuun lopussa. Ottakaa Merviin yhteyttä, kun haluatte alueeltanne kirjoittaa ajankohtaisista asioista Sulkasatoon. Mervin sähköposti: puheenjohtaja(at)kaakkurinasukastupa.fi
Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys vastaa alueella toimivan asukastuvan toiminnasta. Kun tarvitsette tilaa kokouksille, kerhoille, tapahtumille, ottakaa tuvalle yhteyttä. Tuvalla voi myös lounastaa tiistaista perjantaihin. Tarkemmat tiedot tuvan nettisivuilta osoitteesta: http://www.kaakkurinasukastupa.fi/
Oulun kaupunki maksaa tuvan vuokra- ja juoksevat kulut.

4. Yhteistyöryhmän toiminnan esittely.
Sirpa esitteli yhteistyöryhmän toimintaa. Jokaisella Oulun kaupungin suuralueella on oma alueellinen yhteistyöryhmä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain alueen asukkaista. Sihteerinä toimii kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Oulun kaupungin konsernipalveluista.

Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on osa Oulun kaupungin toimintaa. Kuntalaisilla on lakiin perustuva oikeus vaikuttaa itseään koskevaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon, sekä saada tietoa tehdyistä päätöksistä.
Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, jonka toiminta on kaikille avointa. Ryhmän toimintaan ovat tervetulleita alueen asukkaat, asukasyhteisöt, yhdistykset, luottamushenkilöt, julkisten ja yksityisten palvelujen edustajat.
Yhteistyöryhmän kokouksissa käsitellään suuralueen tai koko kaupungin ajankohtaisia asioita, tutustutaan valmistelussa oleviin suunnitelmiin ja otetaan niihin tarvittaessa kantaa. Lisäksi annetaan lausuntoja ja tehdään aloitteita.
Alueellinen toimintaraha on 0,70 eur/asukas. Sen jaosta alueellisten toimijoiden kesken tekee yhteistyöryhmä ehdotuksen lähidemokratiatoimikunnalle.
Alueellisia kokouksia on noin viisi vuodessa. Ilmoittautumalla sähköpostituslistalle, saat tiedon, mitä asioita kulloinkin on käsittelyssä ja voit osallistua kokouksiin silloin, kun käsittelyssä olevat asiat kiinnostavat sinua.

5. Koukku. Moniammatillisen työryhmän toiminta.
Maija esitteli Koukun toimintaa. Koukku on matalan kynnyksen moniammatillinen työryhmä. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kesken. Toiminnassa on mukana päiväkotien, koulujen, kirjaston, nuorisotoimen, neuvolan, terveydenhoidon, kulttuurin, yhteisötoiminnan, seurakunnan, Mll:n ja asukasyhdistyksen edustajat.
Pääpaino on lasten ja nuorten hyvinvointiasioissa. Pyritään ajoissa löytämään ongelmakohdat ja puuttumaan niihin varhain.
Koukku toimii aktiivisesti yhteistyössä lasten Kaste-hankkeen ja Mll:n kanssa, joiden tavoitteet ovat samanlaiset kuin Koukun. Lasten ja perheiden tukeminen omalla asuinalueella. Lapsiperheiden palvelut on koottu yhteen paikkaan, tämä koskee alle kouluikäisten lasten perheitä. Apua tarvitseva perhe saa palvelut omalta alueeltaan. Lisäksi huomiota on kiinnitetty hyviin ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisyyn.
Kaakkurin koulu on nimetty hyvinvointikouluksi ja neuvola hyvinvointineuvolaksi. Konkreettisina esimerkkeinä Kaakkurissa on aloittanut mm. taideneuvola, johon lapsi osallistuu yhdessä vanhempansa kanssa. Toiminta on avointa kaikille halukkaille.
Lisäksi koulussa toimii taide- ja elokuvakerhoja sekä koulukoppari, joka tarvittaessa hakee lapsen kotoa kouluun.
Metsokankaan alueelle on perustettu Koukkua vastaava oma moniammatillinen työryhmä.

6. Kaakkurin suuralueen rikostilastot, valvontakamerat ja vapaaehtoinen valvontarengas.
Poliisi ei työkiireiden vuoksi päässyt paikalle esittelemään rikostilastoja.
Valvontakamera-asia siirtyy myös tuonnemmaksi.
Vapaaehtoinen valvontarengas toimii ns. vanhan Kaakkurin alueella. Tällä hetkellä mukana toiminnassa on noin 40 henkeä. Partiointivuorot ovat perjantai- ja lauantai-iltaisin. Mukaan kaivataan lasten ja nuorten vanhempia.
Metsokankaan alueelle perustetaan heti oma valvontarengas, kun vapaaehtoisia löytyy alueelta. Ilmoittautua voi Merville osoitteeseen puheenjohtaja(at)kaakkurinasukastupa.fi.
Keskusteltiin yleisesti Kaakkurin suuralueen häiriöistä:
• Kuukkelin päiväkodin pihalla häiriköidään viikonloppuisin. Sotketaan paikkoja, esim. ikkunoita. Mopoilla rällätään pihamaalla. Toivotaan, että vanhemmat lenkkeilevät alueella viikonloppuisin.
• Kirjastossa ja kirjaston aulassa on myös häiriökäyttäytymistä. Toivotaan vanhempien käyvän kirjastolla iltaisin, jos kuulevat nuoriensakin viettävän siellä aikaansa.
• Nuorisotalolla käy iltaisin 60-70 nuorta. Siellä ei ole häiriökäyttäytymistä. Lauantai-illan aukioloaikaa jatketaan kello 22.00 asti.
• Asukasyhdistys on puuttunut ja ilmoittanut poliisille alueella havaitsemaansa alkoholin välitykseen alaikäisille. Asia onkin nyt saatu kuriin.
• Alueelle toivotaan lisää matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, esim. höntsäliikuntaa (ei aina kilpailuhenkisiä juttuja), partiota, ilmaista toimintaa.
• Kaakkurin kentän alueella on ollut paljon ilkivaltaa viime aikoina mm. huoltorakennuksen töhrimisiä, poltettu paikkoja jne.

7. Urheilukentän suunnitelma Metsokankaan alueella, Iinatin moottoriurheilukeskuksen toiminnan lopettaminen ja liikuntamaa.
Alla Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori Jouko Vesterlundin vastaukset kysymyksiin:

Tässä taloudellisessa tilanteessa pyrimme toteuttamaan työohjelman kautta rahoituksen tämänkaltaisiin toimenpiteisiin. Olemme alustavasti hahmotelleet, että Metsokankaan pallokentälle tehtäisiin seuraavanlaisia toimenpiteitä;

- kentälle asennetaan tekonurmi, jota on vapautunut Heinäpäästä
- kentän kahdella sivulla on aita ja hankitaan puuttuville sivuille aidat
- juoksusuora + pituushyppypaikka
- koululiikunnan yleisurheilu-suorituspaikat
- ulkokuntoiluvälineitä

Paljolti riippuu v. 2015 työohjelman määrärahoista, mitä näistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa v. 2015 aikana. Ainakin tekonurmen siirto ja kentän aitauksien loppuunsaattaminen saadaan tehtyä v. 2015. aikana. Jos rahoitus antaa myöten, niin voidaan tehdä myös muita toimenpiteitä. Tarvittaessa pallokentän kehittämistoimenpiteitä jatketaan v. 2016 työohjelmalla.

Iinatin moottoriurheilukeskuksen toiminta moottoriurheilussa päättyy tähän kauteen ja kaikki toiminta siirtyy OuluZoneen. Tilanteeseen on varauduttu siten, että Iinattiin on tilattu puomit ja kieltokyltit, jotka asennetaan tämän vuoden puolella.

Liikuntamaan toimintoja tarkastellaan alueen kaavoituksen yhteydessä. Liikuntamaasta on aikanaan tehty alustavia ajatuksia erilaisista toiminnoista, jotka päivitetään kaavoituksen yhteydessä tämän päivän tarpeisiin. Kaavoitusprosessissa tarkastellaan myös yhdyslatujen mahdollisuus.

Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmä päätti tehdä seuraavanlaisen aloitteen:

Metsokankaan urheilukentälle on saatava pikimmiten luistimien vaihtoa varten koppi. Kenttää käyttävät koululaisten lisäksi monet alueella sijaitsevat päiväkodit. Kopin avaimien hallinnoinnista voidaan keskustella koulun ja päiväkotien kanssa.
(Sihteeri on vienyt aloitteen eteenpäin 8.10.2014)

8. Muut asiat.
Mari ja Otto kertoivat, että Metsokankaan alueella on vanhempien perustama facebook-ryhmä, jota käytetään tiedotuskanavana erilaisille ajankohtaisille asioille.
Mari ja Otto avaavat pikapuoliin uuden fb-sivuston, jossa tiedotetaan Metsokankaan alueen asukkaille harrastusmahdollisuuksista omalla asuinalueella. Sivuille kootaan kaikkien alueella toimivien yhdistysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden järjestämät harrastusmahdollisuudet.

Junaradan aiheuttamasta tärinästä keskusteltiin. Varsinkin Perävainion alueelta
on tullut palautetta, että rataremontti on osittain valmistunut ja junat ajavat kovemmilla nopeuksilla, joka aiheuttaa tärinää. Mervi vie asiaa eteenpäin.

Ensi keväänä alueella halutaan toteuttaa siivouspäivä. Onko päivä hyvä ajoittaa samalle päivälle valtakunnallisen siivouspäivän kanssa, joka on 23.5.2015?
http://siivouspaiva.com/


9. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 2.12.2014 kello 17.15 Kuukkelin päiväkodilla.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.