2015 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2015 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokous.
Aika: Tiistaina 13.1.2015 kello 17.15 – 18.35
Paikka: Kuukkelin päiväkoti, Hippiäiskuja 4
Läsnä: Mervi Hyvärinen, puheenjohtaja
Raija Meriläinen, Pohjois-Suomen Lasten Kaste –hanke
Anitta Pelttari, MLL Kaakkurin osasto ry
Anitta Seppänen, Sarasuon päiväkoti
Sylvi Koistinen, Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys ry
Seppo Määttä, Kaakkurin suuralueen asukasyhdistys ry
Mirjami Dutton, seurakunta
Pirjo Rahkila, MLL Kaakkurin osasto ry
Toni Myllyaho, Kaakkurin kirjasto
Ulla Haataja, Kuukkelin päiväkoti
Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin Pohjois-Suomen Lasten Kaste –hankkeen ja perhevalmentaja toiminnan esittelyn lisäyksellä.
3. Pohjois-Suomen Lasten Kaste –hanke. Perhevalmentaja tavattavissa lähikirjastossa.
Projektiasiantuntija Raija Meriläinen Pohjois-Suomen Lasten Kaste –hankkeesta esitteli toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja osallisuutta lapsiperheiden arjessa sekä vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja. Hanke pyrkii vähentämään eriarvoisuutta ja estämään lasten ja nuorten syrjäytymistä.
Keinoja ovat mm. kumppanuuden kehittäminen kolmannen sektorin lapsiperhetoimijoiden kanssa sekä uusien työkalujen ja toimintatapojen löytäminen. Palvelujen painopistettä pyritään siirtämään kalliista erityispalveluista peruspalveluihin.
Hankkeen kesto on 2014-2016.

Perhevalmentaja tavattavissa Kaakkurin kirjastossa.
Perhevalmentaja on tavattavissa maanantaisin kello 17.00 - 18.30 Kaakkurin kirjastossa. Palvelu on matalan kynnyksen toimintaa parhaimmillaan; aikaa ei tarvitse varata, nimeä ei tarvitse kertoa. Palvelu on lapsiperheille tarjottavaa kumppanuutta. Perhevalmentajan kanssa voi keskustella ja yhdessä miettiä vastauksia perhettä askarruttaviin kysymyksiin.
Nopeaa, mutkatonta ja maksutonta palvelua on tarjolla lähellä sinua.
Jos sinua hämmästyttää tai kummastuttaa joku asia lapsiperheen arjessa, tai kaipaat kumppania pohtimaan yhdessä lapsesi kasvuun, perushoitoon tai päivärytmiin liittyviä kysymyksiä tai sinua askarruttaa parisuhde, vanhemmuus tai perheesi yhteinen arki tai murrosikäisen kanssa on ongelmia, niin tule perhevalmentajan juttusille!
Jos haluaa keskustella perhevalmentajan kanssa ihan rauhassa, niin kirjastossa on varattu oma huone keskusteluille.
Raija tulee mielellään kertomaan asiasta lisää kokouksiin, kerhoihin ym. Raijan yhteystiedot ovat raija.merilainen@ouka.fi tai puh.050 462 0835.
4. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Edellisessä kokouksessa oli esillä junaliikenteen aiheuttama tärinä Kaakkurin alueella. 5.1.2015 on astunut voimaan junien nopeusrajoitus. Merville voi lähettää palautetta asiasta, miten nopeusrajoitus on vaikuttanut tärinäongelmaan. Jos junat ajavat ylinopeutta alueella, sanktioita on luvassa kuljettajille.
Mervin sähköposti on puheenjohtaja@kaakkurinasukastupa.fi
5. Toimintaraha.
Alueellisen toimintarahan hakemuksia oli määräaikaan mennessä saapunut
23 kpl 14.316 euroa. Toimintarahaa oli myönnettävänä 9.973 euroa eli asukasluku 14.247 x 0,70 euroa.
Sähköpostin liitteenä on koonti hakijoista ja yhteistyöryhmän esitys rahan jaosta. Esitys menee Lähidemokratiatoimikunnan käsittelyyn 17.2.2015. Rahat maksetaan toimijoille maaliskuun puolen välin jälkeen.
6. Muut asiat.
Toni Myllyaho Kaakkurin kirjastosta kertoi, että kirjastossa on kokoontunut asiakasraati. Asiakasraadin käsittelemät asiat ovat sellaisia, toimintaan ja tapahtumiin liittyviä, että ne voitaisiin ottaa esille yhteistyöryhmän kokouksissa. Päätettiin, että seuraavassa kokouksessa Toni esittelee raadin ja sen toimintaa ja kaikki sen jäsenet toivotetaan tervetulleeksi yhteistyöryhmän toimintaan mukaan.
Oulun Raadit.
Oulun raadit 2015 järjestetään Oulun kaupungintalon juhlasalissa.
To 12.3.2015 klo 18.00-20
To 19.3.2015 klo 18.00-20
To 26.3.2015 klo 18.00-20
Maahanmuuttajien Oulun raati on ma 16.3.2015. Aika ja paikka selviää myöhemmin.
7. Seuraava kokous.
Seuraava yhteistyöryhmän kokous on tiistaina 17.3.2015 kello 17.15 Kaakkurin asukastuvalla.
8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.35.