2016 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio. - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki
< Takaisin

2016 1 Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio.

Kaakkurin suuralueen yhteistyöryhmän kokous.
Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 17.35-
Paikka: Kaakkurin asukastupa

Läsnä: Mervi Hyvärinen, puheenjohtaja kohdat 1-3
Tuija Markuksela, puheenjohtaja kohdat 4-7
Jorma Moilanen
Sylvi Koistinen
Pirjo Rahkila
Anitta Seppänen
V. Konttinen
Anneli Konttinen
Anitta Pelttari
Irma Nikula
Harri Paavola
Riitta Pohjola
Jani Ahola
Antti Rautio
Sirpa Laitala, sihteeri, kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta, Ouka
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016.
Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Markuksela ja varapuheenjohtajaksi Harri Paavola.
4. Yhteisötoiminnan alueellisen toimintarahaesityksen tekeminen lähidemokratiatoimikunnalle.
Alueellisen toimintarahan hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 21 kpl 11.340 euroa.
Toimintarahan määrä on 0,70 euroa x alueen asukasluku 14.543 eli 10.180 euroa.

Viime vuonna myönnetyistä toimintarahoista peritään takaisin käyttämättä jäänyt 925 euroa Kaakkurin suuralueen asukasyhdistykseltä.

Sähköpostin liitteenä yhteistyöryhmän tekemä esitys toimintarahan jaosta. Esitys menee Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunnan päätettäväksi. Kokous on 22.2.2016. Siitä noin kolmen viikon kuluttua toimintarahat ovat saajien tileillä.
5. Muut ajankohtaiset asiat.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä kuntalaiskysely on auki
Oulun kaupunginvaltuusto päätti osana talousarviokäsittelyä 7.12.2015 kouluverkkoa koskevan selvityksen laatimisesta. Kouluverkkoselvitys tulee tuoda päätettäväksi maaliskuuhun 2016 mennessä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia. Vapautuneita tiloja hyödynnetään mm. perusopetuksessa. Muutoksilla vältetään oppilasmääräkasvun edellyttämiä erillisinvestointeja vuoteen 2025 mennessä.
Kuntalaisten näkemykset huomioon

Kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen pohjaksi halutaan saada laajasti oululaisten mielipiteitä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on avannut kouluverkkoselvitykseen liittyvän sähköisen kuntalaiskyselyn. Kysely on avoinna 29. tammikuuta saakka.

Kyselyssä vastaaja saa kertoa oman mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä. Kuntalaisten näkökulma otetaan huomioon kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen laadinnassa. Kouluverkkoselvitykseen liittyvään kyselyyn pääsee vastaamaan Oulun kaupungin verkkosivujen kautta.
Neljä Oulun Raatia ja Facebook-chat
Kouluverkkoselvitykseen liittyen oululaisille järjestetään helmikuussa neljä Oulun Raati -tapahtumaa eri puolilla kaupunkia.
Tilaisuudet ovat klo 18-20:
10.2. Kiimingin lukiossa
11.2. Oulunsalon lukiossa
23.2. Haukiputaan lukiossa
24.2. Oulun Lyseon lukiossa. Videoidaan Oukan nettisivuille. Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
Oulun Raati -tapahtumissa esitellään muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.
Kuntalaiset voivat keskustella kouluverkkoselvitykseen liittyvistä asioista keskeisten valmistelevien henkilöiden kanssa myös Facebook-chatin avulla tiistaina 1.3.2016 klo 18-19.30. Kuntalaisten kanssa ovat chattailemassa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiojohtaja Pekka Fredriksson.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä valtuustoseminaari on maanantaina 1. helmikuuta. Kouluverkkoselvityksen loppuraportti valmistuu helmi-maaliskuun taitteessa.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä materiaali kootaan Oulun kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kouluverkkoselvitys
Torinrannan suunnittelu
Lisäksi järjestetään Oulun raati 9.2. kello 18-20 Oulun kaupungin teatterin lämpiössä aiheena Torinrannan alueiden suunnittelu. Videoidaan Oukan nettisivuille ja tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
6. Seuraava kokous.
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.55.