Muistiot

< Takaisin

2015 - 1 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 22.1.2015, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:  22.1.2014 klo 17:00

Paikka:  Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Helinä Siltakoski (pj.), Lasse Haapamäki, Hilkka Hiltunen, Martti Pelkonen, Esko Väänänen, Nina Himsworth (siht.)

3. Ylikiimingin suuralueen toimintarahan käyttö 2014
Nina selosti hieman edellisen vuoden toimintarahan käytöstä. Suurin osa tapahtumista toteutui suunnitellun mukaisesti, muutamassa alkuperäistä käyttötarkoitusta jouduttiin hieman muuttamaan. Toimijat suunnittelivat näiden tilalle kuitenkin uudet korvaavat tapahtumat, jotka toteutuivat.

4. Ylikiimingin suuralueen toimintarahahakemukset 2015
Toimintarahaa on jaettavissa taas 0,70 € / asukas, eli Ylikiimingissä 2482 euroa. Ylikiiminkiin tuli hakuajan puitteissa kaksi hakemusta, joissa molemmissa haettiin 1000 euroa. Kokouksessa päätettiin esittää lähidemokratiatoimikunnalle, että molemmille hakijoille myönnetään hakemuksissa haettu summa.
Hakijat ja esitetyt toimintarahat ovat:
Juopulin kyläyhdistys, yhteinen talvitapahtuma, 1000 €
Ylikiimingin koulun kotikoulutoimikunta, koulun toimintapäivä, 1000 €

5. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2015
• Aluetiedote Terviisi tehdään kaksi kertaa vuodessa (alustavat ajankohdat: touko-kesäkuun vaihde, lokakuun loppu).
• Keskustelutilaisuus uudesta rakennusjärjestyksestä, ja uuden rakennusvalvojan esittäytyminen.
• Alueen kotihoidon tilanne ja tulevaisuudensuunnitelmat.
• Käsitellään ajankohtaisia asioita sen mukaan kun ilmenee. Jos tulee mieleen käsiteltäviä asioita, niin Ninalle voi laittaa vaikka sähköpostia.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Aluetiedote Terviisin vuoden 2014 lehden teon tulot ja menot olivat tasapainossa.
• Juopulilla pidetään kyläyhdistyksen hallituksen kokous ensi tiistaina.
• Ylikiimingin Lions clubilla on suunnitelmissa pitää laskiaisena laskiaistapahtuma, ja kuutamohiihto helmi-maaliskuun vaihteessa.
• Helinä kertoi, että asukastuvalla on paljon toimintaa, eri tahot pitävät tiloissa kokouksia ja kerhoja.

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään torstaina 19.3.2015 klo 17:30, jonka jälkeen pyritään pitämään keskustelutilaisuus alueen kotihoidosta klo 18.
Kokous päättyi klo 18:05.

-> uusi kokousaika on 10.3.!
 

Jakolinkki