Muistiot

< Takaisin

2015 - 5 - Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 5.11.2015, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:                                    5.11.2015 klo 17:00

Paikka:                                Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18

1.       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:10.
 

2.       Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Työjärjestystä muutettiin niin, että Terviisin jakeluasia siirrettiin ensimmäiseksi.

Läsnä: Helinä Siltakoski (pj.), Lasse Haapamäki (poissa klo 17:25–18:12), Leena Kokko, Henna Parkkinen, Jorma Säilävaara (saapui klo 17:30), Nina Himsworth (siht.)
 

3.       Terviisin jakelu

-          Postin jakelu takkuilee, ja hinnoitteluperiaatteet ovat muuttuneet niin, että on päätetty hoitaa aluetiedotteen jakelu alueen asukkaiden ja yhdistysten avulla.

-          Ylikiimingin suuralue on jaettu kahdeksaan jakelualueeseen.

-          Lehtipinon saa jaettavaksi torstaina 12.1. asukastuvalta. Loput lehdet palautetaan takaisin asukastuvalle. Asukastuvalle olisi hyvä myös toimittaa tieto siitä, minkä verran lehtiä kullekin alueelle on mennyt. Lehdet tulisi jakaa mielellään sunnuntaihin 15.11. mennessä.
 

4.       Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016

-          Helinä Siltakoski valittiin puheenjohtajaksi.

-          Varapuheenjohtajaa ei valittu, valitaan tarvittaessa.
 

5.       Alueellisen toimintarahan haku 2016, alustava suunnitelma

-          Nina kertoi lyhyesti toimintarahan hausta. Alueellinen toimintaraha on tarkoitus laittaa hakuun joulukuun alusta, ja hakuaika olisi joulukuun loppuun. Lisätietoja laitetaan tästä vielä.

-          Toimintarahalomakkeita voi täyttää jo, tämän vuoden lomake on nettisivuilla: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

-          Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustukset tulevat hakuun 16.11.–11.12. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kulttuuriapurahat-ja-avustukset

6.       Ajankohtaiset ja muut asiat

-          Vepsänkylän Marrasmarkkinat lauantaina 7.11. klo 10–14 Vepsän koululla.

-          Juopulin kylätalolla 9.12. kauneimmat joululaulut yhteistyössä lähetystyön kanssa.

-          Vepsän koululla 18.12. pidetään kaikille avoin perinteinen joulujuhla (mm. tiernapojat, jouluevankeliumi, joulupuuro ja kahvit).

-          Vesalan koululla 19.12. klo 9-15 joulutori.

-          Keskusteltiin hammashoidon tilanteesta. Todettiin, että ei ole vieläkään varmuutta hammashoidon palveluista.

7.       Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

-          Seuraava kokous pidetään torstaina 21.1.2016 klo 17.

-          Kokous päättyi klo 18:55.

Jakolinkki