Muistiot

< Takaisin

2018 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 31.5.2018, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: to 31.05.2018 klo 18                

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, os. Harjutie 18, 91300 Ylikiiminki

 

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Todettiin, että koolla on viimeinen yhteistyöryhmän kokous ja syksyllä jatketaan asukasiltoina.

     

  2. Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen muistio. Muistiot löytyvät kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan nettisivuilta: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot5.

    Läsnä puheenjohtaja Jopi Säilävaara, sihteerinä kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen sekä 14 osallistujaa.

     

  3. Ylikiimingin alueen tapahtumien yhteinen tapahtumakalenteri

 

Asukastuvan hallituksen puheenjohtaja on saanut Ylikiimingin alueen yhteisen tapahtumakalenterin hyvälle alulle. Kalenteri löytyy asukastuvan kotisivuilta: https://ylikiiminginasukastupa.fi/tapahtumalista.html

 

Tapahtumakalenteria ylläpidetään asukastuvalla. Tarkoituksena on pyrkiä välttämään samankaltaisten tapahtumien päällekkäisyyttä Ylikiimingissä.

 

Alueen toimijoita pyydetään toimittamaan asukastuvalle tapahtumatietonsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa:

 

- tapahtuman nimi

- missä

- mihin aikaan

- kuka järjestää

 

Asukastuvan yhteystiedot: p. 045 - 277 9980,

sähköpostitse ylikiimingin.asukastupa@gmail.com

 

 -> Yhdistykset voivat toimittaa esim. sähköpostilla toimintasuunnitelmansa asukastuvalle, vaikka päivämäärät tuleville tapahtumille olisivat vielä hieman auki.

 -> Painotetaan hyvissä ajoin ennakointia ja jo suunnitteluvaiheessa keskustelua muiden toimijoiden kanssa.

 

Tapahtumakalenteria kehitetään. Tämän hetken versio on lähinnä yhdistysten väelle. Jokainen toimija mainostaa omia tapahtumiaan eteenpäin. Kysymyksessä on tiedotuskanava, ei mainoskanava. Kaikille yhdistyksille voidaan jatkossa nimetä vastuuhenkilö kalenterin päivittämistä varten.

 

Paikalla olijoita pyydetään viemään tästä toimintatavasta tietoa muillekin alueen yhdistyksille. Yhteistyöryhmä hoitaa toimintatavasta tiedottamisen. Asiasta voisi laatia lyhyen tiedotteen.

 

Kaiken kaikkiaan yhteistyö alueen toimijoiden kesken on saatu käynnistettyä hyvin. Toivotaan myös laajaa osallistumista eri kylien tapahtumiin.

 

 

4. Päivöläkodin asukkaiden huomioiminen (mahdolliset vierailut tms.)

 

Palveluesimies Outi Vähäaho lähestynyt sähköpostilla yhteistyöryhmää: vierailut Päivöläkodissa erilaisilla kokoonpanoilla ja eri vuodenaikoina ovat tervetulleita.

 

Keskusteltiin tiedossa olevista nykyisistä säännöllisistä vierailijoista.

 -Vanhusneuvosto vierailee Päivöläkodissa kesäkuussa

- Eläkeliitto vieraillut kerran kuukaudessa.

- SPR ikäihmisten kerho on käynyt useamman kerran vuodessa Päivölässä.

- Puhaltajat käyneet, ja voisivat esimerkiksi pitää harjoituksia Päivölässä asukkaiden iloksi.

 

Edellisen vaalikauden alussa haastettiin kaupunginvaltuusto vierailemaan Päivöläkodissa. Päivölän asukkaille tiedossa 29.6. päivä maalle (Sortolan tila), jolloin Eläkeliitosta lähtee vapaaehtoisia mukaan avuksi. Eläkeliitto voisi mahdollisesti tiivistää tässä yhteistyötä SPR:n kanssa ja miettiä minkälaista ohjelmaa voisivat yhdessä järjestää Päivölässä. Usein lapsiryhmät ilahduttavat vanhuksia eniten. SPR ollut esimerkiksi seurakunnan perhekerhon kanssa vierailulla. Yhteistä ideointia asian suhteen voisi jatkaa.

 

Yhteistyöryhmä keskusteli mahdollisuudesta edistää yhdistysten vierailuja. Yhteistyöryhmä voisi haastaa  tämän vuoden aikana mahdollisimman monen alueen toimijan vierailemaan Päivölässä, ja laittamaan viestikapulaa sen jälkeen eteenpäin seuraavalle toimijalle. Pohdittiin mahdollisuutta kirjata Päivölän vierailuja yhteiseen tapahtumakalenteriin (jolloin myös muut näkisivät, onko juuri joku yhdistys käynyt tai menossa).

 

Pyydetään yhdistyksiä nyt miettimään, onko mahdollisuuksia, kiinnostusta ja resursseja lähteä pieneen viestiin/kampanjaan tälle vuodelle. Tavoitteena olisi muutama aktiivinen lisäkävijä Päivöläkodille tämän vuoden aikana.

 

Yhteistyöryhmä kannustaa yhteistyöyhdistyksiä vierailemaan Päivöläkodissa. Jos Päiväläkodille tarvitaan vapaaehtoisia henkilöitä, viestiä voisi laittaa yhteistyöryhmälle, kiinnostuneita voisi löytyä.

 

Keskusteltiin vapaaehtoisten henkilöiden löytymisestä muutenkin eri tarpeisiin:

-olisiko mahdollista kerätä sähköpostilistaa vapaaehtoisista, esim. pikkukoululle nuotiontekijää retkelle

-toivotaan kanavaa josta voisi pyytää vapaaehtoisia henkilöitä retkille tms.

-esim. metsästysseurasta löytyy paljon vapaaehtoisia nuortenkin tapahtumiin

-toivotaan, että löytyisi uusiakin vapaaehtoisia

-todetaan, että tietosuojavaatimukset rajoittavat listojen keräämistä

 

Keskusteltiin yhteistyön tiivistämisestä alueen yhdistysten välillä:

-kylätoimikuntien kaikkia puheenjohtajia ei tiedetä

-tarvittaisiin kylätoimikuntien ajantasaiset yhteystiedot

-ajantasaisia tietoja toivotaan myös yhteistyöryhmän sähköpostilistalle

-monet alueen nettisivut ovat myös muutaman vuoden vanhoja

-kyläyhdistyksiä on olemassa paljon mutta listalla vähän

-yhteistyöryhmä pyrkii kokoamaan yhteystietoja

-todetaan, että kokouksen osallistujissa on kuitenkin kattava otanta eri yhdistysten edustajia

 

 

5. Ajankohtaiset ja muut asiat

 

-Uusi Terviisi on ilmestynyt ja jaettu tänään postissa. Kiitokset tekijöille.

-Seuraava Terviisi ilmestyy loka-marraskuun vaihteessa. Hyvät juttuaiheet Sirkalle tiedoksi hyvissä ajoin!

 

-Tervastiima-esitteitä toivotaan jaettavan laajasti

 

-Uistelua Juopulinjärvellä 1.6.

-Uistelua Ylivuotolla 8.6. (viimeinen osakilpailu)

 

Ylikiimingin nuijamiehet, suunnistusjaosto:

- Suunnistuskoulu kahtena seuraavana tiistaina 5.6. ja 12.6. klo 18

- Oulu Rastit 19.6. Rekikylässä

Viime tiistaina 36 osallistujaa suunnistuskoulussa (lapsia ja aikuisia).

 

 

6. Seuraava kokous to 6.9. klo 18.00

Toivotaan osallistujia kiinnostavaa vierailijaa kaupungin puolelta seuraavaan kokoukseen.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.

 

Jakolinkki