Muistiot

< Takaisin

2015 - 4 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 16.9.2015, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:                                   16.9.2015 klo 17:00

Paikka:                                Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18
 

1.       Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Helinä Siltakoski avasi kokouksen klo 17:08.
 

2.       Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

Läsnä: Helinä Siltakoski (pj.), Lasse Haapamäki, Markku Koistinen, Veli Koistinen, Pentti Marttila-Tornio, Eero Mykkänen, Nina Himsworth (siht.)
 

3.       Ylikiimingin suuralueen hammashoidon palvelut (kannanotto liittyen vuosien 2016 - 18 toiminta- ja taloussuunnitelmaan)

Päätettiin tehdä adressi hammashoidon säilymisen puolesta Ylikiimingissä. Adressi laitetaan esille asukastuvalle, sekä mahdollisesti keskustan liikkeisiin, kouluihin ym. Kyläyhdistykset voivat myös kerätä nimiä adressiin.

Adressissa tuodaan esille, että hammashoidon tulee säilyä Ylikiimingissä eikä siirtyä Kiimingin hyvinvointikeskukseen. Hammashoidon lopettaminen Ylikiimingistä lisää kustannuksia sekä huonontaa palvelua. Lisääntyneet kustannukset tulevat siitä, että kaikki asukkaat joutuvat kulkeman pitkän matkan hammashoidon palveluihin. Koululaiset kulkevat nyt itsenäisesti hammashoidossa, mutta jatkossa heitä jouduttaisiin kuljettamaan joko linja-autolla tai sitten yksityisesti. Kustannukset lisääntyvät maksettavien matkakustannusten kautta. Lapset joutuisivat käymään hammashoidossa joko kouluavustajan tai vanhempien kanssa.

Vanhempien aikaa menisi huomattavan paljon siihen, jos he joutuisivat kesken työpäivän kuljettamaan lasta hammaslääkäriin. Hammashoidon kustannuksia siirretään tällä tavoin yksityisille ihmisille, kun palvelut viedään kauas. Yksityiselle henkilölle kuluja tulee lisää kuljetuskustannuksista sekä menetetystä työajasta. Joukkoliikenne on myös kallista Ylikiimingistä asti.  Onko tavoitteena siirtää ihmiset yksityisen hammashoidon pariin? Ylikiimingissä on nykyisin hyvät tilat ja välineet hammashoidolle.
 

4.       Virkakielikampanja Oulussa

Nina selosti lyhyesti virkakielikampanjan sisältöä. Laitetaan yhteistyöryhmän sähköpostilistalle oma viesti, jossa asian esittely sekä kommentoitavat tekstit. Aikaa tekstien kommentointiin on marraskuun loppuun saakka.
 

5.       Ajankohtaiset ja muut asiat

Helinä ja Lasse esittelivät syksyn Terviisin tilannetta. Terviisi ilmestyy viikolla 46. Kaikki aineisto on oltava valmiina 16.10. mennessä. Yhdistykset ja eri toimijat voivat laittaa tiedotteita omista tapahtumista tai jos on juttuideoita niin asukastuvalle voi olla yhteydessä (ylikiimingin.asukastupa@gmail.com).
 

6.       Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään torstaina 5.11. klo 17.

Kokous päättyi klo 17:50.
 

Kokouksen jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus Lavakorven tuulivoimahankkeesta. Keskustelutilaisuudessa kysymyksiin olivat vastaamassa: Kari Haapakangas (ympäristöasiantuntija, Ely-keskus), Tuomas Kallio (erityisasiantuntija, luonnonvarat ja ympäristö, Pohjois-Pohjanmaan liitto), Jouni Mäkäräinen (yleiskaavasuunnittelija, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Oulun kaupunki), Kirsti Reskalenko (maakunta-arkkitehti, Pohjois-Pohjanmaan liitto). Paikalla oli noin 35 alueen asukasta. Kysymyksiä esitettiin runsaasti.

Jakolinkki