Muistiot

< Takaisin

2016 - 2 - Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 10.3.2016, muistio

 Aika:                                   10.3.2016 klo 17:00

Paikka:                                Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18.

1.     Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17:20.

2.     Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Työjärjestys hyväksyttiin.

Läsnä: Helinä Siltakoski (pj., Lasse Haapamäki, Eero Mykkänen, Nina Himsworth (siht.).

3.     Asukasyhteisöjen toiminta-avustusten haku

Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksen haku on nyt menossa, hakuaika on 31.3. klo 16 asti. Hakulomake löytyy nettisivuilta osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto. Avustushakemus tulee toimittaa Oulun kaupungin kirjaamoon (PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10A). Kuoreen tulee laitaa merkintä "asukasyhteisöjen avustukset". Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

4.     Ajankohtaiset ja muut asiat

·         Aluetiedote Terviisi

o    Käytiin läpi Terviisin sisältö. Aluetiedotteeseen tulee mm. yritysesittelyitä ja tervastiimaviikon ohjelma.

o    Lehti tulee jakeluun viikolla 22.  Kaikki aineisto tulee olla toimitettuna 25.4. mennessä.

o    Yhdistykset ja eri toimijat voivat laittaa Terviisiin tiedotteita omista kesätapahtumista. Sisältö tulee laittaa asukastuvalle viimeistään 18.4., ylikiimingin.asukastupa@gmail.com.

·         Yhteistyöryhmän rooli Kiimingin hyvinvointikeskuksen asiakasraatina

o    Jäälin, Kiimingin, Yli-Iin ja Ylikiimingin suuralueiden yhteistyöryhmät toimivat jatkossa myös Kiimingin hyvinvointikeskuksen asiakasraateina pari kertaa vuodessa esim. keväällä ja syksyllä. 

Asiakasraati arvioi Kiimingin hyvinvointikeskuksen palveluja. Raadissa voidaan painottaa erilaisia palveluita esim. ajankohtaisuuden mukaan. Yhteistyöryhmien muodostama asiakasraati voi kokoontua vuorotellen yhdessä kullakin alueella. Asiakasraadin antamaa palautetta käytetään Kiimingin hyvinvointikeskuksen palvelujen kehittämiseen.

o    Ensimmäinen hyvinvointikeskusraati on maanantaina 18.4.2016 kello 18.00 Kiimingin senioritalon ruokasalissa.

·         Yksityisteiden avustusten haku

o    Koska kunnossapitoavustaminen tapahtuu aurauksena (ei sohjon- ja polanteen poistoa, hiekoitusta), on avustus aurauskausittain:

Seuraava hakumahdollisuus on nyt 31.3.2016 saakka talvelle 2016-2017.

o    Liikenteellisesti merkittäville teille on toimivan tiekunnan mahdollista hakea lisäksi erillistä rahallista erityiskohdeavustusta talvikunnossapitoon talvikausittain.

o    Molempien haku tapahtuu samalla lomakkeella, johon voi ruksata kohdan vuosittain jatkuvana, jolloin hakua ei tarvitse vuosittain uusia vaan se jatkuu niin kauan kun tämä avustusmalli on voimassa eikä hakija ilmoita muutoksista tai muutosta huomata urakoitsijan tai kaupungin taholta.

o    Perusparantamisen osalta jatketaan myös viime vuoden malliin, toimivan tiekunnan on mahdollista hakea harkinnanvaraista avustusta, jota on kahdenlaista:

-          Valtionavustuskelpoisten teiden on haettava ensisijaisesti avustusta Elyltä ja lisäksi voi hakea kaupungilta (tiekunnan omavastuu yleensä 30 %)

-          Valtionavustuskelvottoman tai pienen hankkeen, joka ei saa valtiolta avustusta, voi hakea avustusta kaupungilta (tiekunnan omavastuu 50 %)

o    Avustamisesta saa tietoa nettisivuilta: http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yksityistiet.Sivuilta löytyy myös päätöshistoria.

o    Yksityistieavustuksienneuvontalinja: puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)

o    Kannattaa tutustua myös kaupungin uuteen karttapohjaiseen palautepalveluun, jolle on mahdollista antaa erilaista palautetta.  http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/

5.     Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous torstaina 12.5. klo 17.

Kokous päättyi klo 18:20.

Jakolinkki