Muistiot

< Takaisin

2012 - 8 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 25.10.2012, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 25.10.2012 klo 15:00

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15:03. Puheenjohtajana toimi Jorma Säilävaara.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Helinä Siltakoski, Aune Koistinaho, Veijo Väänänen, Jorma Säilävaara (pj.), Lasse Haapamäki, Sirkka Holmi (poistui klo 16:10), Nina Himsworth (sihteeri).

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Terviisi, aluetiedotteen 3/2012 tilanne
Käytiin läpi Terviisi 3/2012 sivusuunnitelmaa. Aineistoa on tullut jo mukavasti, ja myös mainoksia on saatu kasaan. Lehti menee taittoon maanantaina, joten siihen mennessä kaiken aineiston tulee olla valmiina.

5. Vuoden 2013 toiminnan suunnittelu
Ensi vuoden toimintarahabudjettiin osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunta on esittänyt toimintarahaksi 1 euro/suuralueen asukas, pari viimeistä vuotta toimintaraha on ollut 0,70 euroa/suuralueen asukas. Budjetti varmistuu vasta joulukuussa.
Keskusteltiin toiminnasta ja todettiin, että halutaan edelleen tehdä alueen toimijoiden voimin omaa aluetiedotetta, toimintarahan määrästä riippuen 2-3 lehteä.
Myös itsenäisyyspäiväjuhlaan varataan avustusta.
Aluekokous pidettäisiin marraskuussa.
Päätettiin jatkaa toiminnan suunnittelua joulukuun yhteistyöryhmän kokouksessa, kun toimintarahatilanne on selkeämpi.

6. Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset
Keskusteltiin Alavuoton koulun vuokranmaksun epäselvyydestä. Nyt on selvitetty, että lähidemokratiatoimikunta on 11.6.2009 olleessa kokouksessa päättänyt, että yhteisötoiminta ei maksa mm. Alavuoton koulun vuokraa. Yhteistyöryhmän kokouksessa todettiin, että Oulun ja Ylikiiminkin kuntaliitossopimuksessa sovittiin, että kylien toiminta jatkuu ja tilat ovat käytössä ja vuokrattuna, kuten itsenäisen Ylikiimingin kunnan aikana, näin ei kuitenkaan Alavuoton koulun kohdalla ole tapahtunut. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta saada Oulu-opisto järjestämään toimintaa Alavuoton koululle.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi 16:30.
Seuraava kokous on aluekokous tiistaina 27.11. klo 18.
 

Jakolinkki