Muistiot

< Takaisin

2012 - 9 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 13.12.2012, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 13.12.2012 klo 15:00

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15:10.
Lasse Haapamäki toimi kokouksen puheenjohtajana.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Helinä Siltakoski, Tauno Kauppila, Lasse Haapamäki, Sirkka Holmi, Tuula Rehu, Markku Koistinen, Nina Himsworth (siht.).

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Karia ehdotettiin jatkamaan puheenjohtajana. Helinä Siltakoski valittiin varapuheenjohtajaksi.

5. Vuoden 2012 toimintakertomus ja vuoden 2013 toimintasuunnitelman käsittely
Tutustuttiin toimintakertomukseen ja täydennettiin sitä.
Pohdittiin toimintasuunnitelmaa. Toiminta-avustusta haetaan euro / asukas, budjetin varmistuttua tiedetään paljonko toiminta-avustusta saadaan. Toiminnassa keskeisintä tiedottaminen, suurin osa avustuksesta kohdennetaan Terviisi-aluetiedotteen tekemiseen. Pyritään tekemään kolme aluetiedotetta. Mietittiin alustavaa aikataulua kahden lehden suhteen, ensimmäinen ilmestyisi toukokuussa ja toinen marraskuussa.

Markku kertoi Kiiminkijoki ry –yhdistyksestä. Yhdistys toimii edistääkseen Kiiminkijoen matkailua ja retkeilykäyttöä, ja siinä on jäseniä Puolangasta, Utajärveltä sekä Oulusta. Kiiminkijoki ry -yhdistyksessä on keskusteltu kyläyhdistysten saamisesta mukaan yhdistyksen toimintaan, esim. joen varrella olevien laavujen kunnostus yksi keskeinen asia. Päätettiin pitää tiedotus-/keskustelutilaisuus yhdistyksen toiminnasta huhtikuussa. Kutsutaan kyläyhdistysten edustajia ja asiasta kiinnostuneita (esim. Oulun luonnonsuojeluyhdistys).

6. Seudullisten ympäristönsuojelumääräysten käsittely
Tutustuttiin ympäristönsuojelumääräyksiin. Ei löydetty kommentoitavaa, ympäristönsuojelumääräyksiin voi tutustua myös itsenäisesti ja lähettää kommentit eteenpäin 15.1. mennessä.
Todettiin, että on erittäin tärkeää, että Ylikiimingissä on ongelmajätteiden keräyspiste auki säännöllisesti, ettei esim. metsiin ala kertymään rojua.

7. Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset
- Ylikiimingin asukastuvan / yhteispalvelupisteen remonttisuunnitelma. Nina kertoi tämän hetken tilanteesta. Kokouksessa tuotiin esille yhdistysten tarve arkistoida papereitaan. Monet joutuvat arkistoimaan papereita kotonaan, koska yhdistyksellä ei ole siihen soveltuvia tiloja. Esitettiin, että neuvottelu- ja toimistohuoneeseen saataisiin lukollisia kaappeja.
- Oulun kaupungissa ollaan laatimassa hyvinvointikertomusta, joka tulee valtuustolle päätöksenteon tueksi, sekä ohjaamaan budjettia. Hyvinvointikertomukseen toivotaan yhdeksi osa-alueeksi asukkaiden kommentteja siitä, mitä hyvinvointia tukevia toimenpiteitä tarvittaisiin. Tätä käsitellään seuraavassa kokouksessa.

8. Kokouksen päättäminen
Seuraava kokous päätettiin pitää 7.2.2013. Kokous päättyi klo 17:00.
 

Jakolinkki