Muistiot

< Takaisin

2013 - 1 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 7.2.2013, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 7.2.2013 klo 15:00

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15:10.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kari Honkakoski (pj.), Minna Hernberg, Aune Koistinaho, Sirkka Holmi, Helinä Siltakoski, Nina Himsworth (sihteeri), Jorma Säilävaara, Sirkka Vahtola, Tauno Kauppila, Markku Koistinen (saapui klo 15:30).

3. Hyvinvointikertomus kaupunkistrategian valmistelussa
Nina esitteli hyvinvointistrategiaa lyhyesti.
Keskusteltiin suuralueen positiivisista ja kehittämistä vaativista kohteista.
Positiivisiksi asioiksi nostettiin se, että terveyskeskuspalvelut ovat lähellä, ja näytteidenottopalvelu on sujuvaa. Hyvää on myös luonnonläheisyys ja monimuotoisuus. Luonto tarjoaa myös työmahdollisuuksia (esim. puunjalostus, lähiruoka, lähimatkailu). Positiivista on myös vahva identiteetti ja yhteisöllisyys. Kylien välillä on hyvä yhteishenki ja talkoohenki. Kulttuurin harrastus on myös voimakasta. Asukastupa on myös hyvä. Liikuntaryhmien toiminta on positiivista, ennaltaehkäisevää toimintaa (esim. Omaishoitajien järjestämä). Myös omaishoitajien ylläpitämä Havulan- asumispalveluyksikkö on hyvä.

Kehittämisen kohteeksi nousivat erityisesti lähiliikuntapaikat. Kylillä tulisi olla mahdollisuudet erityisesti luisteluun ja hiihtämiseen. Tämä on tärkeää, kun korostetaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä, ja toisaalta puhutaan lasten ja nuorten liikkumattomuudesta ja esim. diabeteksen ehkäisystä.
Turvallisuudentunnetta heikentää se, ettei poliisia näy alueella, sekä se, että ambulanssin tulo kestää liian kauan.
Asumisen suhteen ongelmallista on se, ettei vuokra-asuntoja ole saatavilla.
Bussiyhteyksiä kaupungin keskustaan tulisi kehittää ja järkeistää, esim. Kaukovainion ammattioppilaitokselta ei ehdi keskustasta klo 16:15 lähtevään bussiin. Jos bussi lähtisi klo 16:30, niin oppilaat ehtisivät mukaan.
Nuorten aktivoiminen on pitkälti yhdistystoimijoiden vastuulla. Ikäihmisten asuinympäristön ja asumisen kehittäminen tulisi huomioida, erityisesti kun ikäihmisten määrä tulee kasvamaan. Tärkeää ylläpitää esim. kuntouttavaa päivätoimintaa.

4. Lueppa-lehti, aineiston suunnittelu
Lehti jaetaan kaikille oululaisille viikolla 12. Aineiston deadline on 28.2. Jokaiselle suuralueelle tulee lehteen yksi sivu, sekä lisäksi yhdistykset ym. toimijat voivat ilmoittaa tapahtumista ym. toiminnoista tapahtumakalenterissa.
Keskusteltiin sisällöstä. Sivun jutuksi yritetään saada juttua Ylikiimingin retkeily- ja luontopaikoista. Jutun otsikkona voisi olla esim. Elämyksenä luonto.
Lisäksi sivulle voitaisiin laittaa Ylikiimingin terveysaseman aukioloajat.

5. Terviisi - aluelehden suunnittelu
Keskusteltiin Terviisin aikataulusta ja sisällöstä. Sovittiin, että lehti ilmestyy viikolla 22. Aineisto lehteä varten lähetetään asukastuvan sähköpostiin viimeistään viikolla 16. (ylikiimingin.asukastupa@gmail.com)
Lehden sisältöä:
• Nuoret tekevät etusivun.
• Takasivu Tervastiimaviikon ohjelma
• Tervastiimaviikon asiaa 1-2- sivua
• Nuijamiesten toimintaa 1 sivu
• Nuorten jutulle 1 sivu
• Kyläesittelyssä Nuoritta
• Ikäihmisille suunnatusta kuntouttavasta päivätoiminnasta juttu
• Vesalasta asiaa (Perttu)
• Kyläyhdistykset ja muut toimijat voivat laittaa kesän tapahtumista ym. tietoa

6. Ajankohtaiset asiat, kuulumiset
• Minna jakoi tietoa omaishoitajien tapahtumasta, tulossa mm. 12.2. ommaisfoorumi, joka kokoontuu Ylikiimingin seurakuntatalolla klo 13-15. Tietoa tapahtumista löytyy sivulta: http://www.ylikiiminginomaishoitajat.fi/
• Jätteenkuljetuksen järjestäminen Oulun seudulla. Oulun seudulla on käynnistynyt jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu ja päätöksenteon valmistelu. Nykyisessä mallissa jokainen kiinteistö tekee oman sopimuksen jäteastioiden tyhjentämisestä suoraan haluamansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Toisessa vaihtoehdossa kunta kilpailuttaa jäteastioiden tyhjennykset ja jätteenkuljetukset alueittain. Keskusteltiin asiasta, ja ajateltiin tehdä kannanotto entisen mallin säilymisen puolesta. Lisäksi järjestetään asiasta keskustelutilaisuus asukastuvalla 12.3. klo 18. Mukaan tilaisuuteen tulee yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista palvelupäällikkö Ilona Suppanen.
• Syksyllä pidettiin keskustelutilaisuus haja-asutusalueille rakentamisesta ja tuolloin todettiin, että toinen tilaisuus kevään aikana olisi hyvä. Sovittiin alustavaksi ajankohdaksi 25.4. klo 18 asukastuvalle.
• Sovittiin alustavasti tiistaille 7.5. klo 18 Kiiminkijoki ry:n edustajien ja kyläyhdistysten yhteinen keskustelutilaisuus.
• Kansankäräjät 27.2. klo 18 itäinen alue (Kiimingin, Jäälin, Ylikiimingin ja Yli-iin suuralueet). Kiimingin Sykkeen auditorio.

7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17:25.

Seuraava yhteistyöryhmän kokous torstaina 11.4. klo 16.
 

Jakolinkki