Muistiot

< Takaisin

2013 - 3 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 13.6.2013, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 13.6.2013 klo 15:00

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 15:10.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kari Honkakoski (pj.), Lasse Haapamäki, Minna Hernberg, Antti Huttu-Hiltunen, Raimo Holappa, Heikki Koistinen, Kaisu Oikarinen, Helena Ollanketo, Tuula Rehu, Helinä Siltakoski, Eija Sipilä, Jorma Säilävaara, Nina Himsworth (siht.).


3. Ylikiimingin hyvinvointipiste – vs Palvelupäällikkö Eija Sipilä
Eija kertoi, että suunnitelmia Ylikiimingin palvelupisteen osalta ei vielä ole, hän oli tullut kokoukseen kuuntelemaan asukkaiden kantaa ja keskustelemaan.
• Todennäköisesti palvelupiste tulisi sisältämään lääkärin ja neuvolan peruspalvelut.
• Tuiran asukastuvalla on aloitettu matalankynnyksen hyvinvointipisteen toiminta. Tämä ei ole sama asia kuin Palvelumallissa esitetty hyvinvointipiste. Tuiran matalan kynnyksen hyvinvointipisteessä on tarkoituksena, että sieltä saa nopeasti apua kevyempiin terveyspalveluihin, esim. matkailijan rokotuksia, korvahuuhteluita ja ompeleiden poistoja. Kyseessä on sairaanhoitajan palvelut eikä esim. sairaslomia kirjoiteta. Matalankynnyksen hyvinvointipisteiden toimintaa laajennetaan, jos kokemukset ovat hyviä.
• Palvelumallissa esitetyssä hyvinvointipisteessä on alustavasti suunniteltu, että perustasoiset lääkäripalvelut säilyvät, mutta missä muodossa, siitä ei ole vielä varmuutta.

Kokouksessa mukana olleiden asukkaiden kommentteja:
• Jos lääkäri käy vain 1-2 kertaa viikossa, niin asukkailla on pitkä matka kulkea muille (esim. keskustan) terveysasemalle. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan.
• Kehitysvammaisten toimintakeskus Karpalosta täytyy lähteä saattaja mukaan, jos terveyskeskus on kauempana, ja tämä taas lisää paineita työntekijöitä kohtaan.
• Erityisesti vanhemmat asukkaat voivat jättää lääkärillä käynnin kokonaan pois, jos matka on liian pitkä, ja jos täytyy joka kerta lähteä vieraaseen paikkaan uudelle lääkärille. Tämä johtaa siihen, että sairaudet pääsevät pahenemaan, ja tarvitaan enemmän laitos- ja erityissairaanhoitoa.
• Pysyvät ja tutut lääkärit lisäävät turvallisuuden tunnetta, ja vältytään esim. päällekkäisiltä lääkityksiltä.
• Hoitoketjun toimivuus on keskeistä.
• Tämän hetken kokemus on, että Ylikiimingissä toimii lääkäripalvelut hyvin ja lääkärit ovat hyviä.
• Hyvinvointipisteiden suunnitellussa keskeisiä virkamiehiä ovat apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo, hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja terveysjohtaja Sirkku Pikkujämsä. Luottamushenkilöihin on tärkeää olla asiasta myös yhteydessä.


4. Kaupunkistrategia 2020 luonnos - tutustuminen ja kommentointi
Todettiin positiivisena asiana, että strategia ei ole kymmenien sivujen pituinen.
Strategiset linjaukset osiossa, Kuntalaisten hyvinvointi – kohdassa palveluiden paikallisuus ei tule esille. Todettiin, että jos esim. kolmannen sektorin ja liikunnan osuus merkittävää, näihin tulee myös kaupungin puolelta tulla resursseja.


5. Syksyn toiminnan suunnittelua
- Kiiminkijoki ry:n tilaisuus – Päätettiin keskustella asiasta Markku Koistisen kanssa.
- Rakentaminen haja-asutusalueille –teemailta – Tiedustellaan rakennusvalvonnasta sopisiko heille tulla keskustelemaan tästä 17.10. klo 18:30.
- Aluekokouksen aihe (esim. hyvinvointipisteen sisältö) – Päätettiin palata asiaan syyskuun yhteistyöryhmän kokouksessa


6. Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset
- Yhteistyöryhmän seuraava kokous 12.9.
- Nina kertoi katu- ja viherpalveluista tulleesta viestistä liittyen Ylikiimingin torilla olevien sähkötolppien hajottamiseen. Ilkivallan vuoksi sähkötolpat ovat vaarallisia ja ne poistetaan myöhemmin syksyllä. Jatkossa torimyyjien tulee ottaa sähkö ulkoisista sähkölaitteista. Keskusteltiin asiasta, ja todettiin, olisiko mahdollista saada torimyyjiä varten sähkötolppa jonnekin tori/parkkialueen laidalle. Nina välittää pyynnön eteenpäin katu- ja viherpalveluille.
- Kevään Terviisi on ilmestynyt, seuraavaa lehteä suunnitellaan syyskuun kokouksessa.


7. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.


 

Jakolinkki