Muistiot

< Takaisin

2013 - 5 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 7.11.2013, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 7.11.2013 klo 15:00

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18


1. Kokouksen avaus
Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Helinä Siltakoski toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo 15:13.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Helinä Siltakoski (pj.), Lasse Haapamäki, Minna Hernberg (poistui klo 16), Jorma Säilävaara, Sirkka Vahtola, Nina Himsworth (siht.).

3. Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014–2032
• Tutustuttiin Ylikiimingin suuraluetta koskeviin suunnitelmiin.
• Lasse oli keskustellut seurakunnan edustajan kanssa. Toiveena olisi saada leikkipuisto Ylikiimingin keskustan alueelle, siellä pyörii paljon lapsi ja esim. pidetään kerhoja. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että alueella on koulu jonka pihalla on leikkivälineitä, joilla voi käydä leikkimässä.
• Kokouksessa todettiin, että Ylikiimingin suuralueen asukasmäärään nähden leikkipuistoja ja –paikkoja koskevat suunnitelmat ovat hyväksyttävät.

4. Yhteistyöryhmän vuoden 2014 toiminnan suunnittelu
• Uudet toimintarahasäännöt ovat olleet lähidemokratiatoimikunnan kokouksen käsittelyssä 30.10., ja ne on lähetetty kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Uusien ohjeiden mukaan jokainen toimija hakee itse lomakkeella toimintaraha-avustusta. Avustus on tarkoitettu erityisesti yhteisöllisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Avustushakemukset käsitellään tammikuun yhteistyöryhmän kokouksessa, jonka jälkeen ne menevät lähidemokratiatoimikunnalle vahvistettavaksi. Tämän jälkeen hyväksytty avustus maksetaan suoraan hakijan tilille. Avustuksen saaja raportoi avustuksen käytöstä tapahtuman / hankkeen toteuduttua. Tarkoituksena on, että toimintaraha olisi haettavissa 1.-20.12. välisenä aikana. Aluetiedotteisiin/-lehtiin varataan kohdeavustusta.
• Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma on tähän saakka liittynyt tiukasti toimintaraha-avustuksen käyttöön. Kun toimintarahaa aletaan jakaa toimijoille suoraan, voidaan yhteistyöryhmässä keskittyä alueen ajankohtaisiin asioihin, ja vaikuttamiseen. Yhteistyöryhmässä tehdään ”vaikuttamissuunnitelma”, johon valitaan muutamia keskeisiä teemoja, joihin halutaan ensi vuoden aikana paneutua.

5. Ajankohtaiset asiat ja kuulumiset
Ylikiimingin aluetiedote Terviisi on jaettu 6.11.
Asukastuvan myyjäiset ovat 5.12. klo 9-17. Myytävänä leivonnaisia, käsitöitä, joulukoristeita, torttuja, kahvia ym. Arpajaiset. Lounas tarjolla klo 11–13.Pöytävaraukset puh. 045 2779980, hinta 5 euroa.
Asukastuvan jouluruokailu 20.12., hinta 15 euroa.

6. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 16:25.
Seuraava kokous 12.12. klo 15. Tehdään vuoden 2014 yhteistyöryhmän toiminta-/vaikuttamissuunnitelmaa. Toimintaraha-avustuslomakkeiden täyttöä.
 

Jakolinkki