Muistiot

< Takaisin

2014 - 1 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 30.1.2014, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 30.1.2014 klo 17:00

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18.


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Honkakoski avasi kokouksen klo 17:00.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kari Honkakoski (pj.), Helinä Siltakoski (pj.), Lasse Haapamäki, Jere Helala, Pirjo Holappa, Olavi Isokoski, Aune Koistinaho, Matti Koistinaho, Heikki Mäkikangas, Maija Pitkänen, Jorma Säilävaara, Nina Himsworth (siht.)

3. Ylikiimingin yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2014
Helinä Siltakoski valittiin puheenjohtajaksi ja Pirjo Holappa varapuheenjohtajaksi.
Helinä jatkoi tästä kokouksen puheenjohtajana.

4. Toiminta-avustushakemukset 2014
Keskusteltiin tulleista toiminta-avustushakemuksista. Todettiin, että tiukemmat kriteerit ja ohjeet siitä, miten ja kuinka paljon rahaa kullekin jaetaan olisivat tarpeelliset. Hakemuksia oli tullut yhteensä kahdeksan kappaletta, joista Juopulin kyläyhdistys perui oman hakemuksensa ja Hiltukylän kyläyhdistys siirsi oman hakemuksensa lähidemokratia-avustusten hakuun (hakuaika maaliskuussa). Yhteensä jäljelle jäävien hakemusten haettu kokonaissumma oli 4880 euroa, kun jaettavissa olevaa toimintarahaa on n. 2450 euroa (0,70 € / suuralueen asukas). Toimintarahaa päätettiin myöntää seuraavasti:
Alavuoton kyläyhdistys – 550 euroa
Kiiminkien hevosystävät – 400 euroa
Vepsänkyläläiset – 400 euroa
Vesalan koti-koulutoimikunta – 200 euroa
Ylikiimingin koulun koti-koulutoimikunta – 500 euroa
Ylivuoton kylä- ja maamiesseura – 400 euroa
Toimintaraha jaettiin suhteessa haettuun rahaan. Kolmen 1000 euroa hakeneen kohdalla summaa tarkistettiin hieman alaspäin (Kiiminkien hevosystävät (tapahtumalla on sponsoreita), Vepsänkyläläiset (koskee aika pientä määrää asukkaita), Ylivuoton kylä- ja maamiesseura (avustusta haettiin mm. videotykkiin, jonka lainaamisesta keskusteltiin kokouksessa)).

Keskusteltiin myös, että ensi vuonna painotetaan niitä yhdistyksiä, jotka eivät nyt saaneet avustusta. Näin joka vuosi ei avusteta samoja tahoja.

5. Ylikiimingin entisen kunnantalon tarvesuunnitelma, mielipide asukastuvan osalta
Tutustuttiin uuteen tarvesuunnitelmaan. Todettiin, että tarvitaan lisäaikaa tarvesuunnitelman läpikäymiseen, sekä myös Ystävällisesti Ylikiiminki ry:n hallituksen kokouksen mielipide täytyy ottaa huomioon sekä lähidemokratiatoimikunnan.
Lisäksi haluttiin, että työryhmän edustaja tulisi esittelemään suunnitelmaa asukastuvalle, jotta siihen voitaisiin perehtyä paremmin.

Asukastupatoiminta on alkanut juuri nyt vakiinnuttamaan toimintaa, ja lounaspalvelu on keskeinen osa tätä toimintaa. Hyviä keittiötiloja tarvitaan. Lisäksi keskeinen sijainti on tärkeä, alueen asukkaat ovat nyt tottuneet asioimaan asukastuvalla ja yhteispalvelupisteessä. Erilaiselle kerho- ja harrastustoiminalle nykyiset tilat ovat hyvät, toiminta vaikeutuu, jos ei ole ollenkaan omia tiloja, joissa esim. säilyttää tarvikkeita, ja esim. puhallinorkesteri ei voi harjoitella kirjaston tiloissa. Hyvinvointiluotsi-toiminta on myös alkanut vasta. Hyvinvointiluotsin tehtävänä on aktivoida toimintaa entisestään, ja tätä varten tarvitaan toimivat tilat.

Kunnantalolle ei tarvita kuntosalia, tämä tila kannattaisi suunnata asukastupatoiminnalle. Lasten päivähoitotoimintaa voisi olla alakerrassa. Toisaalta myös kyseenalaistettiin, että tarvitaanko Ylikiimingissä lisää päivähoidon tiloja. Lisäksi mietittiin, että mihin siirtyvät kunnantalolla olevat kotihoidon työntekijät sekä ikäihmisten palvelut.
Asukastuvan muuttamista koulun tiloihin pidetään huonona ratkaisuna. Asukastupatoiminnalle tarvitaan omia tiloja, ei voida vain olettaa, että asukastupatoimintaa voidaan pyörittää muilta aina hetkellisesti vapautuvissa tiloissa. Tupatoiminta on päivällä tapahtuvaa toimintaa, kuten myös koulut, joten samoissa tiloissa toimiminen olisi vaikeaa.
Tarvesuunnitelmaa varten olisi tullut ensin kerätä alueen asukkaiden ja esim. koululaisten ajatuksia ja toiveita siitä, mitkä toiminnot olisi hyvä yhdistää ja miten.
Seurakunta rakentaa uudet tilat Ylikiiminkiin, ja myös nämä muutostyöt olisi otettava huomioon mahdollisuutena. Piirustukset uusista tiloista tulossa elokuussa.


6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?
• Tule kertomaan mielipiteesi; mielipiteelläsi on merkitystä palveluiden suunnitteluun -> koosteet keskusteluista viedään päättäjille huhtikuussa alkavaan talousarviovalmisteluun. – Tätä kohtaa ei ehditty kokouksessa käsitellä, päätettiin laittaa asiasta kysely ryhmälle sähköpostilla, ja vastaukset koostetaan eteenpäin.
• Ylikiimingin aluetiedote Terviisiin haetaan tiedotusavustusta. Tavoitteena tehdä kaksi lehteä, ensimmäinen ilmestyisi toukokuun lopussa. Lehteä suunnitellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

 

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään torstaina 13.3. klo 17.
Kokous päättyi klo 18:35.
 

Jakolinkki