2014 -03 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 -03 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio


Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: to 15.5. klo 17.00

Paikka: ravintola Little Dragon, Sammonkatu 12

Osallistujat:

Marita Hopia MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Jaana Matikainen Hyvinvointipalvelut
Jorma Haapalainen asukas
Minna Männikkö Kaijonharjun kirjasto
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin työjärjestys ja läsnäolijat.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Uuden Oulun kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma, yhteistyöryhmän tehtävät
Puheenjohtaja esitteli kokouksessa lyhyesti Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaa. Painopistealueita toiminnassa ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osallisuus ja vaikuttaminen, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta. Pöytäkirjan liitteenä kaikille toimitetaan sähköinen Uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma. Ohjelmaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Ohjelma on 27.5. käsittelyssä Lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa.

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmässä on ollut aikaisemmin osallistujia alueen kouluilta ja muista kaupungin palveluista. Ajatuksenvaihtoa alueellisista asioista olisi hyvä tehdä ja verkostoitua muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Alueellinen, yhteinen kehittäminen on tärkeää.

Asukastupatila puuttuu Kaijonharjun suuralueelta. Tilojen puute aiheuttaa haasteita asukkaiden ja alueen toimijoiden kokoontumiseen. Tiloista vastaava taho tai tahoja tulee olla. Kaupunki järjestää vain tilan, ei toimintaa eikä työllistämistä.

Koulutusta ja virkistystoimintaa voisi järjestää yhteistyöryhmissä toimiville vapaaehtoisille.

Alueellisen toimintarahan käytännöt ovat muuttuneet vuonna 2014. Jatkossa voisi miettiä, voisiko yhteistyöryhmässä käydä lyhyesti esittäytymässä, kun hakee alueellista toimintarahaa.

Yhteistyöryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tapaaminen olisi hyvä järjestää myös 2014 syksyllä.

5. Muut asiat
Kouluterveydenhuollon ajankohtaisista asioista keskusteltiin kokouksessa. Kouluissa ja terveydenhuollossa näkyvät myös kaupungin henkilöstön säästövapaat ja lomautukset. Kaijonharjussa on aloittanut hyvinvointineuvola, jossa on useita palveluja saatavilla.

Kuivasrannalla aloittaa lokakuussa 2014 Ideapark. Lisäksi on suunnitteilla uusi kauppakeskus, Ritaportti, joka rakennetaan myöhemmin. Asemakaavapäällikkö Mikko Törmänen on esitellyt asiaa Kuivasjärven seudun kokouksessa. Pateniemen puolelle moottoritietä on tarkoituksena rakentaa uusi kauppakeskus.

MLL Kuivasjärven yhdistyksen perhekahvila kokoaa viikottain jopa 60 osallistujaa. Ritaharjun monitoimitalossa nuorisotoimen tiloissa on saatu kokoontua maksutta tähän saakka.

POF:n järjestämiin elokuvatyöpajoihin Ritaharjun monitoimitalolle ei ole saatu osallistujia kovinkaan paljon. Pääkirjastolla on näytetty myös lasten elokuvia ja osallistujia on ollut vähäisesti.

Raitotien ja Jylkynkankaan liikenneympyrää ei ole rakennettu, vaikka alkuperäisissä suunnitelmissa olisi ollut jo valmistua laajennusosan. Meluvallia Liikasen puolelle ei ole suunnitelmissa tehdä, asukkaita on liian vähän alueella kaupungin mukaan. Yksityistiekyltti tulee olla ja kustantaa v. 2015 alusta asukkaiden toimesta yksityistien kunnossapito.

Sivistys- ja kulttuuripalveluilla on alueellinen toimintamalli, jossa kaupungin koulujen, päiväkotien, kirjastojen ja nuorisotoimen henkilöstö on mukana. Voisiko tietoa välittää alueellisista palavereista yhteistyöryhmille, asiaa voi tiedustella alueryhmältä.

Kaijonharjun kirjasto on avoinna la 17.5. Kaijonpäivien yhteydessä klo 11-15. Kaijontorilla on esiintyjä, pomppulinna, ezy rollereita, hattaraa ja makkaraa sekä asukaskysely ja arvonta. Nuokkarilla on vaatteiden vaihtopäivä ja POF:n pitämä puffetti. Kaijonharjun kirjasto on koko kesän avoinna normaalisti.

MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää keppihevoskursseja kesäkuun alussa. Perhekahvila järjestää Ainolan puistoon retken 28.6.

30.5. luovutetaan tilat Kastellin monitoimitalosta. 7.8. koulujen alkaessa aloittaa Kastellin monitoimitalo toimintansa. Henkilökuntaa tulee yhteensä 200. Minna Männikkö vastaa myös Kastellin kirjastosta jatkossa.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous on syksyllä, tiedustellaan Ruskon jätekeskukseen vierailua.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:10.

 

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa