2014 -05 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 -05 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 13.11. klo 17.00

Paikka: Ideapark Ritaharju, neuvotteluhuone, os. Ritaharjuntie 49

Osallistujat:

Marita Hopia           MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Jaana Matikainen     hyvinvointipalvelut
Jorma Haapalainen  asukas
Elisa Veteläinen       hyvinvointipalvelut
Bernadett György    asukas
Minna Männikkö      Kaijonharjun kirjasto, sivistys- ja kult- tuuripalvelut
Helinä Kyröläinen    asukas
Petri Häli               kauppakeskusjohtaja, Ideapark Rita- harju
Erkki Martikainen    liikenneinsinööri, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Merja Niemelä        sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:02.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin työjärjestys ja läsnäolijat.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Ideapark Ritaharjun esittely, kauppakeskusjohtaja Petri Häli
Oulun Ideaparkin kauppakeskusjohtaja Petri Häli kertoi, että Ideapark kuuluu Sukari-konserniin ja kiinteistöliiketoiminta kuuluu myös toimintaan. Kalustetalo Masku on keskeistä toimintaa Sukari-konsernissa. Ideapark Ritaharju on 2009 valmistunut kiinteistö, jonka käyttöä huonekalukaupan taantuman vuoksi on suunniteltu uudelleen. Suunnittelutyö on alkanut keväällä 2013, maaliskuussa 2014 on aloitettu rakennustyöt. Mikäli laajennusosa tehdään, vuokralaisia on tulossa niihinkin osiin. Kävijöitä avajaisviikonloppuna on ollut 100 000 ja päivittäinkin vielä avajaisten jälkeen 20 000.

Tiesuunnitelma on hyväksytty suuntaisrampin osalta, mutta kaupungin puolelta rahoitusta ei vielä ole pystytty järjestämään. Kaupungilta haluttaisiin vuokrata lisää maa-alueita pysäköintitilan lisäämistä varten. Teiden varsilla ja asukkaiden pihoilla on ollut virheellistä pysäköintiä, erityisesti avajaisten aikaan. Laajenemismahdollisuus on YIT:n tontille, jossa rakennusoikeutta on jäljellä. Elintarvikekauppaa toivottaisiin, jos luvat saataisiin kaupungilta. Ritaporttia ei voi rakentaa vielä useampaan vuoteen. Apteekki on tulossa myös Ideaparkkiin jossain vaiheessa.

5. Ritaharjun liikennejärjestelyt, liikenneinsinööri Erkki Martikainen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Idepark Ritaharju on tullut tietoisuuteen kaupungille nopealla aikataululla keväällä 2014. Ideaparkin rakentaminen on vaikuttanut liikenteen järjestämiseen Ritaharjun alueella. Liikennevalot on saatu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa liittymäalueelle. Katettuja pyöräpaikkoja ei ole rakennettu alueelle. Raitotien pyörätielle kuuluva yhteys puuttuu tontilta, pitäisi yrittäjän rakentaa.

Pohjois-Ritaharjussa on rakentaminen vielä menossa. Ritaharjun alue on yksi kaupungin painopistealueista rakentamisen suhteen. Täydennysosa Ritaharjuun on tulossa vielä rakenteille, Kalimenkylään saakka tulee yhteys. Ritaportin kohdalla on kaava jo vireillä ja valmisteilla. Rakennettaneen kahdessa vaiheessa, liikennejärjestelyitä ei pystytä tekemään kerralla.

Pateniemen eritasoliittymään on suunnitteilla suoran rampin rakentaminen etelän suunnasta. Ruskon jätekeskus on kaavasuunnittelussa myös mukana. Joukkoliikenteen vastuujärjestäjänä on nykyisin Oulun kaupunki. Lipputulot kerätään kaupungille ja kilpailutettu liikenne maksetaan liikennöitsijälle. Uusi järjestämistapa on otettu käyttöön 1.7.2014.

Kuivasrannan Salen kohdalla on vaikea paikka linja-auton perässä tulevalle liikenteelle, pitää odottaa linja-auton liikkeellelähtöä pysäkiltä. Liikennöitsijän kannalta ajoratapysäkki helpottaa takaisin liikenteeseen pääsyä. Joukkoliikenteen suunnittelu perustuu kysyntään, vuorotiheys riippuu myös siitä. Aluetta ei ole suunniteltu alun perin joukkoliikenteen näkökulmasta.

Joukkoliikenteen suunnittelu on tärkeää erityisesti silloin, jos hyvinvointikeskusten tulevat suunnitelmat tulevat voimaan. Moottoritiellä ei tällä hetkellä voi järjestää joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen kartat ja aikataulutiedot: www.oulunjoukkoliikenne.fi

Uuden Oulun yleiskaavaluonnos 2014 on nähtävillä. Yleiskaavaluonnos tarkoittaa Ritaharjun alueen kannalta seuraavaa: uusia täydennysalueita asuntorakentamiseen. Pateniemen sahan alueelle on tulossa uudisasuntoalue, maita on puhdistettu viime aikoina.

Pyörätieverkon kehittämissuunnitelma on laadittu 2011. Pyörätien runkolinjat on olemassa Kaijonharjun osalta, jatkossa tärkeitä ovat moottoritien poikittaiset yhteydet, voidaan rakentaa täydentäviä yhteyksiä. Seudullinen rantaväylä on suunnitteilla Torin rannasta Virpiniemeen saakka. Pateniemen sahan kohta pitää ensin ratkaista vielä. Pyöräteitä on paljon, mutta määrä ei takaa hyvää laatua.

Vt4 tiesuunnitelma on nähtävillä. Moottoritiet ovat valtion ja kadut kaupungin vastuualueita. Liikennejärjestelyt ovat muuttumassa Ritaharjussa. Suunnitelmissa on, että moottoritien ylittävä silta otettaisiin kokonaan autoliikenteen käyttöön ja rakennettaisiin kevyen liikenteen silta erikseen. Suora ramppi rakennettaisiin myös moottoritielle, jolloin vasemmalle kääntymiset saataisiin kokonaan pois autoliikenteeltä. Radan varteen tulisi ajoneuvosilta. Ritaharjun asemakaavaan kuuluu moottoritien alittava yhteys, johon sisältyy normaali katu ja kevyen liikenteen yhteys. Järjestelyjä alueella tulee priorisoida. Kevyen liikenteen yhteys saataisiin jatkumaan Pateniemen suuntaan, radan ylityspaikka on vaarallinen ja vartioimaton tasoliittymä, se pitäisi saada pois. Liikenneviraston kanssa yhteistyössä tulee suunnitella.

Parkkipaikka on Ideapark Ritaharjussa lähtökohtaisesti jo pieni, esimerkiksi kuntosalilla ei ole omaa, asiakkaille varattua parkkipaikkaa. Arki-iltaisinkin on ollut ruuhkaa pysäköintialueella.

Uusi pyörätieyhteys suunnitteilla Teknologiakylän suuntaan, nykyinen latuväylä pitäisi varata pyörätiekäyttöön myös Pateniemen suuntaan. Pateniemenrannan kaavarunkokuvan mukaisesti asemakaavaan tulossa asuntorakentamisen alue meren rantaan, Stora Enso on maanomistajana tällä hetkellä.

6. Adressi Rajakylän ja Kaijonharjun terveyskeskuksien säilyttämisen puolesta, Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry ja Rajakylän asukasyhdistys ry

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ja Rajakylän asukasyhdistys ovat perustaneet adressin Kaijonharjun ja Rajakylän terveyskeskusten säilyttämisen puolesta: http://www.adressit.com/rajakylan_ja_kaijonharjun_terveyskeskukset_sailytettava

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys järjestää keskustelutilaisuuden 18.11. klo 18.00 Ritaharjun monitoimitalon ruokasalissa liittyen hyvinvointipalvelujen järjestämiseen jatkossa. Kaijonharjusta oltaisiin suunnitelmien mukaisesti lopettamassa terveyskeskuspalvelut, ja lähimmät palvelut olisivat saatavilla Haukiputaan tai Tuiran alueilla. Alueelle on jaettu Järvistiedote Kuivasjärven seudun toimesta.

Marita Hopia esitteli tilastoja kaupungin asukasmäärästä: 16 500 asukasta Kaijonharjun suuralueella, joista pohjoispuolella 10 000 asukasta. Miten palveluita on käytetty v. 2011 Kaijonharjussa: terveyskeskuspalveluissa on ollut 27 300 asiakaskäyntiä, neuvolapalveluissa 13 000 ja kirjastopalveluissa 65 000 asiakaskäyntiä. Ritaharjun kirjastossa asioinnit ovat lisääntyneet vuosi vuodelta, alueen laajentumisen myötä.

7. Muut ajankohtaiset asiat
Kastellin kirjastossa on ke 19.11. klo 11-19 avoimet ovet ja kahvitarjoilu klo 16-18. Kirjastossa on myös omatoimikirjastopalvelu. Avoimet ovet sisältyvät muuhun vihkiäisviikon ohjelmaan Kastellin monitoimitalossa. Ritaharjun kirjastoon on suunnitteilla myös omatoimikirjastopalvelu käyttöön jossain vaiheessa.

Jaana Matikainen kertoi, että Kirsi Kivelä toimii esimiehenä Kaijonharjun terveyskeskuksessa tällä hetkellä. Pöllönkankaan koululle on tullut 3.-6. luokkalaisten pienluokka, alueella ei ole ollut aikaisemmin pienluokkaa kyseiselle ikäryhmälle. Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen –hankkeessa on Pöllönkangas pilottikouluna, hyvinvointikysely toteutettu henkilöstölle, oppilaille ja vanhemmille. Kuivasjärven koululla alkaa remontti joulukuussa, Pöllönkankaan koululla ensi syksynä. Oppilaat kuljetetaan remontin aikana Haukiputaalle linja-autoilla Kuivasjärven koululta.

Elisa Veteläinen kertoi, että ikäihmisten ympärivuorokautista laitoshoitoa vähennetään ja tehostettua palveluasumista lisätään. Haukiputaalla vuodeosaston paikoista luovutaan vaiheittain. Laitoshoidon tilalle Haukiputaalle on tulossa tehostetun palveluasumisen paikkoja. Palvelujen järjestämisen tavoitteena on yksinkertaistaa moniportaista palvelurakennetta ja siirtää painopistettä laitoshoidosta ennaltaehkäiseviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin.

Ikäihmisten palvelurakenne 75 vuotta täyttäneiden osalta on kehittynyt Oulun kaupungissa myönteiseen suuntaan pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon osalta. Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito järjestetään Oulussa tällä hetkellä laitospainotteisesti verrattuna valtakunnallisiin tavoitteisiin.

Kokouksessa keskusteltiin myös yksityisteiden avustuskäytännöistä Oulussa v. 2015: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=60048b97-c02e-49f9-a4d8-0f75028889d8&groupId=64248 Avustusten hakeminen tuo myös velvoitteitta. Tiekunta tulee perustaa, kaupunki voi avustaa tiekuntaa.

Ruskon liikenneympyrä on tukossa aamukahdeksan aikaan autoliikenteestä ja paluuliikenne Ruskosta myös neljän aikoihin. Oikaisukaistat ja kiertoliittymän parantaminen ovat olleet suunnitteilla, määrärahat ovat loppuneet kiertoliittymän laajentamisen suhteen. Alikulkuväylät ovat toimivaksi suunniteltuja. Paloniemenrannan tien liittymässä Alatalontielle menevä yhteys on kevyen liikenteen osalta turvaton. Pyöräilyyn kannustaminen on hyvä asia, pyöräteiden hyödyntäminen olisi tärkeää ja turvallisuuteen panostaminen.

Meluhaittoja on tullut Ideaparkin avauduttua enemmän myöskin Ritaharjun puolelle. Ritaharjun alueelle rakennetaan lisärakennus alakouluikäisille, 400 oppilasmäärää varten. Moduulikoulun rakennukset ovat tulossa, avataan syksyllä 2015.

Kuivasjärven lahti on kasvamassa umpeen vähitellen. Puistosuunnittelua kaivattaisiin myös alueella, voitaisiin pyytää maisema-arkkitehti kokoukseen mukaan jossain vaiheessa.

Ideaparkissa hyvä asia on katettu lämmin tila, jossa on helppo asioida esimerkiksi ikäihmisillä. Linnanmaan Prismaan on laitettu penkkejä, niitä ei Ideaparkissa vielä ole. Esimerkiksi aulassa olisi hyvä olla penkkejä ikäihmisiä varten. Roskapöntöistä on saatu hyvää palautetta.

23.11. klo 14-17 järjestetään Joulumyyjäiset Ritaharjun monitoimitalolla, järjestäjänä toimii MLL Kuivasjärven yhdistys. Hyvä joulumieli –kampanjan lahjakortteja jaetaan alueella diakoniatyön, neuvolan ja kouluterveydenhuollon kautta asiakkaille. Perheliikunta nykyisin Rajakylän koululla tiistai-iltaisin, perhekahvila tiistaiaamupäivällä Ritaharjun nuorisotilassa. Pöllönkankaalla on aloittanut nuorten ryhmä nimeltään Nakkiveneet. Nuoret ovat luoneet nimen ja logon itse. Erilaisten teemojen mukaista toiminnallista ohjelmaa, kuten elokuvailtaa, teatteria ym. järjestetään alueen nuorille maksutta. Toimitaan Pöllönkankaan koulun kanssa yhteistyössä. 3 400 tiedotetta jaettu alueelle.

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän sähköpostilistalle voi laittaa tiedotteita, jotka koordinaattorin kautta välitetään kaikille tiedoksi.

Alueellisen toimintarahan hakeminen vuodelle 2015 käynnistyy joulukuussa. Päivitetyt avustussäännöt on Kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 17.11. kokouksessa. Yksityishenkilö ilman yhteisöä, tai yritys eivät voi hakea alueellista toimintarahaa. Aikataulu on hakuajan suhteen 10.-31.12.2014, vahvistetaan vielä Lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa 3.12. Hakulomakkeet tulevat saataville myös sähköisesti. Oulun kaupungin talousarvio, jossa on mukana myös yhteisötoiminta osana konsernipalveluja, vahvistuu 1.12. Vuodelta 2014 myönnetystä toimintarahasta tulee raportoida 31.12.2014 mennessä. Toimintaraha, josta ei ole raportoitu, peritään takaisin.

8. Seuraava kokous
Ma 15.12. klo 17.00, paikka varmistuu lähempänä kokouksen ajankohtaa.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:13.