2015 -01 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 -01 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 26.1. klo 17.00

Paikka: Ritaharjun monitoimitalo, os. Ritakierros 2, luokkatila tietotori 1.krs.


Osallistujat:

Hanna Fröberg        Pöllönkankaan koulun
                           vanhempaintoimikunta
Marika Haapakoski  LC Oulu Pateniemi,
                           liitännäisklubi Kuivasjärvi
Seppo Salonen       LC Oulu Pateniemi,
                           liitännäisklubi Kuivasjärvi
Bernadett György   asukas
Saila Luukkonen     Tuiran seurakunta
Laura Tauriainen    Tuiran seurakunta
Elisa Veteläinen      hyvinvointipalvelut
Jaana Matikainen    hyvinvointipalvelut
Jussi Tomberg        asukas
Timo Heikkilä         asukas
Jorma Haapalainen  asukas
Ulrico Celentano     asukas
Marita Hopia           MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Merja Niemelä        sihteeri,
                           kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:03.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin työjärjestys, käytiin lyhyt esittelykierros kokouksessa. Puheenjohtaja Marita Hopia esitteli lyhyesti kokouksen alussa yhteistyöryhmän tavoitteet ja toiminnan sekä alueellisen toimintarahan myöntämisen perusteet. Esitysmateriaali lähetetään kaikille pöytäkirjan liitteenä.

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4. Alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset Kaijonharjun suuralueella v. 2015
Kaijonharjun suuralueelle on vuodelle 2015 kohdistunut alueelliseen toimintarahaan yhteensä 34 hakemusta. Toimintaraha perustuu alueelliseen väestömäärätilastoon v. 2013, jonka mukaisesti Kaijonharjun suuralueella jaetaan alueellista toimintarahaa yhteensä 12 015 e. (asukkaita 17 164) Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmä tekee esityksen Lähidemokratiatoimikunnalle alueellisen toimintarahan myöntämisestä. Lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen alueellisten toimintarahojen myöntämisestä kokouksessaan 17.2. 

Kokoukseen osallistujille jaettiin hakijataulukko v. 2015. Lisäksi esillä olivat kaikki hakemukset mahdollista lisätietojen hankkimista varten. Hakijataulukko ja alueellisen toimintarahan esitys lähetetään kaikille pöytäkirjan liitteenä.

Käytiin keskustelua toimintarahan hakuperusteista. Alueellista toimintarahaa ei myönnetä yrityksille tai yksittäisille henkilöille. Hakuperusteita on muutettu jo viime vuonna siltä osin, etteivät kaupungin toimijat voi hakea alueellista toimintarahaa. Alueellisella toimintarahalla tuetaan alueellisten järjestöjen ja yhteisöjen alueen asukkaille järjestämää toimintaa. Tavoitteena on alueellisen, kaikille avoimien ja yhteisöllisien tapahtumien, retkien ja kerhotoiminnan tukeminen. Esimerkiksi kouluille järjestettävät, alueelliset tapahtumat olisi hyvä pitää suuremmissa tiloissa mahdollisuuksien mukaan. Alueen koulujen, vanhempaintoimikuntien ja oppilaskuntien sekä osallisuusnuorten välinen yhteistyö ja yhteissuunnittelu eri tapahtumissa voisi lisätä alueen lasten ja nuorten sekä vanhempien ja alueen asukkaiden tavoittamista eri tapahtumiin.

Keskustelua hakemuksista:
Koululaista ei jätetä ry:n hakemiin, kahteen tilaisuuteen yhteistyöryhmä myönsi rahat sillä edellytyksellä, että kyseinen yhdistys ja koulu ovat valmiita järjestämään tilaisuudet avoimina ja kaikilla alueen kouluilla on mahdollisuus osallistua kyseisiin tapahtumiin. Kiusaamisen teema sopii alueellisestikin koulujen keskustelutilaisuuksiin. Kuivasjärven koulun koti-koulutoimikunnan Vappurieha ja Halloween/syysjuhla kohdistuvat koulun omaan toimintaan, eivät kaikille alueen asukkaille yhteisölliseen toimintaan alueella. Vappuriehaan ja Halloween/syysjuhlaan ei esitetä myönnettäväksi alueellista toimintarahaa. Kierrätys- ja kirppari-iltaan esitetään myönnettäväksi toimintarahaa hakuperustaisessa suhteessa, tapahtuma on kaikille alueen asukkaille avoin ja siitä on tiedotettu laajemminkin. LC Oulu Pateniemi, liitännäisklubi Kuivasjärvi puolesta kokouksessa esittäytyi Marika Haapakoski ja Seppo Salonen. LC Oulu Pateniemen puolesta toteuttavat Pateniemen alueella joka kevät alueellisia tapahtumia. Kaijonharjun alueella hakevat kevättalvitapahtuman toteuttamiseen alueellista toimintarahaa. Tapahtuma voidaan toteuttaa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Alustaviin suunnitelmiin sisältyy mm. poniratsastusta, pomppulinna, sekä leikkimielisiä kisoja palkintoineen. Laskiaisrieha on ollut alun perin suunnitelmissa, ei ehtinyt aikatauluihin mukaan. Ehdotettiin kokouksessa tapahtumassa järjestettäväksi hiihtokilpailut, niitä ei alueella järjestetä tällä hetkellä. Esitettiin myönnettäväksi 400 e. LC Oulu Pateniemen, liitännäisklubi Kuivasjärven kevättalvitapahtuman toteuttamiseen. Pöllönkankaan koulun vanhempaintoimikunta Pöllöklubi on järjestämässä rusettiluistelua, voisiko tapahtumaa suunnitella yhteistyössä heidän kanssaan.

MLL Kuivasjärven yhdistys ry:n ja POF –nuorten osallisuusryhmän yhteistyössä hakemaa kaikille avointa nuorten toimintaa voitaisiin toteuttaa yhteistyössä Pöllönkankaan bändi-illan kanssa, bändi-illan toteuttamiseen ei siis myönnetä erikseen toimintarahaa. Pöllöklubin hakemiin tapahtumiin: luennon järjestämiseen, 7-luokkalaisten ryhmäyttämiseen ja tukioppilastoimintaan ei esitetä myönnettäväksi toimintarahaa. Pöllönkankaan koulun/oppilaskunnan hakemaan 7-luokkalaisten ryhmäyttämiseen ja tukioppilastoimintaan ei esitetä myönnettäväksi toimintarahaa, edellä mainitut ovat koulun omaa toimintaa, ei alueen asukkaille avointa toimintaa. Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistykselle myönnetään toimintarahaa hakuperustaisen prosenttiosuuden mukaisesti kokonaissummasta. MLL Kuivasjärven yhdistys ry:n toiminnan rahoittaminen tapahtuu tekemällä työt pääosin vapaaehtoisvoimin esim. perhekahvilasta vastaaminen, tiedotteiden jakaminen sekä yleisen yhdistystoiminnan järjestäminen. Nukketeatteri Akseli Klonk ry:lle esitetään myönnettäväksi 500 e. Puhelias Elias –näytelmän ja työpajan toteuttamiseen Kaijonharjun suuralueella. Oulun Seudun Yhden vanhemman Perheet ry:n vertaistukiryhmän toimintaan esitetään 850 e. Järjestävät vertaistukiryhmän toimintaa yhteistyössä Tuiran seurakunnan kanssa Pyhän Luukkaan kappelilla.

5. Alueellisen toimintarahan raportointi Kaijonharjun suuralueella v. 2014
Koordinaattori esitteli kokouksessa alueellisen toimintarahan raportointiin liittyvän taulukon. Lisäksi taulukko jaettiin kaikille kokouksen osallistujille. Kaikki hakijat raportoivat alueellisen toimintarahan tapahtumakohtaisesta käytöstä v. 2014. Jylkynkangas -toiminnan toteuttamasta Gå Tur –menetelmällä toteutetusta aluekatselmuksesta on jäänyt 110 e. joka laskutetaan takaisin kaupungille. MLL Kuivasjärven perheliikunnasta on sovitusti siirretty perhekahvilaan 54 e. Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry:n Rukan retki ei toteutunut, joten yhteensä 230 e. on sovitusti kohdennettu Pöllötoritapahtumaan. Muistion liitteenä toimitetaan kaikille alueellisen toimintarahan raportointitaulukko.

6. Jylkynkankaan kehittämiskatselmus, Jussi Tomberg ja Timo Hietala
Jussi Tomberg ja Timo Hietala esittelivät Jylkynkankaan miehille suunnatun tapahtuman 10.10.2014. Jylkynkankaan alueella toteutetaan useita asukaslähtöisiä tapahtumia, aktiivisia toteuttajia ovat useimmiten naiset. Tapahtuma oli toteutettu kiertämällä Jylkynkankaan alue Gå Tur –menetelmän avulla. Gå Tur -menetelmä tarkoittaa ennalta sovitun kierroksen tekemistä alueella. Kierroksella pysähdytään useassa paikassa ja tehdään havaintoja, sekä otetaan kuvia. Kuvat ja havainnot analysoidaan kierroksen jälkeen ja laaditaan havainnoista lista. Havaintojen perusteella laadittiin parannusehdotuksia alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
Kierros aloitettiin leikkipuistosta, jossa järjestetään Jylkynkankaan Jytäjäiset vuosittain. Parhaimmillaan leikkipuiston todettiin olevan toiminnallinen kokoontumispaikka kaikenikäisille. Paikalle kaivataan pienimuotoiseen palloiluun soveltuvaa pelikenttää jossa voisi harrastaa potkupalloa, sählyä ja katukorista.

• Kenttä olisi oivallinen erityisesti pienemmille urheilijoille, joille on liian pitkä matka lähimmälle Pöllönkankaan kentälle.
• Kenttä lisäisi myös alueen yhteisöllisyyttä. Pieni lähikenttä kokoaa helposti alueen vanhempia ja lapsia yhdessä harrastamaan.
• Kaivattiin erityisesti koripallotelineitä, korista tykkäävät heittää kaikki.
• Paikkana voisi olla vanhan sähkölinjan alusta, joka tällä hetkellä on joutomaana

Leikkipuisto toimii useiden tapahtumien järjestämispaikkana, joten minimivaatimuksena olisi sähköpiste leikkipuiston yhteyteen. Uusia tapahtumien järjestäjiä olisi hyvä saada alueelle, lyhtykulkue jäi viime vuonna toteutumatta järjestäjien puutteen vuoksi.

Ympäristön siisteydestä yleisesti keskusteltiin kierroksella myös:

• Jylkynkankaan alue on viihtyisä ja siellä on luonto lähellä. Se on varmasti yksi alueen vetovoimatekijöitä. Ympäristön yleinen siisteys vaikuttaa vahvasti alueen viihtyisyyteen ja paikoitellen alue on hoitamaton ja siitä tulee ränsistyneen alueen tuntu.
• Uutena ilmiönä alueellamme on paikkojen sotkeminen ja töhriminen. Tästä ilmiöstä meidän kaikkien jylkynkankaalaisten kantaa vastuu ja ottaa osaa yhteiseen kasvatustehtävään.
• Erityisesti ryhmän silmiin pisti aluetta kiertävän pyörätien piennarten pajukoituminen ja puskittuminen. Tämä leimaa yleisestikin reuna-alueita. Tällaisten ryteikköjen hoito viihtyisyyttä lisäävänä tekijänä olisi varmasti myös aika edullista. Alueen asukkailla olisi itsellään halukkuutta raivata rääseikköjä, jos he voisivat hyödyntää puuaineksen esim. talojen lämmitykseen.

Kuntopolkuverkosto:

Alueen vieritse kulkee kuntopolkuverkosto, joka on varmasti monelle asukkaalle yksi tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä. Siitä pidetäänkin hyvää huolta ja alue on talvisin hiihtäjän paratiisi. Katselmuksessa kävi kuitenkin ilmi, että liittymiä kuntopolulle on liian vähän. Tuuliviirintien koilliskulmalta on saatu kansalaisaloitteesta liittymä kuntopolulle, mutta sen päällystys on vielä pahasti kesken ja siitä puuttuu opastus sekä turvallisuutta edistävä valaisinpylväs. Tuuliviirintien lounaiskulmaan. Tuuliviirintien ja Vuoliaistien väliin on ilmestynyt luontainen polku, johon tarvittaisiin uusi liittymä kuntopolulle. Ongelma on ilmeinen erityisesti talvella hiihtokauden aikaan.

• Kuntopolun ja Alakyläntien risteykseen olisi saatava alikulku tai silta. Yksi ihmishenki on jo menetetty.
• Jylkynkankaalta puuttuvat opastekyltit kuntopolun liittymistä. Ne palvelisivat hyvin kaikkia tienoon asukkaita ja alueella vierailevia.

Liikenne alueella:

• Hidasteet Jylkynkankaantiellä on turvallisuutta lisäävä tekijä, onhan Jylkynkankaalla paljon lapsia. Hidastetöyssyjä lähestyttäessä on pahoja painaumia, jotka tekevät töyssyjen lähestymiskulmasta tarpeettoman jyrkän. Pahin painauma on heti alakyläntieltä käännyttäessä Jylkynkankaantielle. Myös toisessa liittymässä Jylkynkankaantiellä on pahoja painaumia. Painaumat tulisi poistaa.

• Jylkynkankaantieltä risteävissä katuliittymissä on tarpeettomia kiveyksiä, joihin autot monesti ikävästi törmäävät. Kiveykset tulisi poistaa. Tuuliviirintie on yleinen rivitalojen parkkipaikka. Siihen olisi saatava pysäköintikieltomerkki. Lisäksi pysäköintikieltomerkki olisi saatava muihinkin pullonkaulapaikoille ja risteysalueille.

• Jylkynkankaantien keskikohdan pysäkille olisi tarpeellinen saada katos. Pysäkillä on postilaatikko, joka osaltaan vaikuttaa siihen mille pysäkille ihmiset menevät bussia odottamaan.

• Alakyläntiellä on tiheä raskas liikenne ja etenkin aamulla ruuhkat ovat valtavat. Alakyläntien ja Jylkynkankaantien risteykseen olisi saatava levennys tai liittymäkaistat, koska risteys on vaarallinen. Vastaava levennys on tehty Oinaantielle ja Kuovitielle.

• Nykyinen 60 km/h nopeusrajoitus Alakyläntiellä Jylkynkankaalle saakka on välttämätön. Valitettavasti nopeusrajoitusta noudatetaan huonosti. Jylkynkankaalla asuu paljon mopoiluikäistä nuorisoa ja he tuntevat myös olona hyvin turvattomaksi Alakyläntien kapeilla pientareilla. Tielle tulisi asentaa nopeusvalvontakamerat hillitsemään ylinopeuksia.

• Alakyläntien ympyrää on suurennettava liikennemäärää vastaavaksi. Alakyläntiellä on varmasti Oulun suurin raskaan liikenteen määrä suhteutettuna tien kokoon.

Tietoliikenneyhteyksistä käytiin keskustelua: Jylkynkankaalle saadaan tällä hetkellä ainoastaan yhden palveluntarjoajan (DNA) kiinteä laajakaistayhteys, jolta on saatavilla maksimissaan 24MT:n liittymä.

• Nopeammat liittymät vaativat kaapeli tv -liittymän eikä 4G-verkko vielä toimi alueellamme
• Alueelle tulee mahdollistaa useamman operaattorin laajakaistapalvelut

Teiden kunnossapito ja auraus:

• Auraus hoidetaan Jylkynkankaan sivuteillä huonosti.
• Lumisateen jälkeen menee usein monta päivää ennen kuin tiet aurataan ja silloinkin usein vain toinen kaista tiestä aurataan
• Keväällä hiekoitushiekat olivat tiellä liian kauan, jolloin suurin osa hiekasta ehti levitä viheralueille
• Asukkaille tulee toteuttaa suora palautekanava aurauksesta. Aurausurakoitsijaa on vaihdettava, jos homma ei toimi.

Lyhtytapahtumasta keskusteltiin, voisi onnistua yhteistyössä seurakunnan kanssa jatkossa. Ulrico Celentano pyysi ottamaan huomioon seuraavat asiat, mikäli leikkipuiston viereiseen, vanhan sähkölinjan pohjaan suunnitellaan rakennettavaksi pelikenttää:

• vaikka aluetta valmisteltaisiin talkoilla, kaupunki joutuisi jossakin vaiheessa osallistumaan kustannuksiin, esimerkiksi valaistukseen (turvallisuuden vuoksi): on järkevämpi sijoittaa veronmaksajien rahaa parempaan ratkaisuun
• hyvä paikka palloilukentälle on Pöllönkankaan koulun viereinen kenttä: siellä on jo valmiiksi valaistus ja vaikkapa pukutilat tarvittaessa: kouluikäisille matka sinne on tietysti tuttu ja sopiva
• pienimmille lapsille (alle kouluikäisille), pienikokoisen kentän tai lisätilaa voisi saada nykyisestä leikkipuistosta (Jylkynrinteeltä), jossa myös valaistus ja huolto ovat jo kunnossa
• ehdotuksessa olevan tontin ihan viereisillä tonteilla on taloja: palloilukenttä olisi liian lähellä taloja ja palloilukentältä pallot ja kiekot voivat karata viereisissä tonteissa olevien talojen ikkunoihin tai takapihoihin, jossa vaikka pienet lapset leikkivät: ehdotus siis ei olisi asukkaille tuvallista
• jos halutaan kenttä Jylkynkankaan asutuksen läheltä, mutta ei ihan talojen vierestä, on esimerkiksi ojan eteläpuolella, pyörätien länsipuolella oleva valmiiksi raivottu metsä, joka palvelisi paremmin myös Oinaansuon asukkaita; tosin, tästä pitäisi kuulla oinaansuolaisten mielipidettä, vaikka ei tämä paikka ole talojen vieressä; toinen vaihtoehto voisi löytää kuntopolun toiselta puolelta, eli länsi/pohjoispuolelta: paikka olisi riittävästi lähellä mutta ei ihan talojen vieressä
• yksityisten ihmisten vastuulla olevasta kaupungin tontista tulisi huolto mahdollisesti, ja ainakin vuoden osalta melko varmasti, unohdetuksi (tai ainakaan ei voida sitä sulkea pois), ja paikasta tulisi mahdollisesti "harmaaksi" kokoontumispaikaksi: halutaanko tätä talojen ja lapsiperheiden keskellä
• palloilukentän huoltoon kuuluisi myös roskanpoisto: tekisivätkö tätäkin kentän "huoltajat"
• yleensä laitetaan viheralueita asutuksen keskelle, jotta asuminen olisi viihtyisämpää: tässä ehdotuksessa valmiiksi olevia puita poistettaisiin ja tämä tuntuu vähemmän järkevältä: tällöin paikasta ei tulisi siistimpi vaan rumempi

7. Muut ajankohtaiset asiat
Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry ovat hakeneet Oulun Seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunnalta 19.11.2014 § 175 lupaa varikkorakennukselle ja ajoharjoittelulle lupaa Oulun Ruskon alueelle. Moottorikelkkojen käytöstä on valitettu hallinto-oikeuteen, toiminta on alueella keskeytetty. Maaliskuussa järjestetään Liikasentien tiekokous, kokouksessa kuullaan Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry:n toimijoita. Hallinto-oikeus päättää, miten asian kanssa käy. Toimijat ovat jo ajaneet lumikuormia Ruskon alueelle. Asukkailla on herännyt huoli sulamisvesistä, mihin ne menevät, Liikasenoja on vieressä. Moottorikelkkailu sinänsä on valvottua ja hyvää toimintaa, kaupungin menettelytapa sen sijaan ei ole ollut oikea Liikasen alueen asukkaita kohtaan. OuluZonen yhteyteen sijoittuessaan toimijalle olisi aiheutunut lisäkuluja. 

Pöllönkankaalla on korotettu suojatie Oinaantien ylityksen yhteydessä. Vaarallinen tien ylitys, koska paljon puita vieressä, estää näkyvyyttä ja on turvaton kulkea. Jylkynkankaan Gå Tur –kierroksen kehittämisen kohteiden ja Oinaantien ylityksen merkeissä voisi lähettää palautetta Oulun kaupungin katu- ja puistosuunnittelulle.

Seurakunnalla on tulossa yhteisvastuukeräys ja laskiaismyyjäiset Pyhän Luukkaan kappelilla. Seurakunta olisi halunnut sijoittaa toimintaa Ritaharjun Ideaparkkiin, toistaiseksi ei ole löytynyt tiloja. Naapuriapua ja pihatalkkaritoimintaa vapaaehtoisvoimin kaivataan alueella. Ikäihmiset voivat tarvita apua esimerkiksi lumitöissä, asuvat mm. omakotitaloissa alueella.

Lassintalon hoivassa on näkynyt hoivakoti kuntoon –sarjan aiheuttama positiivinen reaktio ikäihmisten hoivahoitoa kohtaan. Hoivakotiin on saatu paljon vierailijoita, Osuuspankki on lahjoittanut mm. vilttejä.

MLL Kuivasjärven yhdistyksen perheliikunta on jatkanut toimintaa Rajakylän koululla vuoden vaihteen jälkeen Kuivasjärven koulun remontin vuoksi. Kirpputorin päivämäärää ei ole keväälle vielä päätetty. MLL:n toiminnoista myös perhekahvilan toiminta jatkuu entiseen tapaan Ritaharjun monitoimitalon nuorisotilassa sekä nuorten toiminta -Nakkivene jatkaa kevään toimintaansa kokoontuen joka toinen viikko. Nakkivene on avoin ryhmä. Kevään ohjelma on suunniteltu tammikuun ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

8. Seuraava kokous
Seuraava kokous on maalis-huhtikuulla, sovitaan lähempänä ajankohtaa.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.10.