Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 -03 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 27.5. klo 17.00  
 
Paikka: Teron pubin kokoustila   
 
Osallistujat:
Risto Saartoala rehtori, Pöllönkankaan koulu
Minna Männikkö Kaijonharjun kirjasto
Jorma Haapalainen asukas
Minna Kukkala asukas
Bernadett György Maahanmuuttajaneuvoston jäsen
Vesa Ilola  Puolivälinkankaan asukasyhdistys ry
Ulrico Celentano asukas
Marita Hopia  MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Tuomas Hopia POF nuorten osallisuusryhmän puheenjohtaja
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08.
 
2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Hyväksyttiin työjärjestys ja todettiin läsnäolijat.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. POF –osallisuusnuorten lasten ja nuorten kaupunkikokouksen lausuntoesitys:
monitoimipuisto Pohjoisen Oulun alueelle. Alustaja: POF –osallisuusnuorten puheenjohtaja Tuomas Hopia
Tuomas Hopia esitteli Lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen valmistellun lausuntoesityksen Monitoimipuiston rakentamisesta Pohjoisen Oulun alueelle. Lausuntoesitys oli yksi kolmesta jatkoon päässeestä kaupunkikokouksen äänestyksen perusteella. Lausuntoesityksen mukaan nykyisin Oulussa on paljon pienille lapsille suunnattuja puistoja, mutta nuorille tarkoitettuja puistoja ei ole juuri lainkaan. Nuoret eivät ole kiinnostuneita leikkipuistoista, koska siellä ei ole heille suunnattuja laitteita eikä kiinnostavaa tekemistä. Monitoimipuiston voisi liittää olemassa olevan puistoon, esimerkiksi Pöllönkankaan koulun urheilukentän yhteyteen. Tarvetta olisi erityisesti pohjoisen Oulun alueella, Jylkynkangas, Pöllönkangas ja Kuivasjärvi. Monitoimipuistolla halutaan lisätä nuorten hyvinvointia tarjoamalla heille liikuntamahdollisuuksia. Lausuntoesitys on Demokratiaviikolla mukana nuorten vaikuttajapäivällä, jossa se esitetään ja samalla ratkaistaan, viedäänkö idea eteenpäin kaupungilla. Jylkynkankaalla, Pöllönkankaalla ja Kuivasjärvellä ei ole vastaavia harrastusmahdollisuuksia kuten esimerkiksi Ritaharjussa monitoimitalon yhteydessä.
 
Lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa ja nuorten vaikuttajapäivillä vuonna 2014 valittu esitys nuorisokahvilan toteutuksesta jäi nuorisotilassa toteutettavaksi, eikä edennyt kokeilua pidemmälle. 
 
Kommentit:
Risto Saartoala kertoi, että Pöllönkankaan koulun viereisen urheilukentän läheisyyteen olisi hienoa saada nuorille suunnattu monitoimipuisto. Urheilukentän kunnostukseen ei ole saatu rahoitusta kaupungilta. Kenttä on tasoitettu ja lisäksi on tehty beach volley –kenttä. Jylkynkankaalle päin löytyy mäki, johon olisi hyvä saada esimerkiksi pyöräilyyn rata tms. Norssikumpu on Normaalikoulun yhteydessä sijaitseva vastaavanlainen harrastuspaikka nuorille. Pienelläkin panostuksella voi saada hyvän harrastuspaikan. Myös frisbeegolfrata voisi olla edullinen toteuttaa. Pöllönkankaan koululla voisi olla varauspiste tarvikkeille. Nuoret tarvitsevat oman tilan, esimerkiksi skeittipuistot tulevat tarpeeseen.
Yhteistyöryhmässä toimii useita eri tahoja, jotka voisivat olla tukemassa monitoimipuiston toteuttamista, niin asia voisi edetä eteenpäin toteutuksen asteelle jollain aikataululla. Yhteistyöryhmän välityksellä eri tahot voisivat viestiä omaa yhdistystään/yhteisöään monitoimipuiston saamiseksi alueelle. Perheliikuntaa voisi järjestää myös puistossa, jossa on tilaa toiminnalle.            
 
Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmä tukee POF -nuorten osallisuusryhmän lausuntoesitystä monitoimipuiston rakentamisesta Pöllönkankaan koulun urheilukentän yhteyteen pohjoisen Oulun alueelle.    
 
5. Alueellisen teemavuoden suunnittelua: mihin kiinnittäisimme erityisesti huomiota Kaijonharjun suuralueella v. 2016
Alueellisen teemavuoden keskustelussa esiin nousi vaihtoehtoina mm. luonto ja lähiympäristö, kierrätys ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen.  Esimerkiksi yläkouluikäisille tarvittaisiin toimintaa, nyt voi olla että ostarin ja kirjaston lähettyvillä oleskellaan esimerkiksi Kaijonharjussa. Lähiluonnon hyödyntäminen, tietoisuuden lisääminen luonnosta: esimerkiksi leikkikenttien yhteyteen voisi laittaa infotauluja alueella pesivistä ja rauhoitetuista linnuista ja eläimistä. Teemana, eläimet ja kukat sekä niiden tietojen kerääminen esimerkiksi Pöllönkankaan koululla, samalla opettaisi että luontoa on kaupungissakin.
 
Vuoden 2016 teema päätetään syksyllä yhteistyöryhmän kokouksessa.     
 
6. Muut ajankohtaiset asiat
Vesa Ilola esitteli Puolivälinkankaan asukasyhdistyksen Lähitekoja järjestö- ja asukaslähtöisesti -hanketta. Hankehakemus on toimitettu kokousviikolla RAY:lle. Haetaan yhteensä 80 000 euron rahoitusta hankkeelle. Hankkeen päätavoitteena on edistää alueen asukkaiden ja vanhempien vaikuttavuutta ja osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon, siten että koulusta tai vastaavasta olemassa olevasta tukikohdasta tulee ketterä alueensa toiminnallinen sydän. Osatavoitteina ovat yhdistää nykyisen vapaaehtoistyön muotoja ja käytäntöjä uusiin ketteriin ja suoriin kansalaistekoihin, luoda kullekin pilotoivalle alueelle ketterä prosessi, jossa toteutetaan alueen asukkaita tai vanhempia hyödyntävä juurrutus. Lisäksi osatavoitteina on pilotoida 3-5 uudentyyppistä alueellista toimintakonseptia sekä kerätä ja levittää 20-30 toimintaidean nopeaa ja ketterää toteutusta. Osatavoitteina on myös luoda toimintamalli ja hyvien käytänteiden vaihtopiiri. Hankkeessa päähakijana on Puolivälinkankaan asukasyhdistys. Mukana on myös alueellinen vanhempainyhdistys sekä Talvikangas-Korvensuora. Tarkoituksena on toteuttaa esimerkiksi pelityöpajoja lapsille, lapset suunnittelevat itse pelejä, somea hyödynnettäisiin ym. Hankkeen aineisto toteutuessaan tallennetaan nettisivuille kaikkien nähtäville ja hyödynnettäväksi.
 
Kommentit:
Kaijonharjun suuralue on moninainen, lapsiperheitä jotka eivät ehdi koulun ja harrastusten sekä töiden lisäksi muutoin osallistua esimerkiksi järjestölähtöiseen toimintaan. Hanke vaatii vastuutahon ja energiaa sekä aikaa toteuttamiseen.
Vesa Ilola kertoi, että esimerkiksi kaupungin tilojen hyödyntäminen ilta-aikaan yleishyödyllisten yhdistysten käyttöön olisi hyvä toteutua laajemminkin ja kustannuksitta. Puolivälinkankaalla on kirjasto siirretty koulun tiloihin, toimii iltaisin omatoimikirjastona. 3D-tulostimia voisi tulevina vuosina olla hankintalistoilla mm. pääkirjastoon asiakkaiden käyttöön. Nuorisopalvelut lopettavat nuorisotalon toiminnan Puolivälinkankaalla. Asukaslähtöinen järjestötalo on perusteilla tilalle. Lisäksi Tuiran uimarannan kahvilan vetovastuu tulee Puolivälinkankaan asukasyhdistykselle kesäajaksi. Luonnonsuojeluyhdistys on tehnyt lintutornista aloitteen, on ollut neljä vuotta käsittelyssä kaupungilla. Talkoilla olisi tarkoitus toteuttaa rakentaminen mahdollisuuksien mukaan. Hannu Karvonen tekee edullisesti lähiluontoretkiä Luonnonsuojeluyhdistyksen toimesta eri alueille.          
 
Risto kertoi, että Pöllönkankaan koululla on järjestetty nuorten toimintaa, hyvin on toiminta onnistunut yhteistyössä koulun kanssa. Pöllönkankaan koulu tekee mielellään yhteistyötä jatkossakin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pöllönkankaan koululle on saatu Vihreä lippu tänä vuonna, ensi vuonna on hieman haastavampaa, kun remontin keskellä ei voi kaikkea toimintaa toteuttaa.  Remontti valmistuu v. 2017 syksyllä koko koulun osalta.
Toimintarahasta keskusteltiin, tarkoitus myöntää alueellista toimintarahaa lähidemokratia toimikunnan laatimaa ohjeistusta noudattaen, puolueettomasti alueen eri toimijoille.
 
Kuivasjärven koulun remontti ei välttämättä ehdi valmistua vielä jouluksi. 
 
Bernadett kertoi, että Ritaharjun koululla rakennetaan lisäosa pienille oppilaille. Alueen kaikki oppilaat eivät mahdu kouluun muutoin syksyllä.
 
POFissa on jäseninä 3-9 luokkalaisia alueen kouluilta. Syksyllä on tulossa tapahtuma, jossa yhteistyötoimijana on MLL Kuivasjärven yhdistys. POF nuoret ovat tehneet yhteistyötä MLL Kuivasjärven kanssa mm. osallistumalla kirpputorien järjestämiseen. Yhteistyötä jatketaan ja nuorille halutaan antaa osallistumisen mahdollisuuksia. POF on järjestänyt yhteistyössä Valveen kanssa elokuvatapahtuman Ritaharjun koululla muutama vuosi sitten. Kävijöitä ei ollut tapahtumassa kovin paljon, vaikka tilaisuutta mainostettiin monipuolisesti ja laajalla alueella ympäri Oulua. POF on toiminut alueella kuusi vuotta. POF:n toiminnassa on mukana oppilaita alueen jokaiselta koululta.
 
Kuivasjärven martoilla poistuu nyt toukokuun lopussa mahdollisuus käyttää Karppalantien srk-kotia yhdistystoiminnan iltoihin ja syksystä lähtien tarve tällaiselle tilalle olisi. Kaijonharjun kirjaston yhteydessä voi olla tila, johon voisivat martat tulla kokoontumaan. Tilassa on esimerkiksi hella käytössä. Minna Männikkö selvittää asiaa ja on yhteydessä Tanja Simoseen.
 
Terveysaseman jatkosta ei ole tietoa alueella. Nyt on perustettu luottamushenkilöistä koostuva remonttiryhmä II, joka miettii palveluverkkosuunnitelmaa. Matalan kynnyksen hyvinvointipisteitä on suunnitteilla eri alueille, tietoa ei ole toistaiseksi niiden sijoittumisesta. Hammashoitopalvelut olisi hyvä sijaita koulujen lähettyvillä. Koululaiset kulkevat itse tällä hetkellä hammashoitolaan, turvallinen matka kulkea ja sopivan lyhyt. Palveluverkkosuunnitelmassa on jossain vaiheessa ollut esillä hyvinvointikeskuksien perustaminen Haukiputaalle ja Tuiraan pohjoisen Oulun alueella.
 
MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää kesäkuun alussa kaksi keppihevoskurssia 7-11-vuotiaille lapsille. Kurssi on osallistujille maksuton ja sisältää materiaalin ja välipalan. Kursseille otetaan yhteensä 24 osallistujaa. Tilat kurssin pitämiseen on saatu Ritaharjun monitoimitalosta. Kurssin ohjaajina toimivat kaksi alueen aktiivista nuorta, Tuomas ja Hanna. Keppihevoskurssi järjestetään nyt toista vuotta peräkkäin. Yhdistys on hakenut tiloja perhekahvila ja –liikunta toiminnan jatkumiseksi alueella. Kerhot ovat olleet suosittuja.
 
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on syyskuun alussa. Syksyllä sovitaan tarkempi ajankohta kokoukselle.
 
8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:00.