Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 -04 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 17.9. klo 17.00  

Paikka: Pyhän Luukkaan kappeli, seurakuntasali, käynti Erkki Koiso-Kanttilan kadulta
 
Osallistujat:
 
Jaana Matikainen hyvinvointipalvelut
Helinä Kyröläinen asukas
Tuula Salminen  asukas
Raija Karvo  asukas
Seppo Salonen  Lions Club Pateniemi/Kuivasjärvi
Marita Hopia  MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Riikka Honkavaara Tuiran seurakunta
Raija Yrjölä  Tuiran seurakunta
Merja Niemelä   sihteeri, koordinaattori

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08.
 
2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Virkakielikampanja Oulussa
Virkakielikampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Kuntalaissa todetaan, että "Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet." Hyvä ja ymmärrettävä kieli on kaikkien etu. Oulun kaupunki osallistuu virkakielikampanjaan osallistamalla kuntalaisia omaishoidon päätösteksteihin syys-marraskuun aikana. Omaishoidon päätösteksteihin voi kertoa mielipiteensä alueellisten yhteistyöryhmien kokouksissa ja lokakuun alusta myös otakantaa.fi –palvelussa. Osallistaminen omaishoidon päätöksiin toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen ja yhteisötoiminnan kanssa. Lisätietoja kampanjasta:http://www.kotus.fi/kielitieto/viranomaisten_kielenkaytto/virkakieli/virkakielikampanja
 
Kokouksessa käytiin lävitse omaishoidon päätöstekstit, joita oli kolme kappaletta.
Yleistä palautetta teksteistä:
-sosiaalisen median kautta esimerkiksi usein oletetaan, että kuka tahansa ymmärtää käytetyn kielen kuten lyhenteet, pidetään itsestään selvänä uutisoinnin ymmärrettävyys
-lyhenteet eri projekteissa eivät ole ymmärrettäviä, käytetään ammattitermejä, jotka eivät ulkopuoliselle avaudu välttämättä tiedotteissa ym.
-selkeä kieli vähentää palautteen määrää ja toisaalta lukijoiden väärinkäsityksiä 
-virkanimikkeet voivat olla vähemmän ymmärrettäviä myös, hyvä olisi kiinnittää huomiota myös niiden selkeyteen.
 
Päätös 1
-hyvä että on näkyvillä yhteystieto päätöksestä vastaavalle henkilölle, kaikilla ei ole nettiä josta etsiä tietoa ja lähettää viestiä
-mikäli haluatte hakea omaishoidon tuelle jatkoa: voi tulla sellainen olo, että pitäisikö olla hakemassa jatkoa heti, voisi mainita samassa lauseessa mihin mennessä pitää viimeistään hakea jatkotuen saadakseen.
 
Päätös 2
-4-5 päivää viikossa: tuleeko olla esim. peräkkäisinä päivinä palvelujen käyttö? Miten käsittää oikeuden selkeämmin, ei ole kovin ymmärrettävä kohta kappaleessa 2 Oikeus lakisääteiseen vapaaseen säilyy jne. Palveluja tulee käyttää, parempi saa käyttää. Viimeinen kappale, paljon kielteisiä ilmaisuja käytetty, ei saa jne. voisiko asiat ilmaista myönteisemmällä tavalla, mikäli asiat ilmaistaan kielteisesti, asiakkaalle voi jäädä usein negatiivinen tunne päätöksestä. 
 
Päätös 3 
-selkeä kielteinen päätösteksti, perusteet ilmaistu, miksi päätös on kielteinen. Esimerkkiin poimittu kaikki tekstit, asiakkaalle lähetettävään päätökseen tulee ilmeisesti joku näistä vaihtoehdoista?
-onko hakulomake millainen, onko perustelu riittävä, kuinka yksityiskohtainen hakulomake on sitten, jonka asiakas täyttää omaishoidon tuen hakemiseen? 
 
5. Helmipöllönpuiston leikkipaikan kunnostussuunnitelma
Helmipöllönpuiston leikkipaikan kunnostussuunnitelma perustuu Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittämissuunnitelmaan, jossa on määritelty leikkipaikkojen sijoittuminen ja leikkipaikalle suunniteltava varustelutaso. Leikkipaikan nykyinen välineistö poistetaan ja uudet leikkivälineet kootaan tiiviisti puiston pohjoisosaan. Leikkipaikalle on suunniteltu tavoitteiden mukaisesti perusleikkivälineistö, keinut pienille ja isoille, hiekkalaatikko, jousituotteet sekä monitoimiväline, jossa on monipuoliset kiipeily- ja liukumahdollisuudet sekä pienille että isoille lapsille. Alavaan maamäkeen muotoillaan talviaikana käytettävä mäenlasku-ura. Teemana on eläimistö, erityisesti pöllöhahmot. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 85 000 e, josta leikkivälineiden osuus on 30 000 e ja kuivatuksen parantaminen avo-ojia kunnostamalla 15 000 e. Toiveet ja kommentit suunnitelmasta lähetetään yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehdolle 30.9.2015 mennessä.
 
Kommentit leikkipaikan kunnostussuunnitelmaan:
Alueella tarvittaisiin myös nuorisolle omaa paikkaa, viettävät usein aikaa leikkipuistoissa. Leikkipuistoissa nuoret voivat tehdä ilkivaltaa. POF:n eli pohjoisen alueen nuorten osallisuusryhmä (3.-9.lk.) on lausunnossaan esittänyt monitoimipuiston rakentamista alueen nuorille Pöllönkankaan koulun vieressä olevan kentän yhteyteen. Jylkynkankaan alueella ei myöskään ole nuorille paikkaa, jossa viettää aikaa. Marjapensaitten ja omenapuiden laittaminen leikkipuistojen yhteyteen (kokonaan hyötykasveja) olisi hyvä asia. Lapsiperheille on tällä hetkellä esim. Metsokankaalla leikkipuistossa marjapensaita ym. hyötykasveja istutettu, joista on saatu hyvää palautetta asukkailta. Leikkipuistoon voisi sijoittaa infotaulun, josta näkyisi mitä puistoissa on istutettuna: hyötykasvikartta. Nuorten huomioiminen alueella koetaan tärkeäksi, esim. frisbeegolf –radan laittaminen alueelle. Kiipeilyseinän, parkouria, skeittiramppia tms. vastaavaa voisi myös alueelle sijoittaa. Skeittiramppeja voisi upottaa maahan esim. kuten Ruotsissa ja eteläisemmässä Suomessa on useissa puistoissa tehty alueen puistomaisen ilmeen ja luonnon säilyttämiseksi.        
 
6. Katuvalojen sammuttaminen arkipäivisin klo 23-05 välisenä aikana
Raija Karvo on ottanut yhteyttä Oulun kaupungin vikailmoituspalveluun liittyen Kaijonharjun katuvalojen sammuttamisesta arki-iltoina. Katuvalojen sammuttaminen koetaan turvallisuusriskinä suurilla asuinalueilla.  Esimerkiksi vuorotyöntekijät ja nuoret tai kuka tahansa voi pelätä kulkea pimeässä iltaisin. Rikollisuus lisääntyy myös helposti pimeään aikaan. Kuntalaiset joutuvat omalla kustannuksella lisäämään valoja omille pihoilleen, jotta kokisivat pimeät yöt turvallisimmiksi. Palaute on lähetetty yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Risto Kalliorinteelle sekä vastaavalle viranhaltijalle Kai Mäenpäälle tiedoksi.
 
Kai Mäenpää on vastannut viestiin seuraavasti: Katuvalojen sammuttamisen taustalla on viiden kunnan liitoksessa tehty yhtenäistäminen, kun osassa kuntia arkiöinä valot olivat palamassa ja osassa sammutettuina. Esimerkiksi Haukiputaalla sammutukset olivat olleet käytössä 1990 luvulta saakka. Yhdyskuntalautakunta päätöksessään joutui tiukassa taloustilanteessa pohtimaan, myönnetäänkö rahoitusta lisää vai haetaanko säästöjä. Vanhojen elohopealamppujen saneeraus on käynnissä ja led-valojen osuus kasvaa. Led-valot eivät sammu arkiöinä, vaan valoja himmennetään. Kiinteistöjen omien pihavalojen kunto kannattaa tarkistaa, jos parkkialueella tapahtuu varkauksia.
 
Lisäksi rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo, joka vastaa saneerauksen aikataulusta, on kommentoinut seuraavasti: koko joen pohjoispuolisesta osasta kantakaupunkia on vanhojen asuinalueiden elohopeavalaisimet vaihdettu led-valaisimiin. Joitain pieniä alueita on, joissa elohopeavalaisinten vaihto tapahtuu vasta jonkin katutyömaan tai sähköverkon uusimistöiden yhteydessä. Alueilta, joilta elohopealamput on vaihdettu ledeiksi, on myöskin yösammutus lopetettu. Kaijonharjussa (kahta yksittäistä katua lukuun ottamatta), Kuivasjärvellä, Syynimaalla ja Linnanmaalla led-lamput on jo vaihdettu. Ritaharjun uudella alueella on monimetallivalaisimet, jotka ovat käytössä vielä pitkään. Ritaharjussa on siis käytössä katuvalojen yösammutus.     
 
7. Muut ajankohtaiset asiat
Jaana Matikainen kertoi, että Tuiran hyvinvointikeskuksen alueeseen on liittymässä Kaijonharjunkin alue. Kaijonharjun terveysasemalla on sisäilmaongelmaa. Neuvolan terveydenhoitaja on Ritaharjun koululla ja kaksi henkilöä tekemässä kouluterveydenhoitoa. Kaijonharjussa toimii tällä hetkellä hyvinvointineuvola. Hyvinvointipalvelut olisi hyvä säilyttää alueella, koska suuralueella on laaja väestöpohja. Alueelle voisi rakentaa kokonaan uuden rakennuksen, johon hyvinvointikeskus sijoitettaisiin.
 
Pöllönkankaan alakoulun oppilaat kulkevat tällä hetkellä Oulunsuun koulussa. Alakoululaiset kulkevat ensin ja myöhemmin yläkoulun oppilaat Pöllönkankaan koulun remontin ajan.
 
Sampolan päiväkodin rannassa ovat nuoret kulkeneet pitämässä nuotioita, mutta Sampolan päiväkodin valaistuksen tehostamisen jälkeen tilanne on rauhoittunut.
 
Kunnostamisesta Kuivasjärven osalta: Kaijonlahden puolelta on aikaisemmin syksyllä lähetetty tiedote kaikille. Tällä hetkellä lahti on kasvanut lähes umpeen. Grillin lähettyvillä olisi tarpeellista ruopata oja myös.
 
Toimintarahaa myönnetään Oulun kaupungin yhteisötoiminnalta vuosittain alueen yhdistyksille ja muille toimijoille hakemusten perusteella. Yhteistyöryhmät esittävät eri alueilta Lähidemokratiatoimikunnalle toimintarahan myöntämistä ja Lähidemokratiatoimikunta tekee lopulliset päätökset kaikkia suuralueita koskien. Linkki v. 2015 päätöspöytäkirjaan, Lähidemokratiatoimikunta 17.2.2015 § 4: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7598
 
Marita Hopia kertoi, että esimerkiksi MLL Kuivasjärven yhdistys on aikaisempina vuosina hakenut alueellista toimintarahaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuun toimintaan. Toimintarahan hakuperusteet tulevat Oulun kaupungin yhteisötoiminnan Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmasta. Oulun seudun yhden vanhemman perheitten yhdistys on hakenut myös toimintaansa toimintarahaa, kokoontuvat seurakunnan tiloissa. MLL Kuivasjärven yhdistyksellä on perhekahvilatoimintaa Ritaharjun monitoimitalossa ja perheliikuntaa järjestetään myös alueella. Keväällä nuorille on järjestetty kerhotoimintaa Pöllönkankaan koululla.
 
Riikka Honkavaara kertoi, että Ritaharjun alueella ei ole seurakunnalla omaa tilaa. Ritaharjun alueelta haetaan tilaa, pyhäkoulua pidetään, esim. perhemuskaria on järjestetty. Palokan seurakuntatalo on Ritaharjua lähin tila Pateniemessä. Pyhän Luukkaan kappelilla on myös tilat aktiivisessa käytössä. Seurakunta on aloittanut myös la. iltaisin toimintaa perheille ja yli 10-vuotiaille. Kolmenlaista pyhäkoulua seurakunnalla, esim. tiistaisin kokoontuu kokkipyhis ja lisäksi järjestetään mm. englanninkielistä pyhäkoulua. Ritaharjun isossa puistossa järjestetään myös pyhäkoulu ulkona, puistossa on ilmoitukset. Seurakunta on järjestänyt vuosi sitten jouluna lahjakeräyksen lapsille, jossa lapsi saa toivoa lahjaa, jonka lahjoittaja sitten hankkii. Lahjoitusaika on ollut rajallinen organisoinnin vuoksi. Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa lahjoitusaikaa.
 
Lions klubi järjestää la 7.11. klo 12-15 konserttitapahtuman Ritaharjun monitoimitalolla. Tapahtumassa esiintyvät Pressan Katit. Lisäksi tapahtumassa on pomppulinnaa, hattarakonetta, popcornia, saippuakuplia, savurenkaita, ongintaa, frisbeegolfia ym. Tapahtumassa on kävijöille vapaaehtoinen pääsymaksu. Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.
 
MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää perhekahvilatoimintaa ja perheliikuntaa. Kevään nuorisotoiminta ei ole jatkunut syksyllä, koska toimintaan ei ole ollut vastuuohjaajia riittävästi.  Yhdistys järjestää 10.10. kirppiksen Ritaharjun monitoimitalolla ja joulutorin marraskuun loppupuolella. Joulutorilla on myös myyjäiset, jossa voi myydä itsetehtyjä tuotteita. Myyjinä voivat toimia yksityiset henkilöt ja alueelliset toimijat. Yhdistys osallistuu myös Hyvä joulumieli –kampanjaan, jossa jaetaan lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille, lahjakortti on arvoltaan 70 e. Lahjakortit jaetaan yhteistyökumppaneiden Kaijonharjun neuvolan, Tuiran seurakunnan diakoniatyön ja Pöllönkankaan terveydenhoitajan kautta.  POF osallisuusnuoret ovat yhteistyössä mukana järjestämässä kirppistä ja joulutoria.
 
POF osallisuusryhmän nuoret esittävät lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa (5.5.2015) kolmanneksi äänestetyn lausuntoesityksensä monitoimipuiston rakentamisesta olemassa olevien puistojen yhteyteen. Nuorten Vaikuttajapäivät järjestetään toisen kerran Oulun kaupungintalolla tiistaina 6.10. klo 10–15. POF esittelee omaa toimintaansa ja on mukana järjestelyissä MLL Kuivasjärven yhdistyksen syksyn tapahtumissa.
 
8. Seuraava kokous
V. 2016 teeman valinta marraskuun kokouksessa. Kokouspäivä sovitaan lähempänä ajankohtaa.
 
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:10.