2015 -05 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 -05 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 26.11. klo 17.00  
 
Paikka: Pöllönkankaan koulu, yläkoulun ruokasali os. Kuovitie 13
 
Osallistujat:
 
Jorma Haapalainen asukas
Seppo Salonen asukas
Saila Luukkonen Tuiran seurakunta
Ulrico Celentano asukas
Bernadett György asukas
Tuula Salminen asukas
Jaana Matikainen hyvinvointipalvelut
Sanna Määttä asumisneuvoja
Marita Hopia  MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Risto Saartoala rehtori, Pöllönkankaan koulu
Merja Niemelä sihteeri, koordinaattori
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:11.
 
2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat. 
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Asumisneuvonta-hanke, asumisneuvoja Sanna Määttä hyvinvointipalvelut
Sanna Määttä kertoi, että asumisneuvonta-hanke on toiminut jo kaksi kuukautta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Hankkeen rahoittajina toimivat ARA, Sivakka ja Oulun kaupunki. Hankkeessa työskentelee kolme henkilöä, hyvinvointipalvelujen sosiaalipalveluissa. Hyvinvointineuvoloissa on tarkoitus aloittaa toiminta, Koskelassa ja Kaakkurissa. Myös Kaijonharjussa on hyvinvointineuvola. Asumisneuvonnan asiakkailla voi olla muun muassa vuokranmaksuvaikeuksia, häätöuhka tai huoneiston hoitamisessa ongelmia. Tieto tulee asumisneuvojille usein isännöitsijän kautta. Asumiseen liittyviä asioita mietitään yhdessä asukkaiden kanssa. Yksi iso asia ovat vuokranmaksuongelmat. Lokakuun alussa on aloitettu, ei ole ollut sellaisenaan palvelua olemassa. Rästien hoitamisessa avustetaan, häätöuhkissa, minne ollaan lähdössä, itsenäisen asumisen tilanteissa ym. Muita asukkaita häiritsevä toiminta on myös yksi asia, jota selvitellään yhdessä asukkaan kanssa.
 
Asiakkaita tulee suurten vuokranantajien kautta. Oulussa on häätöjen määrä ja kustannukset suhteellisen korkeat muihin kaupunkeihin verrattuna. Voi myös saada apua etsivän työn kautta esim. sosiaalitoimen tukien piiriin pääsemisessä.
 
Isännöitsijät tietävät paljon eri haasteellisista tilanteista taloyhtiöissä. Asumistuen saaminen: asiakkaan tulee hakea Kelalta suoraan itse tai vuokranantajan hakea vuokrakustannuksiin. Välitystili tai edunvalvonta voidaan myös tehdä, mikäli asiakas ei itse hallitse omaa rahatilannettaan.
 
Ihmiset eivät itse osaa välttämättä hakea apua. Maksumuistutuksen yhteydessä lähetetään tiedote asumisneuvonnasta, tehdään yhteistyötä vuokranantajien ja isännöitsijöiden kanssa. Oulun kaupungin nettisivuilta löytyy lisätietoja osoitteella: www.ouka.fi/asumisneuvonta Virka-aikaan tavoitettavuus on mahdollista myös puhelimitse ihan mihin aikaan vain. Sanna Määttä vastaa Oulun pohjoispuolesta, joten apu on tietysti rajallista, kun asukkaita on paljon laajalla alueella. Asiakaskunta on moninainen, muun muassa työssäkäyviä, yrittäjiä ja toimeentulotuen asiakkaita. Kaikki asiakkaat ovat olleet täysi-ikäisiä, nuorimmat 19- vuotiaita ja vanhimmat yli 65-vuotiaita asiakkaita. Hankkeen aikana on tarkoitus juurruttaa toiminta pysyväksi.
 
Vuokranantajapuolelta on saatu kiitosta hankkeeseen. Paavo-hanke on suunnattu Kenttätien palvelukeskuksen asiakkaille. Asumisneuvonta-hanke on suunnattu kaikille kuntalaisille. Kaijonharju on alueena sellainen, että vuokra-asuntokantaa on paljon. Yhteydenottopyyntöjä voi lähettää Sanna Määtälle. Jaana kertoi, että hyvinvointineuvola toimii myös Kaijonharjussa ja palveluesimiehenä toimii Kirsi Kivelä. Terveysasemapiirin kokous on kerran kuukaudessa, siellä ovat mukana kaikki lääkärit ja hoitohenkilökunta. Kaijonharjun terveysasema muuttuu Tuiran hyvinvointikeskuksen yhteyteen jossain vaiheessa, tarkkaa tietoa muutoksen ajankohdasta ei vielä ole.
 
Hankkeen aikana on tarkoitus etsiä kontaktit ja rakentaa malli asumisneuvonnan tukemiseen. Asumisneuvonta@ouka.fi osoitteeseen voi laittaa myös sähköpostia, menee sitä kautta kaikille hankkeen työntekijöille.            
 
5. Monitoimipuistoa koskeva POF:n aloite
Marita Hopia kertoi, että POF:n osallisuusnuoret ovat esittäneet monitoimipuistoa koskevan idean Nuorten kaupunkikokouksessa 5.5. Jäälissä Laivakankaan koululla. Monitoimipuistoja on esitetty lausuntoesityksessä lisää nuorten liikuntamahdollisuuksien tukemiseksi. Nykyisin Oulussa on paljon pienille suunnattuja puistoja, mutta nuorille tarkoitettuja puistoja ei ole juuri lainkaan. 6.10. Kaupungintalolla Nuorten vaikuttajapäivillä POF:n esitys on ollut myös esillä yhtenä kolmesta lausuntoesityksestä ja hyväksytty eteenpäin vietäviin. Monitoimipuisto on laajempi kuin leikkipuisto, tarjoaa monipuolisempia liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Liikuntamäärää päivässä on kartoitettu, 45 nuorta on vastannut tuntimääriä, jotka ovat tarkemmin esityksessä. Enemmistö on vastannut 2-3 tuntia (14) ja myös 1-2 tuntia (11) sekä 3-4 tuntia (12). Liikkuva koulu –projektin kautta liikunta-aktiivisuus on lisääntynyt Pöllönkankaan koululla, Risto kertoi. POF:n lausuntoesitys käytiin läpi myös kevään kokouksessa, jossa se sai kannatusta toteuttamiselle, Pöllönkankaan rehtorilta ja yhteistyöryhmältä. Myös alueen asukkaissa esitys on herättänyt mielenkiintoa ja kannatusta.
 
Nuorten esittämiä aktiviteetteja puistoon: keinuja, jalkapallokenttä, kiipeilyteline, kuntolaitteita, parkourrata, trampoliini, liukumäki, skeittiramppi, graffitiseinä ja karuselli. Myös muita on esitetty kuten penkkejä ja tekemistä nuorille. Monitoimipuistoa on esitetty hyvänä ideana ja paikkana. Nuorille olisi hyvä saada jotain laitteita, tällä hetkellä on laitettu liikuntalaitteita jo muutamia. Tekonurmea on esimerkiksi siirretty Castrenin kentältä käytettynä toiselle kentälle, jollaista kierrättämisen ajatusta voisi toteuttaa myös Pöllönkankaan kentälle. Alueella lähimpänä on Norssin kenttä, jonne nuoret menevät pelaamaan. Kentän alue on aidattu, jolla estetään mopoilijoiden pääsy sinne ja pintamateriaalin pilalle meneminen. POF, PoVa ja Hava ovat osallistuneet monitoimipuistoa koskevaan työpajaan 6.10.    
Nuoret miettivät, millä saisivat ideaa vietyä eteenpäin Oulun kaupungilla. Nuorten vaikuttajapäiviltä on työpajojen pöytäkirjat kaupungin nettisivuilla, linkki: http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/nuorten-vaikuttajapaivat        
 
6. Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta v. 2016
Esitettiin Marita Hopiaa jatkamaan puheenjohtajana. Marita kertoi, että haluaisi viedä monitoimipuiston ideaa eteenpäin yhdessä nuorten kanssa, myös Jylkynkankaan alueen lisäaktiviteetteja ja palveluja. Asukastupaa ei ole alueella, tilaa ei kaupungin omissa tiloissa ole, myöskään aktiivista alueellista yhdistystoimijaa, joka ottaisi vastuun toiminnasta alueella. Marita Hopia jatkaa ensi vuonna Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajana v. 2016. Seppo Salosta esitettiin ja valittiin yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi v. 2016.  
 
7. Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän teeman valinta v. 2016
Nuorten hyvinvointi ja lähiympäristö esitettiin ja valittiin v. 2016 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän alueelliseksi teemaksi. Monitoimipuisto on keskeinen kehittämisasia.
 
8. Muut ajankohtaiset asiat
Pöllönkankaan koulun kuulumiset, rehtori Risto Saartoala: alakoulun remontti on edennyt hyvin, aikataulun mukaisesti. Purkuvaihe on tehty, remontti on lähellä toista vaihetta. Henkilökunta on käynyt tutustumassa tiloihin. Viimeistään kesäkuussa valmiina, syksyllä alakoulu pääsee uusittuihin tiloihin. Sali on ok, lattia on tarkistettu myös remontin yhteydessä. 1-5 luokkalaiset kulkevat Oulunsuun koululla vielä tämän vuoden. Vastaanottokeskuksen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, pelkoja alussa oli kyllä.
 
Jaana Matikainen kertoi, että Kaijonharjun terveysasema voi siirtyä jossain vaiheessa osaksi Tuiran hyvinvointikeskusta. Influenssarokotuksia on järjestetty Kaijonharjun terveysasemalla marraskuun aikana. Kaijonharjun terveysasema on sijoittunut hyvin akuuttiterveysasemien joukossa. Nettisivuilta voi seurata jonotusnumeroita terveysasemien akuuttivastaanotoilla. Linkki: http://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/
 
Saila Luukkonen kertoi, että jouluavustushakemuksia tehdään paljon, MLL:n Hyvä Joulumieli –lahjakortteja on jaettu paljon alueella. Ritaharjussa ei ole tiloja seurakunnalla, Ideaparkista ei ole saatu tiloja toistaiseksi. Iltatoimintaa varten voisi kouluilta tiedustella tiloja, esimerkiksi kerhotoimintaa varten. Raija Yrjölä ja Riikka Honkavaara ovat alueen vastaavia Ritaharjussa seurakunnan puolesta. Yhteisvastuukeräys alkaa 7.2.2016 yhteistyössä partiotoiminnan kanssa.
 
Jorma Haapalainen kertoi, että Liikasen alueelta puuttuu asemakaava, ei tarvitse maksaa hulevesimaksuja. Liikasessa ei ole vesihoitoviemäröintiä, vesien ohjaaminen pitää tehdä itse, jos haluaa vedet pois tontilta. Alakyläntie on koululaisten kulkemisen kannalta hankala, tietä ei voi ylittää turvallisesti.
 
Tuula Salminen kertoi, että olisi hyvä ottaa kantaa Kaijonharjun terveysaseman säilymisen puolesta Kaijonharjun yhteistyöryhmän toimesta. Terveysaseman halutaan pysyvän Kaijonharjun suuralueella.   
 
Seppo Salonen kertoi, että 7.11. on järjestetty Lions klubin alueellisen toimijan puolesta lasten konsertti. Tapahtuma on ollut ensimmäinen Lionsin järjestämänä. Osallistujia on ollut toistasataa. Ensi keväälle mietitään vastaavia tapahtumia. Keskusteluja on käyty myös Ruskotunturin yrittäjän kanssa.
 
Ulrico Celentano kertoi, että vastaanottokeskuksen kanssa on sujunut koululaisilla hyvin, matka ollut hieman pidempi tietysti bussikuljetuksella.
 
Bernadett György kertoi, että uusi koulu valmistuu Pohjois-Ritaharjuun syksyksi 2016, tullut viestiä Wilman kautta vanhemmille. Siirretään eri-ikäisiä oppilasryhmiä nykyisestä koulusta. Jos ei halua siirtyä, voi vaikuttaa myös siihen vanhempana. Koko oppilasryhmä siirretään, muutama oppilas voi jäädä halutessaan pois siirrosta. Jos tulevaisuudessa kaupungin rakennuksia ei käytetä enää, voisiko tilaa jäädä myös asukastoiminnalle, kuten asukastuvalle alueella.
Koko perheen joulutapahtuman järjestää Ritaharjun monitoimitalolla 2.12. klo 17-21 Ritaharjun koulun 9B-luokka.      
 
Hyvä Joulumieli –lahjakortteja on jaettu alueella, yhteensä 38 MLL Kuivasjärven yhdistyksen puolesta. Perhekahvila jatkaa toimintaansa, myös perheliikunta jatkaa. Joulutori -tapahtumassa ovat olleet POF osallisuusnuoret mukana. Arviolta 500 kävijää on ollut tapahtumassa. Joulumyyjäiset on järjestetty myös samassa yhteydessä. Kirpputori järjestetään keväällä 2016.   
 
Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys tekee retken Ikeaan ja on retkimainoksessa maininnut sen järjestämisen yhteistyössä Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kanssa. Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys on saanut yhteistyöryhmän kautta toimintarahaa retken järjestämiseksi, mutta muilta osin yhteistyöryhmä ei ole mukana retkijärjestelyissä. Pienkiinteistöyhdistys on tiedottanut retkimainoksessaan mahdollisuutta käydä myös nuuskatukussa. Yhteistyöryhmä ei halua sitoutua kyseiseen ilmoitukseen. Toimintarahahakemuksessa asiasta ei ole mainittu, eikä yhteistyöryhmällä ole ollut tietoa asiasta toimintarahaa myönnettäessä.
 
Alueellista toimintarahaa voi hakea vuodelle 2016 1.12.-31.12.2015 välisenä aikana. Kaikille lähetetään hakuajasta vielä erillinen sähköposti. Oulun kaupungin nettisivuilta löytyy myös hakulomake: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto
 
Vuoden 2015 alueellisesta toimintarahasta tulee raportoida vuoden loppuun mennessä raportointilomakkeella. 
 
9. Seuraava kokous
Ehdotettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 28.1.2016 klo 17.00.
 
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:11.