2016 -01 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmä muistio 28.1.2016 - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 -01 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmä muistio 28.1.2016

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 28.1. klo 17.00        

Paikka: Ritaharjun monitoimitalo, os. Ritakierros 2 neuvottelutila 2.krs

Osallistujat:

Jaana Matikainen hyvinvointipalvelut
Marita Hopia       MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Tuula Salminen    asukas
Minna Männikkö   aluekirjastopäällikkö, pohjoinen alue
Seppo Salonen    LC Oulu Pateniemi, liitännäisklubi Kuivasjärvi
Helena Penson    MLL Pateniemi
Elina Mätäsaho     MLL Pateniemi
Bernadett György  asukas
Attila György        asukas
Riikka Honkavaara Tuiran seurakunta
Merja Niemelä       sihteeri, koordinaattori


1.    Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.08.

2.    Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat. Vaihdettiin esityslistan kohta 6 alueellisen toimintarahan raportointi kohtaan 5.

3.    Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

4.    Pohjoisen alueen kirjastopalvelut ja Ritaharjun omatoimikirjasto, aluekirjastopäällikkö Minna Männikkö
Minna Männikkö kertoi, että hän aloittanut aluekirjastopäällikkönä pohjoisella alueella marraskuun 2015 alusta. Toimipaikkana Minnalla on Haukipudas, alueena Ritaharjusta kaikki pohjoisen alueen kirjastot Haukiputaalle saakka, osin myös Kaijonharju ja Koskela. Ritaharju on aloittanut 20.1. omatoimikirjastona, jossa asiakkaat voivat käydä varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Oulun kaupunginkirjaston kortilla sekä siihen liitetyllä OUTI-verkkokirjaston salanumerolla. Ritaharju on yksi viidestä omatoimikirjastosta. Kastellin kirjasto on kaikenikäisten käytettävissä, Ritaharjussa on 16 vuoden ikäräja. Omatoimikirjaston käyttöön sisältyy asiakastietokoneiden käyttö asiakkaille. Pelien käyttöön on rajoituksia, kaikkea pelejä ei voi pelata eikä ladata kirjaston koneille. Viikon aikana Ritaharjun kirjaston omatoimitunneilla on ollut käyttöä ja palvelu toiminut hyvin. Kirjastoissa on tallentavat videokamerat. Kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot muun muassa asiakkaan tulee huolehtia, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja pois lähtiessä. Omatoimikirjasto on avoinna ma-pe 9-20 ja la klo 9-16. Kirjaston henkilökunta on paikalla ma-ti klo 12-19, ke-to 11-17 ja pe 9-15.  Pateniemessä on toiminut omatoimikirjastopalvelu jo muutaman vuoden. Linkki Ritaharjun kirjasto nettisivulle: http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/ritaharjun-kirjasto

Haukiputaan kirjastossa tehdään remonttia, lehtisali on tyhjennetty. Kirjaston tilojen yhteyteen tulee Oulu10 palvelu. Uusi kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön kirjastoissa, avoimen lähdekirjaston järjestelmä Koha. Asiakkaille on tulossa opastuksia 8.-14.2. uuden verkkokirjaston käyttöön. Samalla viikolla, 8.2. Lainan päivänä on kirjamyyntiä eri toimipisteissä: pohjoisella alueella Kaijonharjussa, Rajakylässä ja Haukiputaalla. Pääkirjastossa on myös suurempi kirjan myyntipiste 8.2. Satutunteja järjestetään Kaijonharjussa, Ritaharjussa, Pateniemessä ja Haukiputaalla.    

Lehtisalien valikoimaan liittyen voi jättää toiveita asiakaspalveluun. Lehtitilauksista päätetään elokuussa, ennen kesää voi jättää toiveita. Kirjoittajapiiri on järjestetty aiemmin Kaijonharjussa, ollut suosittua, ryhmä täynnä. Tammikuussa on aloittanut kirjaterapia Kaijonharjun kirjastossa, toistaiseksi ollut kaksi paikkaa avoinna. Ryhmällä on kokoontumiset joka toinen viikko. Minnalle voi laittaa sähköpostia asiaan liittyen: minna.mannikko@ouka.fi Lehtisalilehdet menevät myyntiin, viikkolehdet menevät paperinkeräykseen puolentoista vuoden päästä. Lehtiä voisi kierrättää esimerkiksi terveysasemille ja Oysiin. Minna vie kehittämisehdotuksen tiedoksi. Kirjaston kanssa voisi tehdä yhteistyötä alueen eri tapahtumissa.      

5.    Alueellisen toimintarahan raportointi v. 2015, Kaijonharjun suuralue
Kaikista Kaijonharjun suuralueen 34 tapahtumasta v. 2015 on raportoitu. Muutamia tapahtumia koskien on jäänyt käyttämättä alueellista toimintarahaa v. 2015. Toimintaraha on peritty niiltä osin takaisin. Joissakin tapahtumissa on sovittu toimintarahan kohdentamisesta uudelleen ja muutokset on kirjattu näkyviin raportteihin. Alueellinen toimintaraha peritään takaisin aina 8 euroon saakka talousjohtajan ohjeistuksen mukaisesti.   

6.    Alueelliset toimintarahahakemukset v. 2016, Kaijonharjun suuralue
Kaikille Oulun kaupungin 21 suuralueelle on hakuajan päättymiseen mennessä kohdentunut 280 hakemusta. V. 2015 hakemuksia lähetettiin yhteensä 292. Kaijonharjun suuralueelle on kohdentunut 15 hakemusta v. 2016 hakuajan sisällä. V. 2015 Kaijonharjun suuralueelle lähetettiin yhteensä 34 hakemusta.

Käytiin kokouksessa läpi toimintarahahakemuksia. Alueellisen toimintarahan ohjeistus määrittelee alueellisen toiminnan perusteet, jonka mukaisesti toimintarahaa on mahdollisuus yhteistyöryhmän esittää myönnettäväksi. Päätökset kaikkia suuralueita koskien alueellisen toimintarahan myöntämisestä tekee Lähidemokratiatoimikunta kokouksessaan 22.2.2016.   

Rita-aukiontien 14-18 Asukastoimikunnalla on tarkoitus toteuttaa kaupunkiviljelytapahtuma Ritaharjun TA-yhtiöiden piha-alueella.  Haettava summa on 880 e. Tiedottamista voi kohdentaa alueellisesti, esimerkiksi tiedottamalla alueen koulujen, kauppojen, Ideaparkin ym. julkisten tilojen seinillä, sosiaalisessa mediassa ja/tai postilaatikoihin tiedotetta jakamalla. Yhteistyöryhmän sähköpostilistan välityksellä suositellaan tiedotettavan alueellisista tapahtumista, koska yhteystietolista tavoittaa useita alueellisia toimijoita.  

Kuivasjärven koti-koulutoimikunta on hakenut kolmeen tapahtumaan toimintarahaa. Koulut eivät voi hakea omaan toimintaansa toimintarahaa, koska ovat kunnallisia toimijoita. Kuivasjärven koti-koulutoimikunnan hakemista tapahtumista v. 2015 kierrätys- ja kirppari-illasta tiedotettiin alueella laajemminkin. Tapahtumista kertyneet rahat voi käyttää alueen lapsille, vaikkapa liikuntavälineiden hankintaan, luennoitsijoiden hankintaan ym. ei koulun omaan toimintaan. Kuivasjärven koulun koti-koulutoimikunnan kierrätys- ja kirppari-iltaan voidaan myöntää alueellista toimintarahaa, perusteluna kaikille alueen lapsiperheille avoin tapahtuma, josta on tiedotettu alueen asukkaille laajemminkin aiemmin. Koulun omiin tapahtumiin ei esitetä myönnettäväksi alueellista toimintarahaa.     

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry hakee yhteensä 6 tapahtumaan alueellista toimintarahaa. Yhdistyksen tiedottaminen tapahtuu facebook-sivujen kautta. Nettisivujen kautta olisi hyvä tiedottaa myös alueen asukkaille eri tapahtumista (kaikki eivät käytä sosiaalista mediaa) ja tiedote lähettää myös alueen asukkaille laajemminkin. Rukan retki ja Santaparkin retki: ilmoittautumisesta olisi hyvä tiedottaa ennakkoon kaikille myös alueella ja ottaa esim. varapaikoille osallistujia. Yhteistyöryhmä esittää, että Kuivasjärven seudun hakemiin tapahtumiin myönnettäisiin alueellista toimintarahaa, huomioiden alueellinen tiedottaminen. Raporttien perusteella kaikki haetut tapahtumat eivät ole toteutuneet v. 2015, mutta toimintarahat on sovittu uudelleen kohdennettaviksi. Retkiin voidaan myöntää alueellista toimintarahaa ohjeistuksen mukaisesti.                      

LC Oulu Pateniemi, liitännäisklubi Kuivasjärvi hakee kahteen tapahtumaan alueellista toimintarahaa. Tarkoitus on järjestää ystävänpäivätapahtuma su 14.2. Ruskotunturilla ja alueellinen lastentapahtuma Isänpäivää edeltävänä lauantaina 12.11. V. 2015 toteutettu, lapsille suunnattu tapahtuma on onnistunut hyvin, järjestetty ensimmäistä kertaa alueella.  

Mannerheimin lastensuojeluliiton Pateniemen paikallisyhdistys ry hakee kahteen eri iltapäivätoiminnan kevätretkeen alueellista toimintarahaa: Kuivasjärven koululaisille ja Pöllönkankaan koululaisille. Yhteistyöryhmä hyväksyi hakemukset.  
Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry hakee yhden vanhemman perheille suunnattuun vertaistukiryhmätoimintaan alueellista toimintarahaa 1000 e. Hakemus hyväksyttiin yhteistyöryhmän kokouksessa.

Yhdistys tai yhteisö voi alueella hakea alueellista toimintarahaa kerran vuodessa, hakuaika on yleensä joulukuussa. Taulukko alueellisen toimintarahan esityksestä lähetetään kaikille muistion liitteenä.                         

7.    Muut ajankohtaiset asiat
Kuivasjärven koulun oppilaat palaavat 22.2.2016 koulun tiloihin, koulun remontin valmistuttua.

Yhteisvastuutapahtuma järjestetään su 10.4. alueen lapsiperheille suunnattuna tapahtumana. Yhteisvastuukeräyksessä on tavoitteena lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Partiolaiset toimivat tapahtuman yhteyshenkilönä. 4.4. aloitetaan yhteisvastuukeräys Ritaharjun alueella. +10-vuotiaille avoimet illat Pyhän Luukkaan kappelilla, kaksi iltaa kokeiluna myös 6.2. ja 23.4. lauantaisin klo 16-18 Ritaharjun monitoimitalon aulassa nyyttäriperiaatteella. Mukaan on tulossa myös alueen vanhempia. Seurakunnalla ei ole tiloja Ritaharjun alueella, joten seurakunta koettaa saada vuoroja alueen saleihin.

Alueella olisi tärkeää olla paikka ja taho yhteisölliselle toiminnalle, asukasyhdistys joka ottaisi vastuun esimerkiksi asukastupastoiminnasta. Vastuuhenkilöä ei ole löytynyt vuosien aikana. Pitäisi olla aktiivisia toimijoita alueelta toiminnan ylläpitäjiksi. Bernadett tiedusteli, voitaisiinko pyytää Sari Halonen mukaan kertomaan asukasyhdistystoiminnasta seuraavaan kokoukseen.

Pöllönkankaan koululla on remontti edennyt. Kaijonharjun terveysaseman osalta jatkoa on luvassa kahden vuoden ajan, Terttu Turunen arvioi pohjoisen alueen hyvinvointitilaisuudessa Ritaharjussa. Kuivasjärven koululla aloittaa syksyllä kaksi ykkösluokkaa.

LC Oulu Pateniemen liitännäisklubi Kuivasjärven yhdistyksen jäsenmäärä on lisääntynyt, yhteensä 18 jäsentä. Suunnitellaan tulevaa Ystävänpäivätapahtumaa.

Hyvinvointikeskuksen tilaisuudessa on kerrottu aluetta koskevista suunnitelmista, muutoksia on tulossa tulevina vuosina. Palautteet on koottu yhteen tilaisuudesta ja toimitettu hyvinvointipalvelujen johtajille.

MLL Pateniemen yhdistys ry on toiminut 15 vuotta. Iltapäivätoimintaa on järjestetty Kuivasjärven alueella, nyt viimeinen vuosi menossa. Iltapäivätoiminnan jatkaja ei ole vielä varmistunut. Vaihtoehtoisia toiminnan järjestäjiä ovat Oulun kaupunki tai toinen järjestötoimija. Asia varmistuu IP-toiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa 2.2.2016.   Iltapäiväkerhotoiminnan ryhmiä tulee syksyllä yhteensä 30, vähemmän kuin aiemmin.

MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää 3.4. kirppiksen Ritaharjun monitoimitalolla. Vadelmatarha on mukana tapahtumassa tekemässä kasvomaalauksia, lisäksi saa lahjoittaa vaatteita. Perhekahvila ja -liikunta ovat aloittaneet kevätkauden toiminnan. Retkeä on mietitty yhdessä Kaijonharjun perhekahvilan kanssa. Vetoomus on tehty MLL Pohjois-Pohjanmaan piirin lastenhoitopalvelun säilyttämisen puolesta Oulun kaupungissa. Yhteistyösopimus lastenhoitopalvelusta lakkaa 31.1.20116 kaupungin toimesta. Oulun kaupunki tarjoaa lapsiperheille jatkossa kotipalvelua palvelusetelillä, palvelu on harkinnanvaraista. Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/kotipalvelu                     

Puheenjohtaja esitteli vielä koosteen kaupungin ajankohtaisista asioista. Kooste on toimitettu kaikille ja toimitetaan myös muistion liitteenä.

8.    Seuraava kokous
Maaliskuussa, ilmoitetaan lähemmin kokouspaikka ja ajankohta.

9.    Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20:17.