2016 -02 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 6.4.2016 - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 -02 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 6.4.2016

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous
 
Aika: 6.4. klo 17.00
 
Paikka: Ritaharjun monitoimitalo, os. Ritakierros 2 neuvottelutila Tietotori 1.krs
 
Osallistujat:
 
Jaana Matikainen hyvinvointipalvelut
Raija Yrjölä seurakunta
Tuula Kuvaja asukas
Kalervo Ukkola Kuivasjärven seutu
Attila György Rita-aukiontien asukastoimikunta
Hannele Teemu asukas, avustaja
Bernadett György Maahanmuuttajaneuvosto
Andor György oppilas, Ritaharjun koulu
Satu Kiipeli liikuntapalvelut
Katariina Väyrynen nuorisopalvelut
Tuomas Hopia POF
Iida Salonurmi POF
Markus Rämö POF
Marita Hopia MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Terttu Turunen hyvinvointipalvelut
Merja Niemelä sihteeri, koordinaattori
 
 
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.00.
 
2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Monitoimipuistoon liittyvä POF:n lausuntoesitys
POF (Pohjoisen Oulun fiksut) osallisuusryhmän puheenjohtaja Tuomas Hopia esitteli kokouksessa lausuntoesityksen monitoimipuiston rakentamiseen liittyen. Osallisuusryhmän mielestä Ouluun pitäisi lisätä monitoimipuistoja nuorten liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi ja toiminnan lisäämiseksi. Nykyisin on paljon pienille lapsille suunnattuja leikkipuistoja, mutta nuorille suunnattuja toimintapuistoja ei juuri lainkaan. Tämän vuoksi esityksen toiveena on nuorille suunnatun monitoimipuiston rakentaminen Pöllönkankaan koulun kentän lähettyville. Mahdollisuus olisi rakentaa monitoimipuisto, joka yhdistäisi olemassa olevan leikkipuiston ja koulun kentän ja sen lähialueen yhdeksi kokonaisuudeksi. Monitoimipuistossa olisi hyvä olla nuorille suunnattuja välineitä, joita käyttämällä voi lisätä nuorten hyvinvointia liikunnan osalta. 2015 syksyllä pidetyillä Oulun lasten ja nuorten Vaikuttajapäivillä on tehty kysely, jossa osallistujat saivat esittää ideoita ja toiveita, mitä aktiviteetteja monitoimipuistoon haluttaisiin. 
 
Lausuntoesitys on hyväksytty Nuorten vaikuttajapäivillä, Katariina Väyrynen kertoi. Liikuntakoordinaattori Satu Kiipeli on ollut mukana vaikuttajapäivillä, jossa on käyty lävitse myös puistojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä asioita. Hollihakaan on suunnitteilla skeitti/parkour-puisto tällä hetkellä, suunnattu nuorten käyttöön. Pateniemenrantaa kaavoitetaan myös tällä hetkellä. Monitoimipuisto haluttaisiin rakentaa Pöllönkankaan koulun vieressä olevan kentän läheisille puistoalueille. Pöllönkankaan lähettyvillä olevalle leikkipuistolle on tehty suunnitelmat leikkipuistojen kehittämissuunnitelman osalta, kun Helmipöllönpuiston kunnostus alkaa tulevana kesänä kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkisen vastauksen mukaan. Arviolta monitoimipuiston hanke voisi olla kustannuksiltaan 200 000-300 000 euroa. Pieni puisto voi olla kevyiltä rakenteiltaan arviolta 20 000-30 000 euroa. Liikuntapalveluissa on vuosittain määrärahaa liikuntakenttien ym. ylläpitoon. Keinonurmipintaisilla kentillä on helpompi pelata, mutta kenttä ei ole huoltovapaa, vaan sitä pitää esimerkiksi viikoittain harjata. Kunnossapidettävien kenttien määrää ei voi kasvattaa, koska määrärahat eivät riitä kunnossapitoon. 
 
Kommentit:
Kalervo Ukkola kommentoi, että monitoimipuiston rakentaminen ei saisi jäädä siihen saakka, kun osallisuusnuoret ovat jo 20-vuotiaita, kun puisto vasta saadaan. Esimerkiksi Sampolan päiväkodin vieressä on leikkipuisto, jota voisi hyvinkin pienillä toimenpiteillä kehittää. Satu Kiipeli kommentoi, että nuorten ideoita muokkaamalla ja pienin askelin voi puistoideaa kehittää vähitellen eteenpäin. Yhteistyössä on tarkoitus edetä. Katu- ja viherpalvelut vastaavat tiettyjen nurmikenttien ylläpidosta: kenttien jotka soveltuvat jalkapallon pelaamiseen. Pöllönkankaan koululta on tullut useita kertoja liikuntapalveluille toiveita kentän kunnossapidosta. 
 
Marita Hopia kommentoi, että Heikki Pulkkiselta on saatu vastaus leikkipuistojen kehittämissuunnitelmasta. Leikkipuiston kehittäminen alueella ei kuitenkaan vastaa samaa asiaa kuin nuorille suunnatun monitoimipuiston esitys. Monitoimipuiston rakentamiseen liittyen POF:n toiveena olisi rakentaa mm. suurempia keinuja, jotka soveltuvat paremmin nuorten käyttöön sekä mahdollisuus oleskeluun. Satu Kiipelin mukaan alueeseen pitäisi tutustua tarkemmin, jotta voisi suunnitella aluetta yhdessä liikunta- ja katu- ja viherpalvelujen kanssa. Marita kertoi, että esimerkiksi Jylkynkankaalla ei ole nuorille suunnattuja puistoja tai tiloja. Satu Kiipeli kommentoi, että on hyvä nuorilta kuulla ideoita, millainen puisto soveltuisi ja olisi suunnattu yli 12-vuotiaalle. Tuomas Hopia sanoi, että POF voi välittää viestiä koulujen oppilaskunnille asiasta ja osallistaa heidät myös tarvittaessa puistoasiaan. Satu Kiipeli kertoi, että Katariina Väyrynen on laittanut hänelle kolme nuoren nimeä, jotka voisivat olla mukana suunnittelussa. Laajempi kysely alueen nuorille voi olla mahdollinen myös jatkosuunnittelun myötä. Pöllönkankaan koulun rehtori on ehdottanut, että koululla voisi toimia lainaus mahdollisuus esimerkiksi frisbeet tarvittaessa monitoimipuistossa käytettäviin välineisiin. Monitoimipuisto voisi mahdollistaa myös ohjatun toiminnan järjestämisen, jota myös mm. MLL Kuivasjärven yhdistys voi toteuttaa alueen nuorille. Oulun rullalautailijoiden yhdistys osaa rakentaa ja auttaa tarvittaessa pienillä asioilla, esim. koulun pihojen rakentamisessa. Satu Kiipeli kertoi, että he ottavat yhteyttä osallisuusnuorten ryhmään nuorisopalvelujen kautta, asiasta on sovittu liikuntajohtajan kanssa.       
 
5. Tuiran hyvinvointikeskuksen eteneminen, hyvinvointipisteiden palvelujen ideointia, palvelupäällikkö Terttu Turunen
1.4.2016 Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelupäällikkönä aloittanut Terttu Turunen kertoi, että tilatyöryhmän ja palvelutyöryhmän raportit ovat lähdössä poliittiseen päätöksentekoon keväällä, työn tulisi valmistua palvelutyöryhmän osalta toukokuun loppuun mennessä. Tuiran hyvinvointikeskuksen alue oli kokouksessa esillä kaupunginosittain. Työssä on hyvä kuunnella kuntalaisten mielipiteitä muuttuvista palveluista ja mahdollisesti alueille suunniteltavista hyvinvointipisteistä. Matalan kynnyksen palvelupisteitä tulee olemaan erilaisia sijainnin, palveluiden, etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen mukaisesti. Kaijonharjun suuralueella on tällä hetkellä paljon lapsia ja nuoria. Alueilla kuitenkin väestö ikääntyy, pitäisi olla joustavaa hyvinvointipisteidenkin järjestelyt. Väestöosuus ikäryhmittäin, alue on lapsi- ja nuorisopainotteinen, Pateniemen suuralueella taasen ikäihmisten määrä painottuu. Lasten määrä kaupunginosittain -kaavion mukaisesti tarkoittaisi hyvinvointineuvolapalvelujen lähelle tuomista Kaijonharjun alueella. Pateniemen alueella tarvitaan ikäihmisten palveluja hyvinvointipisteen muodossa. Matalan kynnyksen lähipalveluja mietitään enemmän Kaijonharjun suuralueelle ja Pateniemen suuralueelle, joissa tulee palvelumuutoksia. Matalan kynnyksen palveluja toteutetaan väestön palvelutarpeen mukaisesti luontevassa fyysisessä asiointipisteessä yhdessä järjestöjen, seurakuntien, työllisyyspalvelujen ym. kanssa. Asiakasraadeista on lähdössä tiedote, jossa alueen lapsiperheitä ja palvelujen käyttäjiä pyydetään mukaan matalan kynnyksen palvelujen suunnitteluun. Mukaan toivotaan kehittämisasiakkaita. Kyselyyn voi osallistua sähköisesti tai sitä voi tulostaa tarvittaessa paperisenakin esim. perhekahvilassa täytettäväksi. Linkki kyselyyn, vastaukset 22.4. mennessä:
https://www.webropolsurveys.com/S/36CE67947C1B4E86.par  
 
Kaijonharjun alueen toimintakalenteria ollaan tekemässä parhaillaan, kysely menossa alueella toimivien järjestöjen edustajille, vastauksia pyydetään 15.4. mennessä. Alueelliseen toimintakalenteriin kootaan kevään ajalta alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kevään tapahtumia koskevat tiedot. Marita kommentoi, että MLL:n piirin sivuille jäädessään sähköinen versio ei ole riittävä, olisi hyvä tulla muuallekin näkyviin esim. Oulun kaupungin sivuille. Toimintakalenteri on sähköinen ja sijainti MLL:n sivuilla, josta toimijat voivat tulostaa sitä käyttöönsä ja jaettavaksi.
 
V. 2018 on tarkoitus aloittaa uuden, Tuiran hyvinvointikeskuksen toiminta, mikäli tilatyöryhmän raportti hyväksytään. Ideoita lähipalveluista tarvitaan, koska Kaijonharjun alueella on paljon lapsiperheitä, neuvolapalvelu voisi jatkossa toimia osin lähipalveluna alueella sijaitsevissa tiloissa, nk. hyvinvointineuvolan toimintamalli. Pateniemen alueella voisi olla erilaisia ryhmätoimintoja esim. Honkapirtillä. Hyvinvointipisteitten suunnitteluun tarvitaan asukkaita. 
 
Keskustelu:
Kalervo Ukkola kommentoi, että alueen kokonaisuus on väestömäärältään suuri, miksi Tuiraan yhdistäminen on ollut tavoitteena koko aluetta koskien. Kalervo kertoi, että on osallistunut kahteen eri tilaisuuteen hyvinvointikeskuksia suunniteltaessa. Mennään tila-asiat edellä, ei tiedetä miten toimitaan. Suunnittelussa ei tiedetä, mitä on tulevien palvelujen sisältö. Terveyskeskuksiin ei tahdo päästä puhelimitse tai sähköisesti ei voi aikaa varata. Aito asiakaslähtöisyys palveluihin keskiöön, keskittäminen ja tila-asiat osataan jo kyllä. Valinnanvapaudesta puhutaan sote-ratkaisun yhteydessä. Jos asukkaat haluavat valita terveyskeskuksensa alueella, miten siihen vaikuttaminen onnistuu. 
 
Terttu kertoi, että Tuirankartanon ja Tuiran terveysaseman tiloihin on suunnitteilla tulevan hyvinvointikeskuksen palvelut. Omalääkäripalveluihin ei ole riittänyt lääkäreitä aikoinaan, myös työaika on rajallinen lääkäreilläkin. Lääkäri olisi hyvä olla sama, ettei vaihtuisi koko ajan, erityisesti paljon palveluja tarvitsevalla. Monialainen yhteistyö on tavoitteena hyvinvointikeskuksessa: yhteistyö paljon palveluja tarvitseville, tavoittaminen suunnitelmallisen hoidon piiriin. Rajakylän tilaisuudessa on tullut tarve esille kulkemisesta. Palveluliikenneuudistuksessa tulevat linjat kulkemaan uudistetusti. Rajakylän hoivan tiloihin olisi hyvä suunnitella hyvinvointipalveluja esim. hyvinvointipisteen muodossa jatkossakin.
 
Kaijonharjun suuralueella on tärkeä suunnitella hyvinvointipisteitä lapsiperheille. Alueella on myös työpaikkakeskittymä ja opiskelukeskittymä. Alue on monimuotoinen, erilaisia väestöryhmiä ja eri-ikäisiä asukkaita. Myllyoja on samantyylinen alue kuin Kaijonharju, sinne terveyskeskus on jäämässä, ilmeisesti odottamaan Hiukkavaaran rakentamista. Marita kertoi, että Ritaharjun aluetta on myyty rakentamisvaiheessa hyvien palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alueelle olisi ollut todella tarpeellinen.
 
Terttu kertoi, että hyvinvointipisteeseen tuleviin palveluihin ei sisälly lääkäripalveluja. Palveluja ei pysty hajauttamaan, rajallisten lääkäriresurssien vuoksi. Hyvinvointikeskukseen on tarkoitus tehdä monialaiset, kattavat palvelut, tarjota esim. fysioterapiapalveluja ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluja. 43% peittävyys alueella julkisten terveyspalvelujen käyttäjiä. Monialainen yhteistyö on tärkeää erityisesti paljon palveluja käyttävillä. Alueella voisi tehdä esimerkiksi influenssarokotuksia, ompeleitten poistoja ym. pieniä toimenpiteitä terveydenhoitajan toimesta. Raija kommentoi, että mitä tehdään terveyskeskuksien rakennuksille jatkossa? INRI-poliklinikat voidaan tehdä hyvinvointipisteessä. 
 
Toimeentulotuen varassa olevat, miten kulkeminen heille mahdollistetaan, jos ikäihmisille on palveluliikenne. Helsingissä on toteutettu päiväkodin yhteydessä suuhygienistin vastaanotto. Palveluliikennettä ollaan kilpailuttamassa, tulossa on läheltä lähelle palvelu, jonka reitti suunnitellaan esim. koulun läheltä hyvinvointikeskukseen. Tuiran alue on liikenteellisesti ahdas. Jatkossa voisi olla palveluliikenne kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Jaana Matikainen kertoi, että kouluilla olisi hyvä tehdä ennalta ehkäisevänä toimintana myös hammashoidon palvelua. Asukasraati on hyvä asia, Kalervo kommentoi, että palvelutyöryhmässä olisi hyvä olla myös sellaisia mukana, jotka työskentelevät lähellä asukkaita. Marita kommentoi, että tärkeää olisi palvelujen säilyttäminen lähellä kuntalaisia. Attila kommentoi, että päätökset on tehty, vaikka adressi on koottu aiemmin Kaijonharjun terveysaseman säilyttämisen puolesta, onko saatu mitään vastausta. Kuivasjärven seudun adressi keräsi paljon nimiä ja on toimitettu eteenpäin aikaa sitten. Terttu kertoi, että suunnittelu on edennyt tilatyöryhmä edellä, investointirahat on myönnetty kuluvalle vuodelle. 
 
Alueellisia verkostoja on useita, joita voisi osallistaa suunnitteluun. Kaijonharjun alueella asukkaiden osallistumisen aktivointi olisi hyvä asia, lapsiperheistä ei ehditä aina osallistumaan. Asiakasraadin kutsua voisi välittää myös yhteistyöryhmän sähköpostilistalle. Sirkka-Liisa Olli on ohjausryhmän puheenjohtaja, Terttu Turunen on toiminut työikäisten ja ikäihmisten ryhmän vetäjänä.       
 
6. Tiedoksi
Päätös alueellisesta toimintarahasta v. 2016 Lähidemokratiatoimikunta 22.2.2016 § 2 Lähidemokratiatoimikunta on päättänyt alueellista toimintarahaa koskien Kaijonharjun suuralueella myöntää kaikille hakijoille toimintarahaa. Lähidemokratiatoimikunta on kehottanut Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmää kehittämään toimintaa, ja ideoimaan, miten toimintaraha saadaan laajemmin alueella hyödynnetyksi. 
 
Kaijonharjun suuralueella on jäänyt käyttämättä alueellista toimintarahaa useina vuosina myös aiemmin. Toimintarahamäärä perustuu alueelliseen asukasmäärään, on 0,70 e. asukas. Tarkoittaa Kaijonharjun suuralueella Oulun suuralueista toiseksi suurinta toimintarahamäärää 12 499 e. alueen asukasmäärään perustuen. Suurin on keskustan suuralue. Toimintarahahakemuksien perusteella ei voi kuvata koko alueellista toimintaa, paljon aktiivista toimintaa tapahtuu alueella ilman haettua toimintarahaakin. Yhteistyöryhmän pöytäkirjoista näkyy alueellinen toiminta kokonaisuudessaan. Alueellisten toimijoiden edustajien olisi hyvä osallistua yhteistyöryhmän kokouksiin ja kertoa omasta toiminnastaan ajankohtaisia asioita. Mikäli kokoukseen ei pääse osallistumaan, on heitä pyydetty tiedottamaan koordinaattorille toiminnastaan ja tapahtumista sähköpostilla, jotta asiat saadaan yhteistyöryhmän tietoon. Oulun seudun yhden vanhempien toimintaa alueella toteutetaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Alueellisten yhteistyöryhmien toiminnalle ja alueelliselle yhteistyölle on merkitys. Tällä hetkellä on toiminnan vaikuttavuus monipuolista.             
 
Asukaskyselyn yhteenveto: Miten haluaisit osallistua ja vaikuttaa Oulun kaupungin palveluihin
Siirrettiin asukaskyselyn yhteenveto seuraavaan kokoukseen. 
 
7. Muut ajankohtaiset asiat
Attila György ehdotti jo edellisessä kokouksessa, että asukastupa olisi hyvä saada alueelle: Hänellä on 12 vuoden kokemus yhteisöllisen toiminnan järjestämisestä aiemmin. Sari Haloseen on oltu yhteydessä asukastupa-asian merkeissä. Myös Lähidemokratiatoimikunnan kehotusta (ks kohta 6) Attila György korosti otettavaksi huomioon, sillä alueen toiminnan kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.
 
10.4. klo 14-16 on yhteisvastuukeräyksen hyväksi tapahtuma Ritaharjun monitoimitalolla. Tapahtuman järjestää seurakunta yhteistyössä partiolaisten kanssa. Tapahtuma on suunnattu koko perheelle, kaikenikäisille. Muurinpohjalettuja ja teetä tarjolla. Aarteen etsintää, lelubasaari, askartelua, partiotaitojen piste, laululeikkejä. Seurakunnan toiminnalle ei ole tiloja alueella, päiväkodin käytöstä pe iltaisin olisi pitänyt maksaa koko vuoden vuokra, johon ei ole varattu budjetissa varoja. 
 
Attila György kertoi, että Ritaharjun asukastoimikunnan suunnittelukokous on järjestetty viime lauantaina, 10 henkilöä on ollut mukana. On suunniteltu taimien hankintaa. Ennen vappua on tulossa vielä suunnittelukokous taloyhtiön tiloissa. Kestävän kehityksen keskuksesta on tulossa yhteyshenkilö mukaan suunnitteluun. Pihakalusteitten hankinta on vielä menossa yhteistyössä isännöitsijän kanssa.
 
Tuula Kuvaja kertoi, että on mukana perhekahvilatoiminnassa vapaaehtoisena ja myös päiväkodin toiminnassa varamummina. 
 
Marita kertoi, että MLL Kuivasjärven yhdistys on järjestänyt yhdistyspäivän, jossa kartoitettiin yhdistyksen toimintaa ja tulevaisuutta. Erityisesti keskityttiin viestintä, yhteistyö ja jäsenasioihin. Kirpputori on järjestetty Ritaharjun monitoimitalolla, myyjiä on ollut 40 paikalla, mukana myös POF osallisuusnuoret ja Vadelmatarha. Alueelliseen toimintakalenteriin on ilmoitettu perhekahvila ja perheliikunta –toiminnat. Perhekahvila on suunnitellut tekevänsä yhteisretken Kaijonharjun perhekahvilan kanssa kotieläinpihalle WillaHillaan, Kiiminkiin.              
 
Maahanmuuttajien kotouttamista eri alueille olisi hyvä suunnitella. Oulun kaupunki hakee asuntoja eri alueilta oleskeluluvan saaville maahanmuuttajille.  
 
Rita-aukiontiellä on turvallisuusongelma: muuriaita, joka vähentää kadulle näkyvyyttä, on katuturvallisuuskysymys. Autoliikenne on alueella kuitenkin merkittävää. Peilin asentaminen voisi olla ratkaisu, vai voisiko muuria madaltaa tms. jatkossa turvallisuuden parantamiseksi.   
 
8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on syksyllä, sovitaan lähempänä ajankohtaa.
 
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:48.