Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 -05 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 7.12.2016

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 7.12. klo 17.00                                 

Paikka: Teron pubin kokoustila, os, Eekintie 2 a

Osallistujat:

Marita Hopia                       ML Kuivasjärven yhdistys ry

Tuomas Hopia                     POF-osallisuusryhmä

Tuula Salminen                    asukas

Kalervo Ukkola                    Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry

Jaana Matikainen               hyvinvointipalvelut

Bernadett György               Ritaharjun asukasyhdistys ry

Attila György                       Ritaharjun asukasyhdistys ry

Jaana Kuokkanen              Ritaharjun asukasyhdistys ry

Riikka Honkavaara             Tuiran seurakunta

Ulrico Celentano                 asukas

Eini Vasu                              kaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Merja Niemelä                    sihteeri, koordinaattori

 

  1. Kokouksen avaus

    Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07.

  2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.

 

3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 

4. Kaijonharjun EUROPAN 14 kilpailun mediatiedote ja asukaskysely, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kaijonharjun keskukseen, PSOAS opiskelija-asuntoalueeseen ja yliopiston alueelle haetaan uusia ideoita ja visioita, miten aluetta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

 

Yliopiston suunnittelukilpailusta tulee ensi vuonna kuluneeksi 50-vuotta. Kaijonharjun keskuksen syntyminen liittyy kiinteästi 1960-luvun loppupuolella tehtyyn päätökseen Oulun yliopistokampuksen sijoittamisesta kaupunkirakenteen ulkopuolelle 5,5km etäisyydelle Oulun ydinkeskustasta. Vuonna 1967 Oulun yliopiston suunnittelemiseksi järjestettiin pohjoismainen kaksivaiheinen arkkitehtikilpailu. Kilpailun toisessa vaiheessa kuudelle jatkoon kutsutulle ilmoitettiin Kaijonharjun aluekeskuksen sijoittumisesta Kuivasjärven ja Pyykösjärven väliselle kannakselle. Aluekeskuksen tavoitteena oli, että palvelukeskuksen kaupunkimaisen tiivis ja elinvoimainen rakenne tukisi yliopistotoimintoja. Toteutuksessa aluekeskuksen ulkoasun huomioiminen kuitenkin unohdettiin. Kaavoittajan suunnittelema elävä, asumisen, palvelut ja työpaikat sekoittava Kaijonraitti ei toteutunut, vaan raittia reunustaa tylyt umpinaiset kerrostalojen pohjakerrokset. 2010-luvun Kaijonharjun keskus on jäänyt nykyajasta jälkeen, ja kehityspaineita tulee monelta suunnalta, niin 1970-luvulla rakennettujen rakennusten kunnossapidon, täydennysrakentamisen, alueen kaupallisten ja kunnallisten palveluiden osalta. Alueen reitistöt ovat muodostuneet epäselviksi ja alueen identiteetti on hukassa.

Alueen uuden vision löytämiseksi järjestetään Kaijonharjun keskukseen EUROPAN 14 –kilpailu, joka on suunnattu nuorille arkkitehdeille ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailu alkaa 13.2.2017 ja päättyy 30.6.2017. Kilpailun tulos julkistetaan joulukuussa 2017.

 

Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta kiinnostuneilta halutaan tietoa, ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulokset ovat osa suunnittelun pohja-aineistoa ensi vuonna alueelle järjestettävälle kansainväliselle arkkitehtuurikilpailulle EUROPAN 14. Tavoitteena olisi muodostaa kilpailun ja tausta-aineistojen pohjalta pitkän tähtäimen visio ja yleissuunnitelma Kaijonharjun keskuksen uudistamiseksi ja laajentamiseksi yliopistokampuksen kanssa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kaijonharjun kehittämisen asukaskysely on auki loppuvuoden 2016 ja yhteenveto julkaistaan tammikuussa 2017.

 

Kaavoituksessa on tavoitteena julkaista aiheesta tällä viikolla mediatiedote, jossa on linkki Kaijonharjun kehittämisen asukaskyselyyn ja tietoa tulevasta kilpailusta. Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmä sai ensimmäisten joukossa ajankohtaista tietoa suunnitelmista. Asukkaiden ja alueen yhdistysten kautta saadaan toivottavasti myös levitettyä kyselyä, jotta saadaan mahdollisimman paljon vastauksia.     

 

Suunnittelua ollaan käynnistämässä yleiskaavaan perustuen. Yleiskaavassa todetaan Kaijonharjun laajentuvan Yliopistokadun varteen, yliopiston ja Kaijonharjun keskuksen yhdistymiseksi.

 

Millä muulla tavalla aluetta voidaan laajentaa kuin kaupallisilla palveluilla esimerkiksi? Yliopiston ja kirjaston alue on rajattu ulkopuolelle, koska sinne ei voi rakentaa ilman että rakennuksia purettaisiin. Kaijonharjun keskuksen maan omistaa kaupunki ja yksityinen omistaja ja valtio yliopiston. Kyselystä tiedotetaan suoraan asukkaille sähköpostiin, mediatiedotteella, ouka.fi -nettisivuilla ja asukkaiden sekä alueen yhdistysten välityksellä.  

 

Kommentit:

Lähijunaliikennettä voisi suunnitella yleiskaavassa olevien, laajempien ajatusten pohjalta. Haukiputaan alueella on ollut aiemmin kunnan aikana suunnitelmia radanvarren kaavoittamiseksi. Bulevardisuunnitteluun yhdistäminen olisi hyvä asia. Kahden järvialueen kehittäminen ja yhdistäminen, alueiden laajempi kehittämisnäkökulma olisi hyvä nähdä.

 

Yliopiston alueen ja opiskelijoiden lisäksi mukaan suunnitteluun halutaan myös alueen asukkaat.  300-400 vauvaa syntyy vuodessa Kaijonharjun neuvolan alueella. Yhteisölliseen käyttöön tarvitaan tiloja Kaijonharjun alueelle. Kyselyn osoittaminen kaikille suuralueen asukkaille on olennaista. Palvelujen myötä voisi olla vetovoimaisempi alue asua kaikille. 11 500 asukasta asuu kuitenkin Kuivasjärven pohjoispuolella. Kyselyn tuloksia voidaan käydä läpi seuraavissa kokouksissa, myös kilpailuehdotuksia, kun niitä saadaan. Kaijonharjun keskus jää myös hieman sivuun julkisen liikenteen reitiltä tällä hetkellä. Linnanmaan Prismalle ja apteekkiin yhteys julkisen liikenteen välityksellä on heikko. Citybussiliikenteen ulottaminen alueelle olisi myös mahdollisuus parantaa kulkemista. Joukkoliikenteen käyttöä heikentää se, että pankkikortilla ei voi maksaa enää bussilippua. Netin kautta voi ladata bussikortille arvoa. Arvon kirjautumisessa voi olla viivettä, ettei kortti käykään bussissa, vaikka arvoa olisikin kortille ladattu.                   

 

5. Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta v. 2017

Marita Hopiaa ja Attila Györgya ehdotettiin puheenjohtajaksi v. 2017.

 

Suoritettiin suljettu lippuäänestys kokouksessa. Äänin 6-4 Marita Hopia tuli valituksi puheenjohtajaksi v. 2017. Attila György tuli valituksi Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017.

 

6. Kaijonharjun suuralueen teeman valinta vuodelle 2017

Ehdotettiin lapsen oikeudet teemaksi ensi vuodelle. Lisäksi teemassa huomioidaan ikäihmiset, maahanmuuttajat ja vammaiset. Alueellinen yhteistyö myös ehdotettiin teemaksi ensi vuodelle, koska viime vuoden teemana olivat myös lapset (Nuorten hyvinvointi/ Monitoimipuisto oli keskeinen kehittämisasia vuonna 2016).  Alueella on muut asukasryhmät lasten lisäksi, ja Kaijonharjun suuralue kaipaa yhteistyötä toimijoiden välillä.

 

7. Muut ajankohtaiset asiat

 

Kuivasjärven ajankohtainen tilanne

Kalervo Ukkola kertoi, että 4000 asukkaalle on jaettu tiedote Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksen toimesta alueella. Kuivasjärvestä on järjestetty myös tilaisuus. Birger Ylisaukko-oja on tehnyt selvitystä järven tilanteesta ja kehittämisestä. Valumavedet järviin ovat huono asia. Kaksi vuotta on ollut hapettamatta Kuivasjärvi laitteen rikkoutumisen vuoksi. Oulujoen veden juoksutus on hyvä asia. Rantojen käyttöä ja kehittämistä voisi huomioida enemmän myös tulevassa Kaijonharjun keskuksen suunnittelussa. Yhteistyöryhmän kokouksessa ovat käyneet muutama vuosi kaupungin vastaavat viranhaltijat kertomassa järven tilanteesta. Kalastusta harrastava alueen asukas on lupautunut tekemään selvitystä, mitä kaloja järvessä on.

 

Kalervo Ukkola kertoi, että Kuivas- ja Pyykösjärvien tilaa käsitelleessä asukastilaisuudessa 24.11. alustivat Jäälinjärven onnistuneessa kunnostushankkeessa keskeisenä toimijana ollut Birger Ylisaukko-oja, Oulun järvien kunnosta ja kunnostusohjelmasta Hannu Salmi, kaupungin maa- ja vesialueista Juha Peuraniemi sekä järvien biologisesta tilasta ja seurannasta Mirja Heikkinen ELY-keskuksesta. Lisäksi oli saatu katsottavaksi Raahen entiseltä tekniseltä johtajalta Hannu Pyyköseltä kaupunginlahden, Pikkulahden kunnostuksesta tehty video. Alustusten pohjalta päästiin hyvään ja monipuoliseen vuoropuheluun, eikä vuosikymmenten pessimismi järvemme alueella sittenkään noussut liikaa pintaan. Näköaloja siis on ja on oltavakin ainutlaatuisille kaupungin runsaan asutuksen keskellä oleville ainutlaatuisille, arvokkaille sisäjärville.

 

Erityiskiitos kuuluu Birger Ylisaukko-ojalle näköalat laajemmalle avanneesta konkreettisesta kunnostusohjelmasta, joka näyttää haastavan viranomaiset, tutkijat ja meidät kaikki toimimaan kunnostusasioissa konkreettisesti. Oulun vesistöjen kunnostusohjelmassa on Kuivasjärven ja Pyykösjärven kunnostustarve arvioitu suurimmaksi.

 

Välttämättömänä pidettiin juoksutusten jatkamista Pyykösjärveen, hapetuksen palauttamista talven jälkeen hapettomaan Kuivasjärveen ja lopetetaan hulevesien lasku Kuivasjärveen, joka on kyllä lähes kaatopaikka valumiinkin verrattava rikos.

 

Alueiden asukasyhdistysten avulla voisi tiedottaa myös yhteistyöryhmän asioista. Kohdeavustusta alueelliseen tiedottamiseen, esimerkiksi aluelehden kuluihin voi hakea Yhteisötoiminnalta ympäri vuoden. Kohdeavustus maksetaan kuitteja vastaan takautuvasti. Ritaharjun asukasyhdistys on kiinnostunut toteuttamaan tulevana vuonna aluelehden yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

 

Ratsastuskentäntien ja Ratsuväentien perusparantamisesta on lähetetty suunnittelutiedote. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt yhdessä Oulun Veden kanssa katujen ja vesihuollon peruskorjauksen suunnittelun. Kadulta puuttuu hulevesiviemäröinti ja muu vesihuolto edellyttää peruskorjausta. Samalla tarkistetaan muun kunnallistekniikan (mm. sähkö- ja tietoliikenneverkko) kunnostustarve. Alueilla on voimassa oleva asemakaava. Suunnittelualueille laaditaan katujen rakennussuunnitelmat ja kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohto ja viemäröinti, hulevesiviemäröinti ja muu alueellinen kuivatus sekä sähkö ja katuvalaistus. Katujen peruskorjauksen yhteydessä uudistetaan katuympäristöä. Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset ja sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee. Suunnittelutyö aloitetaan marraskuussa 2016. Suunnitelmat asetetaan nähtäville vuoden 2017 alussa. Yhdyskuntalautakunta päättää rakentamisesta kaupunginvaltuuston vuoden 2017 budjettipäätöksen jälkeen joulukuussa.           

 

Hulevesien laskusta ollaan huolissaan Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmässä. Mitä suunnitelma pitää sisällään hulevesien laskun osalta? Yhteistyöryhmä on edelleen vaatimassa hapetusta järveen.

 

Koordinaattori lähettää tiedustelun asiasta Jukka Aitto-ojalle Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin ja Oulun Vedelle Veli-Matti Hyyryselle sekä Plaana Oy:n Ville Nikkiselle.  

 

Suomi100 –juhlavuoden 2017 kunniaksi voisi järjestää yhteistyössä alueen toimijoiden kesken tilaisuuden Kaijonharjun suuralueella. Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksellä on Kaijon päivät, voisi järjestää samaan yhteyteen koko suuralueella tapahtumia laajemminkin, esimerkiksi Ritaharjun alueella omansa, viikonlopun aikana useampia. Kierrä järvi ympäri teemalla, useammissa pisteissä alueella juhlavuoden kunniaksi.      

 

MLL Kuivasjärven yhdistys ry on järjestänyt villasukkakeräyksen, johon on saatu yhteensä 53 sukkaparia. Villasukat annetaan alueen lapsiperheille Hyvä joulumieli -ruokalahjakorttien jakamisen yhteydessä. HJM-ruokalahjakortteja on jaettu 70 kpl yhteistyössä Kaijonharjun neuvolan, Tuiran seurakunnan diakoniatyön ja Pöllönkankaan koulun terveydenhoitajan kanssa. Yhdistyksen järjestämän Joulutori -tapahtumassa Ritaharjun monitoimitalolla on ollut paljon kävijöitä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä POF-osallisuusnuorten kanssa. Uutena toimintana aloittaa kädentaitokerho Pöllönkankaan koululla ensi vuoden alussa. Perheliikunta ja -kahvila jatkavat myös toimintaansa tulevana vuonna.

 

POF-osallisuusryhmä on järjestänyt erilaisia tonttupajoja MLL Kuivasjärven yhdistyksen Joulutori-tapahtumassa. Monitoimipuistohankkeeseen on vastattu kaupungin puolelta, käydään yhdessä katsomassa nuorten kanssa puistoaluetta. Pienillä toteutuksilla, kuten frisbeegolfradalla on mahdollisuus toteuttaa puistoon erilaisia välineitä. 3-9 lk. ovat mukana Pohjoisen alueen fiksuissa.   

 

Kauneimmat joululaulut järjestetään 13.12. klo 18 Ritaharjun koulun liikuntasalissa. Kerhotoimintaa on järjestetty Pohjois-Ritaharjun koululla seurakunnan toimesta. 2.-3. luokkalaisille halutaan kerhotoimintaa, koska heille ei enää kuulu iltapäiväkerhotoiminta. Pienille koululaisille on hyvä olla kerhotoimintaa omalla alueella, omalla koululla. Seurakunnan nuorisotyöntekijä tekee välillä välituntipäivystystä.

 

Pöllönkankaan koulun remontti valmistuu elokuuhun, hyvinvointipäivä yläkoululaisille jouluviikolla, useita toimijoita tulee mukaan.

 

Sanna Jäälinoja aloittaa puheenjohtajana Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksessä vuoden 2017 alusta.   

 

Ritaharjun asukasyhdistys järjestää 13.12. Kaijonharjussa ja Ritaharjussa Vähävaraisille suunnatut tapahtumat Kaupunginhallituksen vähävaraisten joulujuhlaa varten myönnetyllä avustuksella. Kaijonharjussa mukana on myös Mukavat ry ruokakassijakelussa.

 

12.11. on järjestetty Kuivasjärven Lions clubin tapahtuma Ritaharjun monitoimitalolla lapsiperheille.

 

Alueellisen toimintarahan hakuaika on 1.-30.12.2016 klo 16.00. Nettisivuilta www.ouka.fi/avustukset löytyy lisätietoa kaikista Oulun kaupungin avustuksista. Toimintarahasta raportoidaan vuoden 2016 loppuun mennessä: http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto      

 

Asukastupa- ja kerhotilaa ei ole Kaijonharjun suuralueella. Alueella olisi tarpeen yhteinen tila myös asukkaille. Ritaharjun monitoimitalolla voisi olla ilta-aikaan sovittaessa, tulee sopia asiasta johtajan kanssa. Kaijonharjun kirjaston takana on ilta-aikaan käytössä tilaa asukastoiminnalle, josta voi kirjaston kanssa sopimalla saada tilaa yhdistyksen käyttöön tarvittaessa. Tilasta vastaava yhdistys tai alueellinen toimija tulee olla vastaamassa tilasta, jossa järjestetään kuntalaisten olohuonetoimintaa. Tilojen siisteys on tärkeä huomioida yhteisiä julkisia tiloja käytettäessä. Nuorisotalojen toiminta on suunnattu tietyn ikäisille nuorille, tiloissa voisi olla enemmän yhteiskäyttöä alueen kaikenikäisten asukkaiden kanssa.      

 

8. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta on tammikuussa, ilmoitetaan päivämäärän varmistuttua kaikille.

 

9. Kokouksen päättäminen

           Kokous päättyi klo 19:40.

Jakolinkki