Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -03 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 9.5.2017

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 9.5. klo 17.00                                   

Paikka: Teron pubin kokoustila, os. Eekintie 1 a

Osallistujat:

Heli Väinämö                   nuorisopalvelut

Satu Kiipeli                       liikuntapalvelut

Jaana Matikainen             hyvinvointipalvelut

Kalervo Ukkola                 Kuivasjärven seutu

Attila György                    Ritaharjun asukasyhdistys ry

Seppo Salonen                 LC Oulu Kuivasjärvi

Marita Hopia                    MLL Kuivasjärven yhdistys ry

Katriina Sipilä                   Tuiran seurakunta

Bernadett György             Maahanmuuttajaneuvoston jäsen

Tuomas Hopia                  POF Osallisuusnuoret

Merja Niemelä                  sihteeri, koordinaattori

 

 1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

 2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

  Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.

 3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

  Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 4. Monitoimipuiston eteneminen, liikuntasuunnittelija Satu Kiipeli sivistys- ja kulttuuripalvelut

  Satu Kiipeli kertoi, että varsinaista monitoimipuistohanketta ei ole meneillään, vastataan nuorilta tulleeseen aloitteeseen monitoimipuiston tarpeesta. Strategiarahaa on saatu käyttöön ympäristön kohentamiseen ja tarkoituksena on kutsua alueen osallisuusnuoret kokoukseen kevään aikana. Pöllönkankaan koulun viereinen kenttä on yksi niistä, joiden hiekkakenttien muuttamista pohditaan, osana tulossa olevaa lähiliikuntaohjelmaa. Pöllönkankaalla on ympäristö hieman pirstaleinen, esimerkikksi leikkipuistot sijaitsevat kaupan lähistöllä. Pienille lapsille on leikkipuistoja koulun alueella, mutta nuorille ei. 15.5. luovutetaan Pöllönkankaan koulu, kun remontti valmistuu alustavan aikataulun mukaan. Piha on tällä hetkellä vain puolittain käytössä. POF:lla on tulossa virallinen kokous ennen kesälomaa. Nuorisopalveluista on osallisuusohjaaja mukana POF:n kokouksissa. Kaikki koulupihat on käyty läpi, prosessi on viivästynyt Pöllönkankaan koulun osalta. Tänä vuonna on rahaa käytettäväksi ja kohdennettavaksi puistoalueelle toisin kuin vuosi sitten.

  Ulkokuntoilupuisto on tulossa Ritaharjuun pururadan lähettyville. Puistoon on Ritaharjun koululta noin kilometrin matka. Hollihaan puisto avataan syyskuun alussa, on tulossa parkour- ja skeittipuisto. Monitoimisempaa välineistöä on tulossa puistokäyttöön myös toimittajan mukaan (Lappset Oy) jatkossa.

  Kommentit:

  Jos ei kerralla pysty toteuttamaan puistohanketta, niin suunniteltaisiin vähitellen monitoimipuistoa lisää eri vuosien aikana. Osallisuusnuoret ovat halunneet esittää Lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa vapaa-ajan käyttöön suunnatun puiston kehittämistä. Frisbeegolf-rataa on toivottu. Kokoontumispaikka on monitoimipuiston suunnittelun toiveena, monipuolisuus puistotilassa, jota voi käyttää pelaamiseen tai muuhun aktiiviseen toimintaan, kuten kerhotoimintaan.

  Onko suunniteltu Ritaharjun alueelle koirapuistoa? Koirapuiston kehittämissuunnitelma on laadittu v. 2041 saakka, kaikki koirapuistot ovat osa suunnitelmaa.  

 5. Pohjoisen hyvinvointialueen hyvinvointipisteiden suunnittelutyöryhmän ajankohtaiset asiat, mukana olevilta alueellisilta toimijoilta

  Työryhmät ovat olemassa ja kokoontuvat edelleen. Kalervo, Attila ja Bernadett ovat mukana työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointipistettä suunnittelevassa työryhmässä ja Marita, Attila ja Bernadett lasten ja nuorten hyvinvointipisteen suunnittelutyöryhmässä. Kalevo kertoi, että palveluintegraatioon ei ole hänen mielestään valmistauduttu. Työryhmissä käy useiden eri tahojen edustajia. Vastaanottopalveluiden, kuten lääkäripalveluiden jonkinasteinen säilyminen olisi hyvä suunnitella mukaan hyvinvointipisteisiin. Alueiden palveluja suunniteltaessa ollaan kohdentamassa Kaijonharjun suuralueelle erityisesti lasten ja nuorten palveluja ja Pateniemen suuralueelle työikäisten ja ikäihmisten palveluja hyvinvointipisteeseen. Onko rakenne joustava, sellainen piste, johon voisi mennä pienenkin vaivan kanssa edelleen myös jatkossa: yleislääkärin vastaanotolle tarvittaessa ja Tuiran hyvinvointikeskuksesta voisi saada erikoislääkäripalvelut.

  Kaijonharjun terveysaseman palvelut haluttaisiin edelleen säilyttää alueella, koetaan tärkeäksi asukkaiden mielestä. Myös Rajakylän ja Pateniemen asukasedustajat ovat samaa mieltä, että Rajakylän terveysaseman palveluiden säilyminen alueella on tärkeää.

  Työryhmässä näyttää siltä, että olisi jo suunniteltu osittain alueelle päiväkodissa sijaitsevan hyvinvointipisteen sijaintia. Konkreettinen yhteinen tekeminen ei ole selkeytynyt työryhmässä mukana oleville alueen asukastoimijoille. Hyvinvointipisteen tarkoituksena on toimia ennaltaehkäisevänä palveluna alueen asukkaille, voisi olla alueen yhdistysten esitteitä, erilaisia esittelyjä kaupungin palveluista, alueen yhdistysten kerhotoiminnasta ym. Mitä palveluja tarvitaan alueella, laajempi tarkastelu kuin lasten terveystarkastukset. Attila on esitellyt Unkarin mallia työryhmässä. Lasten neuvoloiden sijaitseminen päiväkotien yhteydessä olisi sinänsä hyvä asia. Jos lisätarpeita palveluihin ilmenee, on asukkaan mentävä joka tapauksessa Tuiraan. Miten tieto kulkee jatkossa perheiden mukana? Ritaharjun asukasyhdistyksen juhlassa on aloitettu kyselyn kartoittaminen alueen asukkailta hyvinvointipisteen suunnittelua koskien. Kyselyyn voi osallistua edelleen.   

  Asukastoimijat voisivat tiedustella työryhmässä, mitä on suunniteltu hyvinvointipisteiden osalta todellisuudessa, saataisiin yhteenvetoa keväältä ja päästäisiin suunnittelemaan yhdessä. Alueen yhdistyksiltä voisi tulla oman tahon palveluiden ja toiminnan esittelyä myös. 

  Kouluterveydenhuoltoon on tulossa snapchat-palvelu laajemminkin käyttöön, on kokeiltu aiemmin Merikosken koululla.      

 6. Yhteistyöryhmän seminaarin suunnittelu syksylle 2017

  Yhteistyöryhmän seminaarin suunnittelu syksylle, voisi olla yhteinen tilaisuus Pateniemen alueen asukkaiden ja yhteistyöryhmän kanssa. Seminaarin paikka voisi olla Normaalikoulussa yläkoulun puolen auditoriossa. Elo-syyskuun vaihteessa voisi olla seminaarin ajankohta. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet voisivat osallistua seminaariin, myös Tuiran palvelupäällikkö Terttu Turunen. Kaupunginhallituksen jäseniä ja hyvinvointipalvelujen johtoa olisi hyvä myös saada mukaan tilaisuuteen. Seminaari ei nimenä ole kiinnostava, täytyisi keksiä uusi nimi. Pohjois-Oulun asukkaiden terveyspalvelujen puolesta tms. Olisi hyvä kuvata seminaarin nimessä, että nyt voi vaikuttaa alueen palveluihin. Alueen asukasedustajat voisivat ottaa alustuksen tilaisuudessa omalta osaltaan työryhmässä mukana olevina tahoina. Alustus on ollut usein Lionsin tilaisuuksissa, myös paneelikeskustelu. 12.6. alkavalla viikolla voisi olla seminaarin suunnittelu asukastoimijoiden kesken. Kalervo Ukkola kysyy mukaan luottamushenkilöitä valtuustokoulutuksessa. 4.9. alkavalla viikolla voisi olla seminaarin ajankohta. Tiedustellaan Normaalikoulun auditoriota ko. viikolle. Alustavasti voisi olla yhteydessä myös Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmään, haluaisivatko olla mukana tilaisuuden yhteissuunnittelussa.               

 7. Muut ajankohtaiset asiat

  Pöllönkankaan koululla on kevätkiireitä, remontti on edennyt ja osa on käynyt jo tiloihin tutustumassakin. Yhtenäistää koulun toimintaa, kun remontti on ohi. IItsenäisyyteen liittyen on tulossa isompi juhla koululla. Kuivasjärven koulun Koti-koulutoimikunnan kautta voisi hakea rahoitusta vanhemmuuden tukemisen luennon järjestämiseen alueelle. Vanhemmuuden akatemia järjestää luentoja vanhemmille myös Oulun alueella.

  Ritaharjun asukasyhdistyksellä on tulossa yhteistyössä Tuiran seurakunnan kanssa Suvilinnun laulu ilta Sampolan puistossa 18.5. klo 15-19. Kaupunkiviljelypäivä järjestetään 25.5. Ranuan eläinpuistoon tehdään retki 10.6. johon on ilmoittautuminen ke 30.5. mennessä. Tapahtumista tiedotetaan myös yhteistyöryhmää. Asukasyhdistys tekee myös asukkaille kyselyn, jossa voi vastata alueen terveyspalveluihin liittyen. Perustamisjuhla oli viime viikolla. Kävijöitä oli yhteensä 70. Tarjoilut oli varattu yhteensä 100 henkilölle, ja loput  tarjoilut on lahjoitettu nuorisotilan kävijöille.

  21.5. klo 12-15 Kuivasojan tapahtuma järjestetään lähellä Kuivasojan koulua yhdessä Pateniemen alueen Lionsin kanssa. Tsemppi-stipendit jaetaan alueen koulujen oppilaille, ei perustu parhaaseen keskiarvoon. Lasten oulumpialaiset järjestetään 10.6. klo 10 Pateniemessä jalkapallokentällä. Tapahtuma löytyy LC Pateniemen facebook-sivuilta.    

  POF-nuoret olivat mukana 25.4. Lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa. Lausuntoesitys on mennyt läpi kolmen parhaan joukossa. Lausuntoesityksen aiheena on Eläinmuseon säilyttäminen yliopiston tiloissa. Lausuntoesitystä viedään myös eteenpäin vaikuttajapäivillä syksyllä. Povan jaa Havan eli pohjoisen alueen lasten ja nuorten osallisuusryhmien kanssa on yhteistapaaminen 26.5. ja lisäksi POF:lla on erillinen, oma kokous.

  Kaijonharjun nuorisotilassa käy paljon nuoria, 50 nuorta illassa. Lähinnä alueen nuoria Pöllönkankaan koululta, Norssilta ja Ritaharjusta. Keväällä on tapahtumia: 10.5. on valtakunnallinen liikuntapäivä 9-11, jossa on päiväkoti-ikäisille temppurata yhdessä PopLin kanssa. Sauvakävelyä järjestetään myös PopLin toimesta. Sumopuvut ja laserpyssyt nuorisolle. Kaijonpäivät on tulossa myös toukokuussa. Toteutaan yhdessä kirjaston ja Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksen kanssa la 20.5. klo 11-15. Nuorisotalo on avoinna klo 10-18 kesäkuun ajan juhannukseen saakka. Kursseille pitää ilmoittautua ennakkoon, mutta tiloihin voi tulla muutoinkin.

  Seurakunnalla siirrytään kesäaikaan, kesäajan toimintaa tulossa, lapsityötä mm: Koskelan seurakuntakodilla lapsiparkki klo 8-14 v. 2007-09 syntyneille lapsille. Ilmoittautuminen tehdään viikoksi kerrallaan. Suvilinnun lauluilta järjestetään yhteistyössä Ritaharjun asukasyhdistyksen kanssa.

  MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää 16.5. perheliikuntaa vielä kevään viimeisen kerran. 23.5. perhekahvilasta mennään retkelle Escurialiin yhdessä Kaijonharjun perhekahvilan kanssa. Retkelle on yhteensä 50 paikkaa. Kädentaitokerho kokoontuu 10.5. viimeisen kerran tälle keväälle Pöllönkankaan koululla.  

  Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa on käsitelty tiedoksi –asiana osallisuuden ja kuntalaisvaikuttamisen kehittäminen 27.4. Pasi Laukka on esitellyt asiaa kokouksessa. Linkki pöytäkirjaan 27.4.2017 § 53:  http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=12994      

 8. Seuraava kokous

  Seuraava kokous on elo-syyskuulla, riippuen seminaarin suunnittelusta.

 9. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi klo 18.42.

   

   

   

   

   

   

Jakolinkki