Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -04 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous 17.8.2017

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 17.8. klo 17.00                                  

Paikka: Normaalikoulu, yläkoulu os. Kaitoväylä 7

Osallistujat:

Marita Hopia                       MLL Kuivasjärven yhdistys ry

Jaana Matikainen                hyvinvointipalvelut

Tuula Salminen                    asukas

Saila Luukkonen                  Tuiran seurakunta

Kalervo Ukkola                    Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry.

Merja Niemelä                    sihteeri, koordinaattori

 

 1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.03.

 2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

  Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.

 3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

  Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 4. Pohjoisen hyvinvointialueen hyvinvointipisteiden suunnittelutyöryhmän ajankohtaiset asiat, mukana olevilta alueellisilta toimijoilta

  Lasten ja nuorten hyvinvointipisteen suunnittelutyöryhmän palaverit on peruttu syksyltä. Seuraava palaveri on 25.9. klo 14-16, jossa käsitellään raporttia ja palaveriin osallistuvat mukaan maahanmuuttajapalveluiden ja liikenne- ja kuljetuspalvelujen edustajat. Asukkaiden kulkeminen Tuiran hyvinvointikeskukseen tulee suunnitella tarkasti, miten mahdollistetaan niin alueella asuvien ikäihmisten kuin lapsiperheiden osalta. Peruspalvelurakenteesta kiinnostuneet tarvitsevat aikaa pohtia, miten raporttiin kirjataan sisältö lähipalvelujen säilymisestä. Olennaista on tarkastella asukkaiden näkökulmasta palvelujen saavutettavuus. Popsterin loppuraportti tulevaan sote-ratkaisuun on julkaistu. Kalervo Ukkola nosti esiin huolen Oulun tilanteesta jatkossa, asukasmäärä voi jo yhdellä alueella olla suurempi esimerkiksi työttömän väestön osalta kuin pienessä kunnassa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hyvinvointikeskuksiin ja –pisteisiin tulevat palvelut ovat olennaisia tarkastelussa myös suhteessa asukasmäärään. Tarkastelu lasten ja nuorten palvelujen sijoittamisen osalta pelkästään Kaijonharjun suuralueelle ei vastaa Pateniemen ja Rajakylän asukkaiden tarpeisiin, koska silläkin alueella asuu lapsiperheitä, ei ainoastaan ikäihmisiä. Kuivasrannan päiväkodin yhteydessä sijaitsee terveydenhoitajan huone, joten sen vuoksi tarkastelussa on ilmeisesti tulevan hyvinvointipisteen sijainti Kuivasrannan päiväkodilla. Voisivatko palvelut olla myös kiertävänä palveluna alueilla. Myös ikäihmisille suunnattua palvelua olisi hyvä suunnitella järjestettävän samaan yhteyteen, tilatarkastelua tehdä alueella. Hyvinvointipisteen käsite tulisi avata, mitä tarkoittaa ja mitä palveluja tarjotaan, onko lääkäripalveluja suunnitteilla asukkaiden alueellisten tarpeiden mukaisesti? Laboratorioaikoja ei tahdo saada puhelimitse, paikan päälle menemällä ja netin kautta varaamalla tavoittaa paremmin ajan. Neuvolan terveydenhoitajalle voi jättää soittopyynnön ajanvarausjärjestelmään, suoraan ei pysty tavoittamaan enää puhelimitse.                

 5. Yhteistyöryhmän hyvinvointiseminaari 5.9. klo 18.00 Normaalikoulun auditoriossa

  Yhteistyöryhmän hyvinvointiseminaariin on kutsuttu mukaan Terttu Turunen, hän on varmistanut osallistumisensa tilaisuuden panelistiksi. Pateniemen toimijoita on pyydetty osallistumaan mukaan tilaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tilaisuus voitaisiin siinä tapauksessa järjestää myös Pateniemen puolella.    

  Seminaarin kahvitarjoilu sovittiin alkamaan klo 17.00. Kahvitarjoilun lisäksi tilassa on esittelypisteitä, mukana kirjasto, MLL Kuivasjärven yhdistys ja seurakunta. Varsinainen seminaaritilaisuus alkaa klo 18.00. Panelisteja on sovittu Terttu Turunen, Kalervo Ukkola ja lisäksi tarvitaan vielä kaksi henkilöä. Auditorio saadaan käyttöön valmistelua varten klo 14.30 rehtorin mukaan.         

  Kysymyksiä varten voisi olla laatikko ja ideointipiste. Tilaisuudessa voi esittää myös aiemmin kerättyjä kysymyksiä. Tilaisuus alkaa yhteistyöryhmän puheenjohtajan avauspuheella. Sen jälkeen on Terttu Turusen puheenvuoro ja Kalervon puheenvuoro heti Tertun jälkeen. Viranhaltijoilta voisi tiedustella, mikä on kaupungin rooli tulevassa sote-ratkaisussa? Kuntaliitoksen jälkeen reuna-alueilla on pidetty ääntä, miten on maakunnassa ympäristökuntien osalta, Oulussakin tarvitaan palveluja. Miten neuvolapalvelut, säilyvätkö kaupungin palveluna jatkossa soteratkaisun jälkeen?

  Seminaarin otsikko: Hyvinvointipisteiden kehittäminen Kaijonharjun ja Rajakylän alueilla 5.9. klo 18.00 Oulun Normaalikoululla Linnanmaalla os. Kaitoväylä 7. Tiedottamista voisi tehdä sekä lehdissä, mediatiedotteena, paperisena esim. terveysasemalla ja kirjastoissa. Normaalikoululle tarvitaan opasteita, tiedotusta myös ennen tilaisuuden alkua.

  Kahvitarjoilun toteuttavat oppilaat. Suolaista varataan 50 henkilölle ja keksit tarjoiluksi. Panelisteille varataan kahvitarjoilu salin etuosaan.             

 6. Muut ajankohtaiset asiat

  Kuivasjärven seudun järvistiedotteeseen voisi lisätä seminaarin ilmoituksen. Kuivasrannassa on järjestetty puistotapahtuma kesän aikana ja Kuivasjärven uimarannan siivoaminen toukokuussa. Uimaranta on neljäsosa 80-luvun uimarannan tilanteesta, siivoamisen yhteydessä on rannasta poistettu suuria määriä kaislaa.  

  18.5. on järjestetty Suvilinnun laulu tapahtuma Sampolan puistossa seurakunnan alueen toimijoiden kanssa. Kirkon ulkomaanapu täyttää 70-vuotta, Valkeassa järjestetään iso tapahtuma syksyllä. Lapsiperheitä, ikäihmisiä ja maahanmuuttajia on osallistunut tilaisuuteen. Leirejä järjestetään, tulossa mm. Juumassa syksyllä. Perhekerhot ja muskari ovat alkaneet. Pyhän Luukkaan kappelille on tulossa 30-vuotisjuhla 21.10.2018. Santa Klaaran kirkkoon Tukholmaan voisi järjestää bussi/laiva tai lento/laivamatkan 2018 elokuussa. Matka on tarkoitus järjestää mahdollisimman edullisena osallistujille. Pyhän Tuomaan kappelilta on järjestetty matka Roomaan keväällä. Kappelille konsertit jatkuvat. 2.9. aloitetaan konsertit, 7.10. pelimannivirsiä ja 9.12. tulee maksetut viulut. Big Night out on tulossa yö kirkolla -tapahtuma yli 10-vuotiaille. Nyyttäribrunssi on järjestetty viime sunnuntaina. Pyhän Luukkaan kappelilla on facebook-sivut, joihin lisätään tietoa ajankohtaisista tapahtumista.   

  Tampereen seudulla on löydetty nollakuitua järven vedestä, paperiteollisuuden jätettä. Rantojen rehevöitymisestä on Tuula Salminen ollut huolissaan, rannat soistuvat. Veden pintaa on nostettu 20 senttiä. 1000 vuoden aikajaksolla on prosessin kerrottu etenevän siten, että järvi kuivaa vähitellen pois. Suunnittelijoiden ei pitäisi luoda asukkaille liikaa toiveita järven tilan suhteen, jos sen kunnolle ei ole tarkoitus tehdä toimenpiteitä.

  Pöllönkankaan kouluun on yhdistetty Kuivasjärven yksikkö hallinnollisesti. Rehtorina toimii molemmille kouluille jatkossa Risto Saartoala. Vesirokkorokotukset alkavat syyskuussa kaikille alle 12-vuotiaille.

  MLL Kuivasjärven yhdistyksen syksyn toiminta käynnistyy perheliikunnalla 29.8. ja perhekahvila alkaa 5.9. sekä13.9. kädentaitokerho Pöllönkankaalla. Kirpputori ja Joulutori järjestetään mahdollisuuksien mukaan Ritaharjun monitoimitalossa. Joulutorita voi varata pöydän itse tehtyjen tuotteiden myyntiä varten.  MLL:n piirin puolesta on tulossa koulutuksia alueellisille järjestötoimijoille. Kesäkuun alussa yhdistys osallistui Kuopiossa pidettyyn MLL:n liittokokoukseen. Liittovaltuustoon saatiin edustus pohjoisesta kun toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Marjatta Blanco Sequeiros Oulusta.   

  Normaalikoulun yläkoulun puolella on oppilaita enemmän kuin aiempina vuosina, yhteensä 270, aiemmin on ollut 230. Keväällä sattuneen vesivahingon korjaustyö on saatu valmiiksi ja kaikki luokkatilat ovat käytössä.

 7. Seuraava kokous

  Kuivasjärven asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa. Seuraava kokous sovitaan lähempänä ajankohtaa lokakuun alkupuolelle.   

 8. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi klo 19.00.

   

   

   

   

Jakolinkki