Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2018 -01 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 5.2.2018

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

 

Aika: 5.2. klo 17.00                                     

 

Paikka: Kuivarannan päiväkoti os. Kuivasrannantie 6

 

Osallistujat:

Jaana Matikainen                 hyvinvointipalvelut

Raija Yrjölä                           Tuiran seurakunta

Kalervo Ukkola                     asukas

Ari Kivimäki                          asukas

Tuula Salminen                     asukas

Marita Hopia                        MLL Kuivasjärven yhdistys ry

Seppo Salonen                     LC Kuivasjärvi ry

Arja Fagerholm                    Kuivasrannan päiväkoti

Attila György                        Ritaharjun asukasyhdistys ry

Bernadett György                 Ritaharjun asukasyhdistys ry

Anne Huotari                        Pöllönkankaan koulun vanhempaintoimikunta

Merja Niemelä                      sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

 

Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.

 

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

Kuivasrannan päiväkodin ajankohtaiset asiat, päiväkodin johtaja Arja Fagerholm

Kuivasrannan päiväkodin johtaja Arja Fagerholm kertoi, että Kuivasrannan päiväkoti ja elementtirakennus ovat olleet käytössä kohta kymmenen vuotta. Kuivasrannan päiväkoti on Oulun suurimpia päiväkoteja, jossa on yhteensä 260 lasta, myös avointa toimintaa. Päiväkodissa on lähes 90 eskarilaista. Ritaharjun alueen päiväkoteihin ei mahdu niin paljon esikoululaisia kuin heille tarvittaisiin tilaa, joten esikoululaiset tulevat Kuivasrannan päiväkotiin osittain myös Ritaharjun alueelta. Päiväkoti on toiminut myös kolmena ensimmäisenä vuonna Kuivasjärven koulun sivupisteenä. 1-2 -vuotiaita olisi pitänyt saada sijoitettua enemmän päiväkotiin, kuin saatiin, koska vaihtuvuutta ei ole kovin paljon. Terveystarkastuksia on järjestetty Kuivasrannan päiväkodilla, on yhdistetty nelivuotiaille tarkoitettu laajempi terveystarkastus siten, että kerran kuukaudessa on aamupäivällä terveydenhoitaja tehnyt tarkastuksia päiväkodin tiloissa. Lastentarhaopettajat ovat tehneet tehtäväosiot etukäteen lasten kanssa. Tutuissa tiloissa tehtävät tarkastukset voivat vähentää tehtävien ja tarkastuksen osalta lasten jännitystä. Terveydenhoitajat ovat myös lisänneet tarkastuspäiviä. Syksylle näyttäytyy, että seuraava ikäluokka olisi eskareissa pienempi. Pihalla oleminen on rytmitetty siten, etteivät kaikki ole yhtä aikaa ulkona.

 

Lasten iästä riippuen alle 3-vuotiaiden ryhmissä on 13 lasta, isompien lasten ryhmissä 24, myös eskareita. 12 ryhmää yhteensä ja elementtitilassa 4 ryhmää. Kasvatuksen näkökulmasta ympäristö on loistava, mm. luistelukenttä päiväkodin pihalla. Myös hiihtolatu menee päiväkodin lähettyviltä ja päiväkodilla on oma liikuntasali. On lisätty myös luonnon käyttämistä oppimisympäristönä. Luontoesikouluryhmä toimii päiväkodin pihalla kodassa. Esikouluryhmä, jossa on yleensä klo 9-13 päiväkodissa olevia eskareita. Perheryhmää on toivottu, ei kuitenkaan anna tilat myöten, sillä kokoontumiset toivottaisiin olevan aamupäivällä päiväkodin tiloissa.          

 

Alueellisen toimintarahan hakeminen v. 2018, Kaijonharjun suuralue

Alueellisen toimintarahan hakemuksia on saatu määräaikaan mennessä yhteensä 28 Kaijonharjun suuralueelta. Peruste alueellisen toimintarahan myöntämiselle on v. 2018 alusta noussut, ja on nyt 0,80 e./asukas. Kaijonharjun suuralueella on v. 2016 asukastilaston mukaan 19 039 asukasta. Alueellinen toimintaraha on v. 15 231 euroa v. 2018.

 

Hakemuksien yhteenlaskettu summa on 13 930 euroa. Koska hakemuksien yhteenlaskettu summa jää alle suuraluekohtaisen toimintarahasumman ja kaikki hakemukset ovat hakuehtojen mukaisia, esitetään Lähidemokratiatoimikunnalle myönnettäväksi kaikkiin tapahtumiin haetun summan mukaisesti.

 

LC Oulun tapahtuman ajankohtaa pyydettiin tarkistamaan, koska loppuvuodesta alueella järjestetään useita tapahtumia. Keväälle ei sen sijaan ei ole suunnitteilla alueella niin paljon tapahtumia.

 

MLL Kuivasjärven yhdistyksen tapahtumista nuorille suunnattu tapahtuma suunnitellaan yhdessä alueellisen nuorten osallisuusryhmän kanssa (POF). Alueellinen tiedottaminen toteutetaan vapaaehtoistoiminnalla, yhteistyössä alueen osallisuusnuorten kanssa. Tapahtumat toteutetaan pääosin Ritaharjun monitoimitalolla, joka on paikkana esteetön. Palveluverkkouudistusten yhteydessä on nostettu esille yhteistyön tekemisen tärkeyttä kolmannen sektorin kanssa.

 

Oulun seudun yhden vanhemman perheiden ryhmä järjestetään yhteistyössä Tuiran seurakunnan kanssa Pyhän Luukkaan kappelilla.

 

Anne Huotari kertoi, että hän toimii Pöllönkankaan vanhempaintoimikunnan Pöllöklubin puheenjohtajana. Vanhempaintoimikunta hakee alueellista toimintarahaa luennon järjestämiseen, Pöllötoriin ja rusettiluistelutapahtumaan. Yhteistyötahot on hyvä suunnitella alueella, missä esimerkiksi luento järjestetään ja tiedottaminen kaikille. Pöllönkankaan koululla järjestetyt tapahtumat ovat tavoittaneet yleensä hyvin alueen asukkaita.

 

Bernadett György esitteli Ritaharjun asukasyhdistyksen tapahtumia kokouksessa. Lavaviljelyä kokeillaan tämän vuoden tapahtumassa. Palstaviljelyn kustannukset voi jakaa, viisi perhettä on ilmoittautunut mukaan tähän mennessä. Asukasyhdistys tuo työkalut lainattavaksi, perunat, sipulit ja siemenet ovat saatavilla paikan päällä. Paikka on Ritaharjun leikkipuiston vieressä. TA-taloyhtiö on antanut luvan lavaviljelyn järjestämiseen. Kerran kuukaudessa lauantaisin järjestetään mammapiirin toimintaa Ritaharjun nuorisotilassa. Aloitettiin vertaistukiryhmänä, ja on toteutettu myös lapsille perhekerhona kesäaikaan. Ranuan retki on suunniteltu järjestettäväksi kesän alussa. Opastus kustannetaan ja kodan vuokraus, tiedottaminen ja bussimatka kustantavat eniten. Sisäänpääsyliput ovat omakustanteiset. Joulutapahtumiin etsitään yhteistyökumppaneita, on toteutettu mm. seurakunnan kanssa aiempina vuosina yhteistyössä.

 

Turvallisuusilta on järjestetty marraskuussa yhteistyössä Ritaharjun monitoimitalon vanhempaintoimikunnan kanssa, ollut yhteensä 25 osallistujaa. Ritaharjun monitoimitalon piha-alueella on paljon porukkaa, on vahingoitettu mm. nurmikkoa. Piha-alueesta on muodostunut alueen nuorten kohtaamispaikka alueen nuorille. Valvontakameroita on lisätty, myös vartiointia.   

 

Alueellisen toimintarahan hakemuksien tulee perustua haettujen tapahtumien todellisiin kustannuksiin. Alueellisen toimintarahan hakeminen voisi olla hyvä järjestää useamman kerran vuodessa. Myöskin jäljellä oleva alueellinen toimintaraha olisi hyvä kohdentaa alueelle kuluvan vuoden aikana. Alueen yhdistykset voivat yhdessä hakea tiedottamiseen kohdeavustusta ja tehdä siten alueellista lehteä yhdessä. Aluelehden tekeminen on vastuullinen ja vaativakin työ. Osa alueista julkaisee aluelehteä, ne tuovat hyvin esille asukasnäkökulmaa ja asukaslähtöistä toimintaa alueelta.                        

 

Muut ajankohtaiset asiat

 

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvityksessä on seuraavat vaihtoehdot esitetty alueille Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas:

 

Vaihtoehto 1:

- Kuivasjärvelle uusi päiväkoti 2020, joka korvaa vanhan

- Kuivasjärven koulun tiloihin muodostuu kuntalaisten ”olohuone” ja sen jälkeen

myös Ritaharjuun

- 2020 mennessä tulossa lisärakennus yläkoululaisille Ritaharjuun.

- Tarveselvitys lisätilasta 2022 Ritaharjun kasvavalle oppilasmäärälle (erityisesti

yläkoulun oppilaat) => lisätilatarve?

- Selvitetään mahdollisuus moottoritien alittavalle kevyenliikenteen väylälle,

jolloin Pohjois-Ritaharjusta voivat oppilaat ohjautua Pateniemen (Herukan)

koulun oppilaiksi.

 

Vaihtoehto 2:

- Kuivasjärvelle uusi päiväkoti 2020, joka korvaa vanhan

- Asukkaiden ”olohuoneet” muodostuvat ensin Kuivasjärvelle ja sen jälkeen myös

Ritaharjuun

- syksy 2019 mennessä tulossa lisärakennus yläkoululaisille Ritaharjuun.

- Tarveselvitys lisätilasta 2022 Ritaharjun kasvavalle oppilasmäärälle (erityisesti

yläkoulun oppilaat)

=> Selvitetään mahdollisuus moottoritien alittavalle kevyenliikenteen väylälle,

jolloin oppilaita voidaan ohjata Pohjois-Ritaharjusta Herukan kouluun ja

yläkoululaisia kuljetetaan Rajakylään Pateniemen lukion lähdettyä.

 

Linkki palveluverkkoselvitykseen, jossa s. 10 alareunassa on linkki yllä oleviin vaihtoehtoisiin esityksiin: www.ouka.fi/palveluverkko

 

Kaikissa vaihtoehdoissa kuntalaisten olohuonetoimintaa on esitetty tulevan Kuivasjärven koululle ja keskiseen alueeseen kuuluvaan Kaijonharjun nuorisotaloon. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluemalli on suuralueista poikkeava, Kaijonharjun suuralue jakautuu kahtia, keskiseen Kaijonharju ja pohjoiseen Ritaharju, Kuivasjärvi ja Pöllönkangas. Aluemalli ei ole siten yhdenmukainen suuraluejaon kanssa. Ritaharjun oppilaiden kuljettamisesta ja olohuonetoiminnan kehittämisestä haluttaisiin kuulla lisää ja osallistua olohuonetoiminnan suunnitteluun. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilään, aluepäällikkö Pirjo Koretiin ja yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukkaan voi olla yhteydessä selvitykseen liittyen. Kyseessä on selvitys ja tällä hetkellä Kaupunginhallitus pyytää siitä lausuntoja lautakunnilta. 

 

Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksen terveiset kertoi Kalervo Ukkola kokouksessa. Nimet ovat eläneet alueella vuosien aikana, alun perin Kuivasjärvi on ollut Kuivasjärven kylä.

 

Marita Hopia kertoi, että MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää keväällä kirpputorin yhteistyössä POF:n kanssa ja kevätretki on myös suunnitteilla.             

 

Ritaharjun monitoimitalon vanhempaintoimikunnan laskiaistapahtuma on suunnitteilla järjestää 21.2. Kyläpäivä järjestetään loka-marraskuussa.

 

Tuiran seurakunnasta Raija Yrjölä kertoi, että Pohjois-Ritaharjun koululla on seurakunta kokeillut aiemmin järjestää perhekerhoa, kävijöitä on ollut vähän, joten kolmen kuukauden jälkeen ei ole toimintaa jatkettu. Yhteisvastuukeräys on alkanut sunnuntaina. Kohteena on köyhyyden ja nälän poistaminen. Keräyksen tuotto jaetaan ulkomaille 60% katastrofirahastoon, 40% kotimaan katastrofirahastoon, josta 20% kohdentuu Tuiran seurakunnalle. Vohvelikahvila on 14.2. klo 13-15 ja messu 11.2. klo 10 yhteisvastuukeräykseen liittyen. 9.4. yhteisvastuukeräys kirjastolla klo 17.00, keräysaika on yhteensä kaksi tuntia, klo 17.30-19.30 ovelta ovelle. 9.2. lipaskeräyspäivä kauppojen edessä, Linnanmaan Prisman edessä. Ideaparkin edessä voi ulkona kerätä myös. Jouluaamun buffetti on tarjottu ennen joulua Ideaparkissa, 24.12. klo 8-12 välillä, yrittäjät antaneet myös lahjapaketit, kerätty lapsilta sukupuolta ja ikää koskevat tiedot ennen tapahtumaa. Seurakunta järjestänyt paikalle 64 osallistujaa. Työttömien ruokailu Pyhän Luukkaan kappelilla torstaisin klo 12.00.

 

Oulun manga- ja animekerhosta kertoi Aki Kivimäki, että heidän kerhonsa on osallistunut Kaaos-hankkeeseen. Sarjispajaa suunnitellaan Oulun sarjisseuran kanssa yhteistyössä. Oulun kohteet ja oululaisuus tarkoitus nostaa esille. Sarjispaja on tarkoitettu 15-29 -vuotiaille. Rahoitusta haetaan projektille. Työt olisivat näytteillä Valveella ja Pääkirjastolla.

 

Ritaharjun asukasyhdistyksen Bernadett György totesi, ettei sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvityksen raportissa ei ole nostettu esille Ritaharjun aluetta kuin linkin välityksellä. Attila Györgyn mielestä tontin luovutusta pitäisi harkita jatkoa ajatellen, koska oppilasmäärä ei näyttäisi sopivan alueen kouluihin.

 

Alueen nuoret ovat erityisesti kesäaikaan kokoontuneet Ritaharjun monitoimitalon piha-alueelle. Nuorille pitäisi olla toimintaa, kun myös viikonloppuisin kokoonnutaan koulun pihalle. Ritaharjun alue vetää nuorison eri alueilta, on keskeinen kokoontumispaikka. Koulujen kesäloma-aika on ongelma. Nuorisopalvelujen olisi hyvä huomioida koulujen kesäaika, suunnitella toimintaa tai jalkautumista alueen nuorten pariin myös loma-aikana. Ritaharjun koulun rehtori Pertti Parpalan voisi pyytää Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokoukseen mukaan keskustelemaan aiheesta.           

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous sovitaan lähempänä ajankohtaa, keväämmällä.

 

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19.27.

 

Jakolinkki