Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2018 -02 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 24.5.2018

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 24.5. klo 17.00                                    

Paikka: Kuivasjärven koulu, os. Karppalantie 1

 

Osallistujat:

Marita Hopia                        MLL Kuivasjärven yhdistys ry

Risto Saartoala                      Pöllönkankaan ja Kuivasjärven koulun rehtori

Pirjo Koret                            Aluepäällikkö, pohjoinen alue, sivistys- ja kulttuuripalvelut

Jaana Matikainen                   hyvinvointipalvelut

Inka Puolanne                        Kaijonharjun kirjasto

Bernadett György                  Ritaharjun asukasyhdistys ry

Attila György                        Ritaharjun asukasyhdistys ry

Ari Kivimäki                           Oulun manga- ja animekerho

Merja Niemelä                      sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17.00.

 

Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat.

 

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 

Kuntalaisten olohuonetoiminnan kehittäminen osana sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitystä, pohjoisen alueen aluepäällikkö Pirjo Koret

Pohjoisen alueen aluepäällikkö Pirjo Koret kertoi, että kuntalaisten olohuonetoiminnasta ei ole olemassa valmista esitystä, vaan se on osa sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitystä. Palveluverkkoselvitys tulee valtuuston päätettäväksi kesäkuun puolessa välissä. Tilojen tarve on noussut esille asukkaiden toiveissa. Kuivasjärven koulu on palveluverkkoselvityksessä ehdolla alueelliseksi kuntalaisten olohuonetoiminnan kokeiluksi yhteiskäyttötilana. Tilojen varaamisessa ollaan valmistelemassa netin kautta toteutettavaa tilojen varaamista. Asukastupatila ja kuntalaisten olohuonetoiminta eivät tarkoita samaa asiaa. Kuivasjärven koulun tiloissa ei esimerkiksi voi toteuttaa asukastupatoimintaa sellaisenaan, kuten ruoan jakelua. Kuivasjärven koulun tilojen tarpeita ja mahdollisuuksia on hyvä pohtia yhdessä. Netin kautta voi olla jatkossa mahdollisuus varata tiloja.  Tarkoittaa käytännössä sähköistä kulkua tiloihin, jonka voisi rajata tietylle alueelle kulkemiseen. Liikuntasali tilana on hyvin suurella käyttöasteella sekä Kuivasjärven että Pöllönkankaan kouluilla, ei sisälly kuntalaisten olohuonetoiminta-ajatukseen.

 

Martinniemessä on yksi tila avattu kuntalaisille yhtenä iltana viikossa kokeiluna. Tilaa on käytetty yhteistyössä seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Joka viikko tilassa on jotakin toimintaa asukkaille. Inka Puolanne kertoi, että Kaijonharjun kirjastossa on jo asukkaiden ja järjestöjen käytössä tilat, on avattu tilat myös ilta-aikaan ja omatoimikirjaston tiloihin voi kortilla kulkea. Varaamo –nettisivu, jonka kautta voi varata kirjastojen tiloja Oulun kaupungin alueella:  https://varaamo.ouka.fi/

 

Tilojen tarve on hyvä tiedostaa alueella. Keskisellä alueella on esimerkiksi nuorten toiveena ollut pelikerhon perustaminen. Alueellinen moninaisuus ja väestöpohja tilojen tarpeessa on hyvä tiedostaa.

 

Keskustelu:

Pöllönkankaan koululle esitetty monitoimipuisto on jäänyt toteuttamatta, esitetty aiemmin POFin toimesta lasten ja nuorten kaupunkikokouksessa. Kolme vuotta on kulunut esityksestä ja monitoimipuistoa ei ole saatu. Toiveena oli frisbeegolf-rata esimerkiksi alueen nuorilla.  

 

Oulun yliopiston roolipelikerholla on yliopistolla kerhotoimintaa ja Tuonelan pelikerholla on toimintaa keskustan alueella. Kaijonharjun kirjastolla on myös järjestetty iltaisin ja viikonloppuisin pelikerhotoimintaa.

 

Pohjoisella alueella tilan tarve voi olla asukkaiden toiveiden mukaisesti sijainniltaan eri kuin tilaksi ehdolla oleva Kuivasjärven koulu. Ritaharjun asukasyhdistyksen toiveena tilaksi on ollut keskeisellä sijainnillaan Ritaharjun monitoimitalo. Ritaharjun monitoimitalolla on kuitenkin niin suuri käyttöaste jo koulun puolesta, että vapaata yhteiskäyttötilaa on todella haastava löytää. Asukaslähtöistä ja asukkaiden koordinoimaa kerhotoimintaa monitoimitalolla järjestetään jo monitoimitalon tiloissa mahdollisuuksien mukaan. Kuntalaisten olohuonetoimintaa on tarkoituksena pilotoida joillakin alueen kouluilla esimerkiksi ja mahdollisuus laajentamiseen on olemassa jatkossa.

 

MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää perheliikuntaa Kuivasjärven koululla. Toiveita on tullut vanhemmilta, että lapsille voisi järjestää kerhotoimintaa myös Kuivasjärven koulun tiloissa. Kerhotoimintaa voisi järjestää esimerkiksi kerran viikossa. Järjestämiseen tarvitaan kuitenkin vapaaehtoisia, kuten koulun oppilaiden vanhempia. Toiveita on tullut myös iltapäivisin lapsille järjestettävään toimintaan.  

 

Markkinointia tarvitaan lisää myös alueellisesta toiminnasta ja tulevista yhteiskäyttötiloista, kanavia löytyy, kuten varhaiskasvatuksen ja koulujen viestintäkanavat ja nettisivut, somekanavat ja asukasryhmät somessa myös mahdollisuutena. Kaijonharjun kirjastolla on omat kotisivut, facebook-sivut, ilmoitustaulut, Wilma. Kävijät kirjaston tiloissa tuleva lähialueelta. Koulut, vanhainkodit, tarhat on jaettu kirjastojen alueiden mukaisesti ns. toiminta-alueeksi. Kirjaston henkilöstö on erikoistunut lasten kirjallisuuteen, osa ikääntyneempien kirjallisuuteen, hyvä tietää milloin on tarvetta millekin kohderyhmälle. Kirjastojen toiminta on joustavaa, mennään koulujen lukukausien mukaan, suunnitellaan keväällä esimerkiksi alustavasti syksyn ohjelmaa. Varaamosta löytyvät kirjastojen kaikki tilat, joten tilan voi tarpeen mukaan varata vaikka seuraavaksi päiväksi, jos on vapaana.

 

Asukastupatoimintaa on toivottu ja esitetty aiemmin Kaijonharjun suuralueelle. Asukastupatilaa ei ole kuitenkaan koskaan ollut suuralueella. Kaakkurissa monitoimitalolla on asukastupa, kirjasto ja koulu samoissa tiloissa.

 

Kuivasjärven koululla on erittäin vireä vanhempaintoimikunta, voisi olla yksi toimija jatkossa myös kuntalaisten olohuonetoiminnassa. Kuivasjärven päiväkodin tilalle rakennetaan uusi päiväkoti. Päiväkotitiloihin on tarkoituksena rakentaa liikuntasalin tila, joka olisi myös ilta-aikaan avoinna ja helpommin hallinnoitavissa. Kuivasjärven koulun tiloja on järjestötoimijan kokemuksesta helpompi hallinnoida kuin esimerkiksi Pöllönkankaan koulun tiloja.

 

Tilojen käytön valvontaan ei palkata erillistä henkilöä, vaan käyttö tulee järjestää siten, että kulku tiloihin mahdollistuu ilman erillistä valvontaa. Yhteiskäyttöön tulee tehdä samat pelisäännöt kaikille toimijoille. Kuivasjärven alueella asuu myös paljon ikäihmisiä, heille voisi järjestää kädentaitokerhoa tai käsityökerhoa. Olisi hyvä olla yhteiskäyttötilassa myös paikka, johon laittaa esitteitä tai tiedotteita esille, voisi tavoittaa lisää vapaaehtoistoimijoita ja osallistujia alueelta. Yhteiskäyttötila rajoittaa välineiden säilyttämistä jatkuvassa toiminnassa, jos samaa tilaa voi varata vapaasti. Kuivasjärven koululla neuvottelutila voi olla vapaana klo 16 jälkeen aina. Perusparannuksen jälkeen neuvottelutila on jäänyt käyttöön ekstratilana. Neuvottelutila on monikäyttöisempi kuin perinteinen luokkatila.

 

Ritaharjun monitoimitalolla on lauantaisin lautapelikerho nuorille. Tilat eivät ole käytössä säännöllisesti, vaan tilojen käyttö tulee sovitella. Ritaharjun keskusleikkipuisto on tiivis tila esimerkiksi lavaviljelyn järjestämiseen. Turvallisuuskävely on järjestetty Ritaharjun alueen asukkaille. Turvallisuusjärjestelyt eivät ole esimerkiksi oppilaille kovin hyvät uuden koulun rakentamisen ja rakennustyömaan aikana, kulkee paljon raskasta liikennettä. Ritaharjun alue on rakentunut hyvin nopeasti, palvelut eivät ole pysyneet perässä. Myöskään joukkoliikenne ei Haukiputaan suuntaan esimerkiksi toimi ja kulkeminen onnistu ilman omaa kulkuneuvoa.  

 

Olisi hyvä olla kanava, johon asukkaat ja alueen toimijat voisivat laittaa ideoitaan ja ne kirjattaisiin ylös. Voisiko Kuivasjärven koti-koulutoimikunta olla tässä myös aktiivisena toimijana. Myös Kuivasjärven martat voisivat olla järjestämässä toimintaa olohuoneessa, esimerkiksi ikäihmisille. Vastuutahoa ei ole löytynyt aiemmin vastaamaan asukastupatoiminnasta Tilojen varaaminen ja markkinointi sekä ohjeistus on hyvä olla yhtenäisenä. Myös kuntalaisvaikuttamisen kautta on mahdollisuus välittää tietoja tilojen varaamisesta.

 

Syksyllä käynnistyy suunnittelu sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja tilakeskuksen kanssa tilojen käyttämisestä. Pohjoisen alueella on esitetty eri tiloja, kuten Pateniemessä Honkapirtti, Rajakylän koulu tai hoiva, Haukiputaalla Jatuli. Kuivasjärven koululle on alustavasti suunniteltu kuntalaisten olohuonetoimintaa, ja olohuonetoiminta voi laajentuakin mahdollisuuksien mukaan myös muihin tiloihin. Tavoitteena olohuonetoiminnalla on alueellisen hyvinvoinnin lisääminen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Tiloissa voi olla säännöllistä tai kertaluonteista käyttöä.               

 

Alueellisen osallisuuden uusi malli, sivistys- ja kulttuuripalvelut

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on valmisteltu alueellisen osallisuuden uutta mallia.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta ja monikulttuurikeskus Villa Victorin toiminnat siirtyivät osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluja vuoden 2017 alussa. Alueellisen osallisuuden malli on yhteisötoiminnassa ollut suuraluejaon mukainen: alueellisia yhteistyöryhmiä on ollut 21 suuralueella. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluemalli jakautuu neljään: pohjoinen, keskinen, itäinen ja eteläinen.

Sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluemalli sisältää 18 palvelukeskittymää. Palvelukeskittymillä tarkoitetaan asukkaiden lähialueelle muodostuvaa palvelukokonaisuutta. Se kattaa myös sähköiset palvelut. Kysymys on asiakaslähtöisten palveluiden järjestämisestä monialaisessa yhteistyössä palvelukeskittymässä (esimerkiksi päiväkoti, koulu, kirjasto, monitoimitalo). Palvelukeskittymät tuovat keskusteltavaksi alueen ajankohtaiset asiat asukasiltoihin. Asukasiltojen puheenjohtajat voivat halutessaan osallistua palvelukeskittymien monialaiseen verkostotyöryhmään.

Palvelukeskittymiä ovat:

-eteläinen: Kaukovainio, Maikkula, Kaakkuri, Oulunsalo

-pohjoinen: Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju - Kuivasjärvi - Pöllönkangas

-itäinen: Myllyoja, Korvensuora, Jääli, Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii

-keskinen: Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta

 

Aluefoorumi kokoontuu 2 krt/v. neljällä alueella: pohjoinen, keskinen, itäinen ja eteläinen. Aluefoorumeissa hyödynnetään keväällä osallistuvaa budjetointia ja syksyllä järjestetään valtuutettujen kyselytunnit alueilla.

 

Asukasilta järjestetään sivistys- ja kulttuuripalvelujen 18 palvelukeskittymän alueilla. Kokouksia järjestetään asialähtöisesti yhdessä asukkaiden ja palvelukeskittymän toimijoiden kanssa. Asukasilta korvaa nykyisen yhteistyöryhmän toiminnan. Asukasilloissa käsitellään edelleen alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset ja tehdään esitykset lähidemokratiatoimikunnalle.

 

Uuden mallin aloitusajankohta on syksyllä 2018, mikäli malli etenee päätöksenteossa hyväksytysti.

 

Alueellisille yhteistyöryhmille on järjestetty kaksi yhteiskehittämisiltaa vuosien 2017-18 aikana aluemallin kehittämisestä. Aluemallin kehittämisessä on huomioitu yhteistyöryhmän jäsenten antamat palautteet esimerkiksi alueellisen toimintarahan esitysten tekemisessä edelleen omalla alueella, osana asukasiltoja.

 

Keskustelu:

 

Palvelukeskittymien mukaan nimetyt alueet ovat uuden aluemallin mukaiset, joten Kaijonharjun kaupunginosa ei sijaitse jatkossa enää pohjoisella alueella, vaan sisältyy keskiseen alueeseen sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluejaon mukaisesti. Kaijonharju sisältyy Tuira-Toppilan palvelukeskittymään. Kaijonharju olisi hyvä merkata erikseen keskisen alueen palvelukeskittymiin näkyville.

 

Ritaharjun asukasyhdistyksen toiminta-alueena on myös Kaijonharju. Jatkossa alueellisen toimintarahan hakemisessa on hyvä huomioida aluejaon muuttuminen uuden aluemallin mukaisesti, tosin tämä vuosi mennään avustusten osalta entisellään.

 

Yhteistyöryhmien muistiot ovat hyvä informaation lähde myös kaupungin suuntaan sivistys- ja kulttuuripalvelujen alueellisille toimijoille. On hyvä kuulua alueelliselle listalle, alueellista tietoa saadakseen.

 

Osallisuusnuorten toiminnasta on hyvä tiedottaa alueen kaikille kouluille.  

 

Aluefoorumi voisi toimia alustana esimerkiksi viime syksynä järjestetyn hyvinvointiseminaarin tapaisten alueellisten tilaisuuksien järjestämisessä. Aluefoorumin vetovastuu voisi vaihdella.

 

Uusi aluemalli on menossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätettäväksi kesäkuussa. 

 

Muut ajankohtaiset asiat

Kaijonharjun kirjasto on järjestänyt yhteistyössä mm. Kuivasjärven seudun kanssa Kaijonpäivät -tapahtuman äitienpäivän aikaan. Monikulttuurinen keskustelukerho on kokoontunut kirjaston tiloissa, hanke yhteistyössä monikulttuurikeskus Villa Victorin kanssa. Kirjastoreitti-toimintaa järjestetään yhteistyössä alueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Kaijonharjun kirjasto on avoinna kesän ajan. Kesäaikana osa kirjastoista suljetaan, toimivat omatoimikirjastona ja kirjastoautot ovat kesäaikana myöskin tauolla.

 

Ritaharjun asukasyhdistys järjestää nuorten kerhon toimintaa lauantaisin. Elokuva- ja pelikerhoksi toivottu, ja on siten toteutettu lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti aiemmin mammakerhona ja lasten kerhona toteutettu kerhotoiminta. Ranuan eläinpuistoon järjestetään retki la 16.6. klo 8-18. Retkelle on tullut jo hyvin ilmoittautumisia. Kesän avajaiset grillauksella tulossa, viljelylavat sijoittuvat puistoalueelle. Lavojen sijoittamisesta puistoalueelle on sovittu kaupungin viherpalvelujen kanssa. Tapahtuma järjestetään 31.5. klo 17-19 Ritaharjun keskusleikkipuistossa. Pirjo Koretille luovutettiin kokouksessa Ritaharjun koulun oppilaiden aloite kouluruoan parantamiseksi Ritaharjussa. Kouluruoan parantamiseen toivotaan isompia annoksia, esimerkiksi yksi pihvi ei välttämättä riitä. Ritaharjun oppilaiden koulukuljetuksesta Hiukkavaaran monitoimitaloon on tiedusteltu myös.

 

Tuiran kartanon rakennushankkeesta on kilpailutus menossa, arvioitu aloitus voisi tapahtua elo-syyskuussa 2019. Alueellisia hyvinvointipisteitä suunnitellaan lisää syksyllä. Koulujen tiloihin olisi hyvä varata tilaa asukastoiminnan lisäksi esimerkiksi kouluterveydenhoitajan käyttöön toiminnan mahdollistamiseksi.

 

Kuivasjärven päiväkodin rakentamisen ajalle on Kalevalantielle Kaijonharjuun sijoittumassa väistötilat ja esiopetusryhmä ja avoin toiminta jäämässä Kuivasjärven kouluun. Avoin toiminta vähenee Ritaharjussa, liittyy maksuttoman varhaiskasvatuksen tarjoamiseen 5-vuotiaille lapsille Oulussa (20 tuntia viikossa). Lähtökohtana varhaiskasvatuksen järjestämiselle on säännöllinen päivärytmi, 4 tuntia päivässä. Vahaiskasvatuksen tavoitteiden mukainen toiminta, leikin kautta oppiminen. Ritaharjun yläkoulun tontti on ollut alun perin seurakunnan tontti. Rakenteilla on pysyväisrakennus. Kuivasjärven ja Pöllönkankaan koulut ovat nyt vuoden ajan hallinnollisesti yhdessä. Kaupungin päivystävä päiväkoti on Tuulikellon päiväkoti alueella. Paljon on tulossa pieniäkin lapsia päivähoidon piiriin, mikä voi kertoa hyvästä työllisyystilanteesta. Yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia on useita alueella, yksityisiä päiväkoteja ei ole kuitenkaan tulossa lisää alueelle. Uusi johtamisjärjestelmä ja sivistys- ja kulttuuripalvelujen aluemalli on käynnistynyt vuosi sitten. Ritaharjuun on tulossa 10 ekaluokkaa. Oppilaiden kuljettaminen alkaa syksyllä 100 oppilaan osalta Ritaharjusta Hiukkavaaran monitoimitaloon, jossa on tilaa. Oppilaiden valintapäätös on perustunut siihen, että oppilaat ovat jo oppineet toimimaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Vanhemmille voi olla haastavaa, jos oppilaat kuljetetaan useamman vuoden aikana eri alueiden kouluihin jatkossakin. Yläkoululaisten osalta Ritaharjussa on haasteena vielä tulevinakin vuosina oppilaiden mahtuminen kouluun.   

 

Kuivasjärven ja Pöllönkankaan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä on haasteena ollut koulukuraattorin palvelut, syksyllä tulossa kuntoon nekin. Ritaharjun oppilaaksiottoalueelta Kuivasrannasta ei ole tulossa nyt oppilaita, sen sijaan Kaijonlahden oppilaat ohjautuvat nyt ensimmäistä kertaa Kuivasjärven kouluun. Kotitalousluokkia tulisi olla kaksi yläkoulun oppilaille. Kuivasjärven koululta on jatkumo Pöllönkankaalle yläkouluun. Molemmat ovat perusparannettuja koulutiloja.

 

MLL Kuivasjärven yhdistyksellä on ollut kevätkirppis, jossa on ollut kolmisensataa kävijää. POF-nuoret ovat järjestäneet makkaranmyyntiä, askartelupisteen ja touhunurkkaradan tapahtumassa. Perhekahvilan toiminnassa on tehty retki kukka- ja eläinpuisto Escurialiin yhteistyössä Kaijonharjun perhekahvilan kanssa. Perheliikunta on myöskin päättynyt, kesän aikana ei ole toimintaa. Perhekahvilatoiminnassa on ollut nelisenkymmentä kävijää kerrallaan, kesäaikana mahdollisesti järjestettävä puistotoiminta olisi ollut jatkumo perhekahvilatoiminnalle.                  

 

Seuraava kokous

Seuraava kokous sovitaan syksyllä, kun uusi aluemalli varmistuu.

 

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 19.14.

 

Jakolinkki