Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -01 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous 25.1.2017

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 25.1. klo 17.00                                 

Paikka: Pöllönkankaan koulu, os. Kuovitie 13

Osallistujat:

Marita Hopia                       MLL Kuivasjärven yhdistys ry

Tuula Salminen                    asukas

Kalervo Ukkola                    Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry

Jaana Matikainen               hyvinvointipalvelut

Bernadett György               Ritaharjun asukasyhdistys ry

Risto Saartoala                    rehtori, Pöllönkankaan koulu

Merja Niemelä                    sihteeri, koordinaattori

 1. Kokouksen avaus

  Kokous avattiin klo 17.04.

 2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

  Todettiin työjärjestys ja kokouksen läsnäolijat. Lisättiin esityslistalle kohtaan 4. Pöllönkankaan koulun ajankohtaiset asiat.

 3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

  Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 4. Pöllönkankaan koulun ajankohtaiset asiat, rehtori Risto Saartoala

  Risto Saartoala kertoi, että remontti ja väistötilat ovat olleet osa arkea Pöllönkankaan koululla pidemmän aikaa. Remontti yläkoulun puolelta valmistuu juhannukseen mennessä. 7.-9. luokan oppilaat kulkevat Oulunsuun koululla bussilla vielä kevään ajan. Kulkeminen väistötiloihin on sujunut hyvin. Puutteellinen ilmanvaihto ja vesikatto on korjattu remontin yhteydessä, lisäksi on päivitetty tiloja yhtenäiskoulun ja pedagogiikan näkökulmasta. Esitystekniikka ja av-laitteisto on uusittu remontin yhteydessä. Tilojen jakaminen on osoittautunut käytännössä toimivaksi, erilaisiksi oppimistoreiksi. Digiloikan yhteydessä edistetään suunnitelmallisesti yhteyksien ja tekniikan uusimista mm. kouluille. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt 19.1.2017 § 5, että Kuivasjärven koulu ja Pöllönkankaan koulu yhdistyvät hallinnollisesti 1.8.2017 alkaen. Tiimiorganisaatio perustetaan ja opettajat otetaan mukaan työhön molemmista kouluista. Kuivasjärvessä menevät jatkossa oppilaaksiottorajat Kuivasjärven ja Pöllönkankaan kouluilla.

   

  Pohjoisen alueen aluepäällikkö on Pirjo Koret. Hän toimii 1.1.2017 alkaen aluepäällikkönä pohjoisen alueen varhaiskasvatukselle, perusopetukselle ja nuorisopalveluille. Apulaisrehtori Janne Koivukoski toimii vs. rehtorina Kuivasjärven koululla kevään ajan, koska Ulla Netsäinen on siirtynyt palveluvastaavaksi Itäiselle alueelle.

   

  Kädentaitokerho on aloittanut tänään 25.1. Pöllönkankaan koululla 5.-6.luokkalaisille. Ensimmäisellä kerralla on osallistujia ollut 13. 

   

  Sanataidekerho on aloittanut myös toimintansa koululla. Pöllömesta on 9.lk:n oppilaiden järjestämä toimintailta koulun pienemmille oppilaille.         

   

 5. Alueellisen toimintarahan hakemukset v. 2017, Kaijonharjun suuralue

  Alueellisen toimintarahan hakemuksia on saatu määräaikaan mennessä Kaijonharjun suuralueelle yhteensä 30 kpl. Viime vuodelta 2016 on raportoitu määräaikaan mennessä asianmukaisesti yhteensä 15 tapahtumasta. Asukkaita on v. 2015 lopun tilastoihin perustuen asunut Kaijonharjun suuralueella yhteensä 12 935 e. joten alueellista toimintarahaa on jaettavissa (0,70 e/asukas) v. 2017 Kaijonharjun suuralueella yhteensä 12 935 e. Lähidemokratiatoimikunta tekee päätöksen alueellisia toimintarahoja koskien kokouksessaan 22.2. Oulussa on yhteensä 21 suuraluetta.   

   

  Marraskuussa ja loppuvuodesta 2016 on useita tapahtumia järjestetty hyvin lähellä toisiaan. Alueen asukkailta on tullut palautetta, että tapahtumia voisi järjestää myös eri aikaan. 

   

  LC Oulu/Kuivasjärven Laskiaissunnuntain tapahtuma ja Ritaharjun vanhempaintoimikunnan järjestämä laskiaisrieha tiistaina osuvat tänä vuonna lähekkäin. Joulukonsertteja ja konsertteja on myös useampia suunniteltu alueelle, voisi kohdentaa eri aikoihin, ettei järjestettäisi samaan aikaan alueella useamman yhdistyksen toimesta. Tapahtumia, tilaisuuksia ja retkiä voi myös muuttaa ja toimintarahaa kohdentaa uudelleen sovittaessa alueen koordinaattorin kanssa.  

   

  Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksen hakemaan tapahtumaan Pöllönkankaan Talent esitetään järjestettäväksi siten, että Kaijonharjun suuralueen kouluilta voisi osallistua tapahtumaan laajemminkin, ei ainoastaan yhden koulun tapahtumana.   

   

  MLL Kuivasjärven yhdistys jatkaa perinteistä toimintaa alueella, tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Buffeteista ja kirpputoripöydistä saadut tulot käytetään alueella toteutettaviin tapahtumiin kokonaisuudessaan.

   

  Varainkeruutarkoitukseen ei myönnetä alueellista toimintarahaa, pientä maksua voi pyytää esim. buffettarjoilusta tai makkaranmyynnistä tm. vastaavasta tarjoilun järjestämisestä alueellisessa tapahtumassa, retkellä tai tilaisuudessa. Tavoitteena ovat kaikille asukkaille avoimet ja maksuttomat tapahtumat.         

   

  Ritaharjun asukasyhdistyksen tavoitteena on järjestää useampia tapahtumia alueella v. 2017. Mammapiiri on jo olemassa alueella, nyt haetaan tilaa toiminnalle Ritaharjun monitoimitalolta. Yhdistyksen perustamisjuhla ja tiedotustilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, joten se voidaan järjestää. Yhdistyksen omiin kokouksiin ja vuosijuhliin tms. ei myönnetä toimintarahaa. Kaupunkiviljelytapahtuma on onnistunut hyvin viime vuonna, jatketaan tapahtuman järjestämistä myös tänä vuonna. Ikean matkaan haettu toimintaraha voidaan kohdentaa toisin, ei välttämättä tarvitse järjestää useampaa matkaa samaan kohteeseen samalla suuralueella. Voidaan sopia kohde uudelleen koordinaattorin kanssa. Joulutapahtuman voi järjestää ensin Ritaharjussa ja Kaijonharjussa tarpeen mukaan jatkaa ruokakassien jakelua, jos niitä Ritaharjusta jää jakamatta.

   

  Ritaharjun monitoimitalon vanhempaintoimikunta järjestää laskiaisriehan ja kyläpäivän Ritaharjussa. Yhteistyöryhmältä esitettiin, että kyläpäivä järjestettäisiin esimerkiksi keväällä toukokuussa kesän kynnyksellä, jolloin alueella ei järjestetä muita samankaltaisia tapahtumia tällä hetkellä. Esim. Siivouspäivä on yleensä toukokuussa, voisiko tapahtuma olla siinä yhteydessä.                     

   

 6. Ritaharjun kaupunginosan korttelin 110 tontteja 1 ja 6 (Rita-aukiontie 6) koskeva asemakaavan muutos http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=992

  Ritaharjun yläkoulun rakentaminen tulee sijainniltaan K-market Ritaharjun länsipuolelle. Tiloja rakennettaessa olisi hyvä huomioida asukkaiden mahdollisuus käyttää koulun tiloja. Tarvetta asukastoiminnan tiloille on Ritaharjun alueella, koska alueella ei ole asukastupaa tai muutoinkaan tilaa esim. iltakäyttöön. Kolmannen sektorin toiminnan mahdollisuus olisi hyvä olla tiloissa.

   

  Hankesuunnitelmasta tiedusteltiin kokouksessa, missä vaiheessa tilasuunnittelu on jo menossa, voiko vielä vaikuttaa esimerkiksi asukastilan saamiseen yläkoulun yhteyteen. Hankeselvitys Kaijonharjun suuralueen perusopetuksen järjestämiseksi on hyväksytty Kaupunginhallituksessa 12.9.2016 § 73. Hankeselvitystyöryhmän raportissa on mainittu seuraavaa: Koulutilojen lisäksi uudisrakennukseen on tarvittaessa mahdollista tehdä erikseen sovittavalla tavalla myös pienet srk-tilat ev.lut srk-yhtymän tarpeisiin. Osa tiloista voi olla yhteiskäyttöisiä. Mahd. srk-tilojen kustannukset eivät sisälly ao. kustannusarvioihin. 

   

  Hankeselvitystyöryhmän raportti on liitteenä kaupunginvaltuuston 12.9.2016 pöytäkirjan yhteydessä: http://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=10996   

     

  Ritaharjun monitoimitalon johtajan Pertti Parpalan vastaus 29.1. tilatiedusteluun: seurakunnalle ei ole tulossa erillisiä tiloja yläkoulun yhteyteen.

   

 7. Muut ajankohtaiset asiat

   

  Ritaharjun asukasyhdistyksen tapahtumat ovat olleet onnistuneita, tiedotettu sosiaalisen median kautta ja muuten alueella.

   

  MLL Kuivasjärven yhdistyksellä on alkanut kädentaitokerho, perheliikunta ja perhekahvila alkuvuodesta. Kirpputori ja joulutori –tapahtumat ovat myös tänä vuonna. Yhdistyksen kehittämispäivä järjestetään myös. POF-alueellisen nuorten osallisuusryhmän kanssa tehdään yhteistyötä tapahtumissa.

   

  Oulun raati 2017 alustavat ajankohdat klo 18-20

   

  Tilaisuuksissa on aiheena kaupunkistrategia ja tulevaisuuden kunta. Tiedotetaan lisää lähempänä.

   

  15.3. Oulunsalon yhteisötalon valtuustosali

  22.3. Talvikankaan yhtenäiskoulun sali

  29.3. Haukipudas Länsituulen koulu

  4.4. Valkean kesäkatu Tulevaisuuden kunta kuntavaalipaneeli

  5.4. Yli-Ii Kierikkikeskus

   

 8. Seuraava kokous

  Sovitaan kokous myöhemmin. Pyydetään Eini Vasua mukaan kokoukseen kertomaan Kaijonharjun alueen suunnitelmia koskeneesta asukaskyselystä.

 9. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi klo 19:47.

   

   

   

   

Jakolinkki