Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

Kuivasjärvi-toimikunnan tapaaminen ma 15.4.2019 klo 18

Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelu käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyönä kesällä 2018. Yleisötilaisuus Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelusta pidettiin 8.4.2019 Normaalikoulun auditoriossa. Tilaisuuden aiheena oli Kuivasjärven Kaijonlahden vesistökunnostuksen nyt valmistunut toteutussuunnitelma. Oulun kaupungin tavoitteena on jättää vesilain mukainen hakemus Kaijonlahden kunnostamisesta valmistuneen suunnitelman pohjalta vielä vuoden 2019 aikana.

Kuivasjärvi on välttävässä ekologisessa tilassa. Kuivasjärvellä tulee vähentää veden kokonaistyppi- ja fosforipitoisuuksia vesiensuojelutoimenpitein. Kuivasjärvellä ongelmana on myös heikko talviaikainen happitilanne. Kaijonlahti, jonka kautta pääosa järven vedestä ja kuormituksesta kulkee, on tilaltaan heikoin.

 

Kuivasjärvi-toimikunnan tapaaminen

 

Aika: maanantaina 15.4.2019 klo 18.00

Paikka: Teron Pub kabinetti, Eekintie 1   

Aihe:  Kuivasjärven ja Kaijonlahden tila

                                                                                                  

Kuivasjärvi-toimikunnan tarkoituksena on kerätä asukkailta Kuivasjärveä ja Kaijonlahtea koskevaa tietoa. Kansalaishavainnoinnilla voidaan kerätä myös pidemmällä aikavälillä havaintoja kunnostustöiden vaikutuksista järven tilaan. Sitä varten olisi hyvä, jos havaintoja olisi kerättynä sekä kunnostuksia edeltävältä ajalta että niiden jälkeen.

 

-Kaikki tarkkailutieto on suunnittelun ja tarkkailun kannalta hyödyksi. Esimerkiksi havainnot veden väriin, hajuun, liettymiseen, linnustoon, kalastoon, eläimistöön ja kasvistoon liittyen voivat olla tärkeitä.

-Valokuvat ja sijaintitieto ovat käyttökelpoisimpia dokumentteja

-Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut analysoi ja käsittelee toimitetun tiedon

-Tämän vuoden aikana kerätty tieto voi vaikuttaa suunnitteluun ja aluehallintovirastolle jätettävään lupahakemukseen

 

Lämpimästi tervetuloa tapaamiseen – tilaisuus on kaikille kuntalaisille avoin.

Kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen.

Jakolinkki