Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

Yleisötilaisuus Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelusta 8.4.2019

Yleisötilaisuus Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelusta 8. huhtikuuta

Aika: Ma 8.4.2019 klo 18 Oulun Normaalikoulun auditorio, Kaitoväylä 7, 90570 Oulu

Kuivasjärven Kaijonlahden vesistökunnostuksen toteutussuunnitelma on valmistunut. Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää yleisötilaisuuden, jossa suunnittelusta vastannut, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n edustaja, esittelee valmistuneen suunnitelman pääkohdat. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat. Lisäksi tilaisuudessa esitellään jatkosuunnitelma ja alustava aikataulu Kaijonlahden valuma-alueen kunnostamisesta.

Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelu käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyönä kesällä 2018. Suunnittelun yhteydessä järjestetty yleisötilaisuus syyskuussa 2018 keräsi suuren joukon Kuivasjärven tilasta kiinnostuneita kuntalaisia ja sidosryhmien edustajia. Oulun kaupungin tavoitteena on jättää vesilain mukainen hakemus Kaijonlahden kunnostamisesta valmistuneen suunnitelman pohjalta vielä vuoden 2019 aikana.

Kuivasjärvi on välttävässä ekologisessa tilassa. Kuivasjärvellä tulee vähentää veden kokonaistyppi- ja fosforipitoisuuksia vesiensuojelutoimenpitein. Kuivasjärvellä ongelmana on myös heikko talviaikainen happitilanne. Kaijonlahti, jonka kautta pääosa järven vedestä ja kuormituksesta kulkee, on tilaltaan heikoin.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Satu Pietola, satu.pietola@ouka.fi
Lisätiedot suunnitelmaan liittyen: FCG Suunnittelu ja Tekniikka, Hannu Verronen, hannu.verronen@fcg.fi

Jakolinkki