2013-1 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-1 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

PÖYTÄKIRJA 1(2)

Myllyojan Suuralueen yhteistyöryhmä


Aihe. Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous.
Aika. Keskiviikko 13.2.2013
Paikka. Asukastupa Jokivarrenpolku 5 Oulu

1. Avaus.
Myllyoja Suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Hannu Kuparinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.


2. Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kokoukselle sihteeriksi valittiin Matti Vehkaoja, pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Huotari ja Kari Vesala.
 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestys.


5. Työryhmien puheenvuorot.
a. Liikenne- ja maankäyttötyöryhmä.
Esitetty linja- autoliikenteen reittien ja aikataulujen muutoksia.
b. Seniorityöryhmä.
Järjestää "porinapiirin" asukastuvalla torstaisin ja seniorisoittajien esityksiä joka toinen keskiviikko.
c. Tiedotustyöryhmä.
Laatii tarvittavat tiedotteet ja pitää yhteyttä eri tahoille.
d. Turvallisuustyöryhmä.
Suorittaa tarvittaessa järjestyksen valvontaa yhteistyöryhmän järjestämissä tilaisuuksissa.
e. Historiatyöryhmä. Kerää aineistoa alueen historiasta myöhemmin ilmestyvää julkaisua varten.
f. Lapsi- ja nuorisotyöryhmä.
Järjestää tarvittaessa myllyojan nuorisotalon kanssa nuorille ohjelmaa. Tuetaan vauvamuskaritoimintaa asukastuvalla.


6. Ilmoitusasiat.
Asko Mäkelä osallistuu kirkkotorin koululla järjestettävään tapahtumaan 13.2.2013 "asukastupien kehittäminen".
On käyty Oulun kaupungin asemakaava-arkkitehdin toimistossa tutustumassa Kiulukankaan asemakaavaan ja tulevan asutusalueen liikenteen vaikuttamisesta Haapalehdon tiehen.
Laaditaan artikkeli keväällä ilmestyvään "Lueppa"-lehteen.

7. Lähetetty ja saapunut posti
Lähetetty. Oulun Kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun jätehuolto.
Saapunut. 2(2)
Vastaus citybussiliikenteen reittimuutoksista ja Kemiran tehtaiden hajuhaitoista


8. Päivitetään yhteystiedot.
Sähköpostiosoiteluetteloa tarkastetaan niin että jakelu tavoittaa oikeat henkilöt

.
9. Päivitetään tapahtumia.
21.2 Yhteisvastuu tapahtuma asukastuvalla. 22.3 kuutamohiihto tuvalla 24.2 Sopusointu-orkesterin konsertti klo. 13.00 Myllyojan seurakuntatalolla. 23.3 Lasten hiihtokilpailu klo 12.00 Hintan ala-asteen koulun kentällä.
 

10. Muut asiat.
Yhteistyöryhmän aloitteista toteutuneita hankkeita alueella. Liikennehidasteet (töyssyt) Koivumaantielle. Meluaidat/vallit Parkkisenkankaantielle. Ajoeste sammaltielle. Uusia liikennemerkkejä eri kohteisiin


11. Rahatilanne. Helmikuun lopulla tulee tieto myönnetystä toiminta- avustuksesta.


12. Sovitaan seuraava kokousajankohta.
Seuraava kokous pidetään 13.3.2013 klo 18.00 Myllyojan asukastuvalla.
 

13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.