2013-2 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013-2 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Myllyojan suuralueen asukaskokous

 

Aika: 13.3.2013 klo 18.00

 

Paikka: Myllyojan asukastupa, Jokivarrenpolku 5 Oulu

 

PÖYTÄKIRJA

 

1. Kokouksen avaus

 

Matti Vehkaoja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

 

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen: päätösvaltaisuus, läsnäolijat, puheoikeus

– Läsnä olivat Hannu Kuparinen (Suuralueen puheenjohtaja, Haapalehdon asukas), Anne Kippola (Oulun kaupunki, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori), Kari Vesala (Hintan-Parkkisenkankaan Pienkiinteistöyhdistys ry:n johtokunnan jäsen), Matti Vehkaoja (Liikenne- ja maankäyttötyöryhmän puheenjohtaja), Eero Huotari (alueen asukas), Tauno Halonen (Haapalehdon OKY), Marjatta Halonen (alueen asukas) ja Sami Pietilä (alueen asukas).

– Kerrottiin, että oranssissa tiedotteessa (1/2013), asukastuvan kotisivuilla, ilmoitustauluilla (Myllyojan ostoskeskus, asukastuvan sisä- ja ulkotaulut) ja Kalevan ilmoituksissa on ilmoitettu kevätkokouksesta. Oulun kaupungin pääsivulla ja kotisivuilla on ollut tietoa lähidemokratiasta. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kaikilla läsnäolijoilla on puheoikeus. Laitettiin kiertämään nimilista läsnäolijoiden todentamiseksi. Yhteisöön kuuluvien haluttiin kirjoitettavan nimilistaan nimen lisäksi sen yhteisön nimen, jota he edustavat.

 

3. Kokouksen järjestäytyminen

 

a.) Puheenjohtajaksi valittiin Matti Vehkaoja, kunnes Hannu Kuparinen tulee paikalle.

b.) Kokouksen sihteeriksi valittiin Sami Pietilä.

c.) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Huotari ja Kari Vesala. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Huotari, Kari Vesala ja Tauno Halonen.

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

 

5. Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteistoiminta puheenvuoro Anne Kippola

 

– Kaupungilta on saatu asiantuntija eli koordinaattori paikalle kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan tiimistä. Päätettiin, että hänen puheenvuoronsa kirjoitetaan muistioon.

– Yhteistyöryhmän asiat ja asukastuvat kuuluvat tiimin toimintaan ja laskutukset menevät sen kautta. Kerrottiin aluetyöntekijän tehtävien muuttumisesta, jonka takia nimike aluetyöntekijä muuttui koordinaattoriksi. Kerrottiin, että Myllyojan suuralueelle on nimetty oma koordinaattori Anne Kippola.

– Jaettiin yhteistyöryhmän esitteet, joissa on yhteystiedot. Kerrottiin yhteistyöryhmien toimivan kaikilla suuralueilla.

* Kaupungilla on paljon asioita, joihin toivotaan kuntalaisten mielipiteitä, kokemuksia ja lausuntoja. Yhteistyöryhmän koordinaattorit tiedottavat niistä alueen asukkaille, jotta he voivat antaa niihin lausuntoja ja tiedonkulku on joustavaa.

Hyvinvointikertomus osana kaupunkistrategian valmistelussa:

– Oulun kaupungissa on käynnistynyt hyvinvointikertomuksen valmistelu, joka perustuu terveydenhuoltolakiin ja kuntien on tehtävä se vuosittain. Rekisteri- ja tilastotietojen lisäksi käytetään hyväksi asukkaiden kokemustietoa omasta elämästään ja ympäristöstään, joihin liitetään päättäjien näkemykset.

– Jaettiin läsnäolijoille kysymyslista eri ikäryhmien hyvinvoinnin vahvuuksista ja kehittämistarpeista teemojen mukaisesti. Kysymyksiin haluttiin vastauksia läsnäolijoilta ja Kippola kirjasi ne muistiin vapaan keskustelun aikana.

– Kippola kertoi, että eri alueilla on ollut hyvin erilaisia kokemuksia esim. terveydenhuollosta ja työttömyydestä. Kysely on ollut auki sähköisenä internetissä ja se sulkeutui viime viikolla. Tilastotiedot ja kuntalaisten mielipiteet kerää kaupungin oma työntekijä ja ne menevät myöhemmin valtuuston käsittelyyn.

– Hannu Kuparinen saapui kokoukseen klo 18.20 ja jatkoi puheenjohtajana.

– Esitettiin, että Poikkimaantiensilta on rakennettava ennen kuin Hiukkavaaran aluetta aletaan laajentaa.

– Todettiin, että Haapalehdon urheilukentän aluetta on kehitettävä ja kunnostettava, esimerkiksi kentän rakenteita ja mäkeä kentän vieressä.

– Todettiin, että ikäihmisten hyvinvoinnin vahvuutena ja viihtyvyyden edistäjänä on Myllyojan asukastupa ja sen toiminta. Esitettiin latuverkoston ulottaminen asutusalueille.

– Lopuksi Kippola kertoi, että hän lähettää koosteen osana hyvinvointikertomuksesta valtuustolle, jossa todetaan, että hyvinvointikertomusasiat on käsitelty Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmäkokouksessa.

 

6. Suuralueen kevätkokouksen asioita

 

 • Esiteltiin toimintakertomus vuodelle 2012, jossa kerrottiin vuoden aikana toteutuneista tapahtumista.
 • Esiteltiin toimintarahan määrät.
 • Kerrottiin, että virkakoneistolta on pyydetty uusia Myllyojan suuralueen rajojen karttoja, koska Hiukkavaara ja Sanginsuu yhdistyivät.
 • Kerrottiin, että 15.1.2013 on jätetty toimintasuunnitelma ja alueellinen määrärahahakemus vuodelta 2013 Oulu 10:lle. 
 • Todettiin, että nykyinen toimintakertomus blanketti on parempi kuin viime vuonna.
 • Todettiin että asukastuvalla on käynyt v. 2012 yli 20000 asiakasta eri tilaisuuksissa.
 • Esiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
 • Kerrottiin lähidemokratiasta,ikäihmisten lähiliikunnasta, yhteisöllisistä toiminnoista, kulttuuritoiminnasta, ympäristön turvallisuusasioista (asemakaavat, meluhaitat jne.), tiedottamisesta (sisäinen ja ulkoinen) sekä kunnallisaloitteista ja kirjelmistä ja aloitteista viranomaisille ja yhteistyöryhmien/alaryhmien kokouksista.
 • Esiteltiin turvallisuustyöryhmän toimintaa.
 • Todettiin, että tilinpäätös etenee automaattisesti koordinaattoreille, kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä tilintarkastuslautakunnallle.

 

7. Muut kokoukselle esitetyt asiat

 

 • Puheenjohtaja kertoi lyhyesti asukastuvan toiminnasta, toiminnan kehittämisestä, yhteistyökumppaneista, kävijä- ja asiakasmääristä ja suunnitelluista tulevista tapahtumista.

 

8. Kokouksen päättäminen

 

– Puheenjohtaja kiitti kokouksen läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 19.30.

 

 

 

Hannu Kuparinen, Matti Vehkaoja                         Sami Pietilä

Hannu Kuparinen, Matti Vehkaoja                         Sami Pietilä

 

Eero Huotari                                                    Kari Vesala

Eero Huota