2014-1 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokous - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-1 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Myllyojan Suuralueen Yhteistyöryhmä Oulu 21.1.2014
Jokivarrenpolku 5
90650 OULU
Hannu Kuparinen puheenjohtaja
MUISTIO
Aihe: Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous
Aika: Keskiviikkona 29.1.2014 kello 18.00
Paikka: Jokivarrenpolku 5 (Asukastupa)
90650 OULU

Läsnä: Hannu Kuparinen Yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Asko Mäkelä Alueen asukas
Eero Huotari Alueen asukas
Matti Vehkaoja Alueen asukas
Tauno Kestilä YIT Aluejohtaja
Anne Kippola Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori


1. Avaus
Puheenjohtaja Hannu Kuparinen avaa kokouksen klo 18.00.

2. Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä kokoukselle sihteeri
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Asko Mäkelä ja Matti Vehkaoja. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Anne Kippola toimii kokouksen sihteerinä.


4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään työjärjestys.

5. Todetaan suuralueen työryhmien puheenjohtajat
a liikenne ja maankäyttötyöryhmä
Puheenjohtajana Matti Vehkaoja

b seniorityöryhmä
Puheenjohtajana Eero Huotari. Seniorikerho on alkanut pyöriä. Aiheet ovat vapaita. Perinnetarinoiden kerääjä on käynyt haastattelemassa

c tiedotustyöryhmä
Puheenjohtajina Hannu Kuparinen ja Asko Mäkelä

d turvallisuustyöryhmä
Puheenjohtajina Hannu Kuparinen ja Asko Mäkelä

e historiatyöryhmä
Puheenjohtaja Antti Pöykkö. Historiakirjan kirjoitus etenee.

f lapsi -j a nuorisotyöryhmä
Puheenjohtajana Heli Väinämö.


6. Ilmoitusasiat
ei ilmoitusasioita


7. saapunut posti,kirjeet ,toiveidentynnyri

Ei saapunutta postia.

Lähetetty posti
-Oranssitiedote on jaettu joulukuun loppupuolella.
-Linja-auto reittien parannuksesta on tehty ehdotuksia ja lähetetty eteenpäin.

8. Päivitetään yhteystiedot
ei päivitettäviä

9. Päivitetään tapahtumia
-Alku vuonna ollut opiskelijakonsertti
-Koruhionta
-Jumpat toimii entiseen malliin
-Tiistaisin sauvakävelyä
-11.2 yhteisvastuutapahtuma seurakunnan kanssa
-21-23.2 ilmainen uistintenteko kurssi, kaksi eri kalastusseuraa mukana
-11.5 äitienpäivätapahtuma Hintan seurakuntakodilla. Äidit kukitetaan ja tilaisuudessa on kahvit.
-Suvenjuhla 5.6 asukastuvalla
-Tänä vuonna 15.6 asukastuvan kymmenvuotis juhla


10. Muut asiat
- käydään keskustelu uudesta voimalaitos hankkeesta
Veikko Tuliaho ei ole paikalla. Hän on käynyt voimalaitos hankkeen tiedotustilaisuudessa.
Hankkeeseen otetaan kantaa.

- tarkennetaan Myllyojan ostoskeskuksen rakentamisohjelmaa
YIT:n aluejohtaja Tauno Kestilä on esittelemässä YIT:n toimintaa ja tulevaa Myllyojan ostoskeskuksen rakentamisohjelmaa.

YIT: llä on pitkät perinteet ja yritys on jo 101 vuotta vanha. YIT llä on toimintaa7 maassa ja ammattilaisia toimii yli 6000. YIT on johtava eurooppalainen rakentamispalveluja tarjoava yritys.

Palvelukokonaisuus:
-Suomen rakentamispalvelut
-Asuntorakentaminen
-Toimitilarakentaminen
-Infrarakentaminen

Yit:n isoja urakoita Oulussa on ollut mm. Limingantullin prisma ja Lyötyn asuntorakentaminen (100 000 m2).

Seuraavia suurin projekteja Oulun alueella on mm. Kaukovainion keskuksen kehittäminen ja Myllyojan ostoskeskus.

Miten Myllyojan ostoskeskusta kehitetään ja mitä palveluita siihen on tulossa?

Ympäristö huomioidaan parhaimmalla mahdollisella tavalla jo rakennusvaiheessa. Melun ja häiriön minimointi. Vastuullisuus tärkeänä osana toimintaa. Laatu on avainasia. Pyritään hyvään yhteistyöhon viranhaltijoiden kanssa.

Myllyojan ostoskeskus:
-Parkkipaikkojen riittävyyttä varmistellaan liikennekonsulttien avulla
-Pihojen toiminnallisuus ja hätäreittien riittävyys varmistetaan
-rakennetaan uutta vetoista asuntokantaa, ostosvoima ostoskeskukseen lisääntyy
-vuokrataloja ei ole tulossa keskukseen eikä asuntojen alakertoihin tule baareja
-Kolme taloa korkeintaan. Taloja ei rakenneta yhtä aikaa vaan vaiheittain. Talot ovat 5-6 kerroksisia. Huoneistoja tulee yhteensä noin 60-70 kpl per talo
-Kulku taloihin tulee Vaalantien puolelta
-Autokatokset tulee talojen väleihin ja toimivat samalla meluesteenä
-Viheralue säilyy keskuksessa ja se todennäköisesti kunnostetaan
-Projekti yritetään käynnistää keväällä 2015. Ensi vaiheessa purettaisiin pankin kiinteistö.


- esitetään määrärahan jakaminen
Yhteistyöryhmän toimintarahat jaetaan tänä vuonna kaupungin hallituksen päätöksellä suoraan ulos toimijoille. Hakuaika on ollut joulukuussa.

Toimintaraha on 0,70€ per suuralueen asukas. Koska ajantasaiset tiedot saadaan vasta maaliskussa, jaetaan tämän vuoden toimintarahat viime vuoden asukasluvun mukaan. Myllyojan suuralueella toimintaraha on siis 7112€.

Myllyojan suuralueelle toimintarahahakemuksia on tullut ainoastaan kaksi. Toimintarahaa haettiin villiyrttikurssin järjestämiseen ja Myllyojan vanhempaintoimikunnan toimintaan. Haettu summa villiyrttikurssiin on 270€ ja vanhempaintoimikunnan toimintaan 1000€. Yksimielisesti päädytään esittämään näitä haettuja summia myönnettäväksi. Yhteistyöryhmältä jää käyttämättä toimintarahoja 5842€, jotka jäävät kaupungin kassaa.
Lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen toimintarahoista yhteistyöryhmien esityksien pohjalta kokouksessaan 19.2.

Liiteenä yhteenveto haetuista ja esitetyistä toimintarahoista.

- liikennemerkit
Liikenneturvan aluetoimistossa käyty neuvottelu, että
voisiko suuralue hakea Erkintien päähän ja jokivarrenpolun alkuun liikennemerkin, että tie päättyy eikä sieltä pääse läpi.
Jalankulkuväylälle vesilaitoksen taakse, pitäisi saada merkki, että tie on moottoriajoneuvoilta kielletty.

Katsotaan asukastuvan viime vuoden kulut läpi.
JÄTEHUOLTO
PVM €
31.01. 525,59
31.01. 205,15
22.11. 2575,23
YHTEENSÄ 3305,97

SÄHKÖ
PVM €
27.03. 529,98
27.03. 842,09
24.05. 494,19
24.05. 752,18
30.07. 182,16
30.07. 254,18
30.09. 108,02
30.09. 135,00
29.11. 289,83
29.11. 425,69
31.12. 739,81
31.12. 487,65
YHTEENSÄ 5240,78

OULUN TIETOTEKNIIKKA
31.01. 110,49
28.02. 110,49
31.01. 110,49
30.04. 110,49
31.05. 110,49
30.06. 110,49
31.07. 110,49
31.08. 110,49
30.09. 110,49
31.10. 110,49
30.11. 110,48
31.12. 110,49
Yhteensä 1325,87

Kulut yhteensä 9872,62€

11. Sovitaan seuraava (t) kokoukset
Sovitaan alustavasti 18.3.2014 klo 18

12. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous klo 19.40


Pöytäkirjan vakuudeksi Oulu 12.2.2014

HANNU KUPARINEN ANNE KIPPOLA
Hannu Kuparinen Anne Kippola
puheenjohtaja kokouksen sihteeri

ASKO MÄKELÄ MATTI VEHKAOJA
Asko Mäkelä Matti Vehkaoja.

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja