2014-2 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014-2 Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän kokousmuistio

Aihe:     Yhteistyöryhmän kokous

Aika:     Tiistaina  18.3.2014 kello 18.00

Paikka: Jokivarrenpolku 5     (Asukastupa)

            90650 OULU

 

Esityslista 02 / 2014

 

Läsnäolijat:                      Hannu Kuparinen, yhteistyöryhmän puheenjohtaja

                                            Asko Mäkelä

                                            Matti Vehkaoja

                                            Eero Huotari

                                            Anne Kippola, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

 

1.     Avaus

Puheenjohtaja Hannu Kuparinen avaa kokouksen klo 18.00.

 

2.     Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

 

3.     Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä kokoukselle sihteeri

Valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi Matti Vehkaoja ja Asko Mäkelä ja kokouksen sihteeriksi kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Anne Kippola.

     

4.    Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

5.    Todetaan suuralueen työryhmien puheenjohtajat

     a liikenne ja maankäyttötyöryhmä

pj Matti Vehkaoja. Hintan kulman ykkös talo on jo valmiina ja asukkaat muuttaneet. Teitä on paikattu, mutta paikaus ollut hieman huonoa.

     b seniorityöryhmä

pj Eero Huotari. Ryhmä pysynyt lähes entisellään. Aiheet ovat vaihdelleet toiveiden mukaan.

     c tiedotustyöryhmä

Tiedotteet pidetään esillä ja tiedotetaan myös sähköpostitse.

     d turvallisuustyöryhmä

Alueen turvallisuutta tarkkaillaan.

     e historiatyöryhmä

pj. Antti Pönkkö. Kokoontuu säännöllisesti ja valmistellaan kirjan tekoa haastatteluin.

     f lapsi -j a nuorisotyöryhmä

Myllyojan koululla remontti menossa. Keväällä tulossa siivouskampanja.

 

6.    Ilmoitusasiat

-Oulun raadit ovat jälleen käynnistyneet. Aiheena on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Päiväkoti, koulu, nuorisotalo, kirjasto, kulttuuri- ja liikuntapaikat – Millaisia ovat tulevaisuuden palvelut?

Raadit ovat keskustelutilaisuuksia, joissa oululaiset pääsevät vaikuttamaan kaupungin palveluihin Raateja järjestetään maaliskuun aikana neljä kappaletta. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen ja kysymyksiin ovat vastaamassa sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sekä muita asiantuntijoita.

 

Oulun raatien ajat ja paikat:

 

18.3 klo 18-12 Jääli, Laivakankaan koulu, aularuokala, os Laivakankaantie 10

 

19.3 klo 18-20 Oulunsalo, kauppakeskus Kapteeni, ravintola-kahvila Priima, os. Karhuojantie 2. Tähän tilaisuuteen saatavilla lastenhoito 3-8 vuotiaille Oulunsalon kirjastolla. Hoidosta vastaavat MLL:n koulutetut lastenhoitajat. Ilmoita lapsesi tilaisuuden ajaksi hoitoon 17.3 mennessä Rita Iivarille, rita.iivari@ouka.fi

 

25.3 klo 18-20 Kellon koulukeskus, ruokasali, os. Kylätie 6

 

26.3 klo 18-20 Kaupungintalo, valtuustosali, os. Kirkkokatu 2 a. Tilaisuudessa viittomakielentulkkaus ja induktiosilmukka.

 

     -  Myllyojan ostoskeskuksen suunnitelmat etenevät hiljalleen. Purku alkaa loppuvuodesta ja rakentaminen alkuvuodesta 2014. Uudet rakennettavat asunnot ovat omistusasuntoja. Vuokra-asuntoja ei tule alueelle lisää.

 

7. saapunut posti

     -sähköpostitse tullut neuvottelupyyntö Oulun vedeltä ja yhteisötoiminnalta. Tähän on vastattu.

     kirjeet    

     toiveidentynnyri

 

     Lähetetty posti

    -

 

8. Päivitetään yhteystiedot

Ei päivitettäviä yhteistietoja.

 

9. Päivitetään tapahtumia

Tapahtumat päivitetty edellisessä kokouksessa.

 

10. Muut asiat

    - käydään keskustelu uudesta voimalaitos hankkeesta (mikä on tilanne)

Tehdään virallinen kannanotto asiaan. Parhaimmaksi vaihtoehdoksi nähdään, että vanha Toppilan voimalaitos puretaan ja uusi rakennetaan sen tilalle samalle paikalle. Näin voidaan hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita.

 

    - hyvinvointikertomus

Oulun kaupunki haluaa kysyä kuntalaisiltaan mikä tekee heidän elämästään hyvää ja mikä edesauttaa hyvinvointia. Kuntalaisten kannanotot menevät talousarvion valmisteluun virkamiesten kautta. Eri kuntalaisia edustavien ryhmien ja yksittäisten kuntalaisten koottu ja analysoidut kannanotot toimitetaan huhtikuun alussa oleviin apulaiskaupunginjohtajan seminaareihin.

Kokouksessa voi täyttää nimettömänä kyselylomakkeen, jossa kysytään:

-Mikä tekee alueestasi hyvän elää ja asua?

-Mihin asioihin olet tyytyväinen omassa elämäntilanteessa?

-Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä arjen sujumisen kannalta?

-Mitä tarvittaisiin, jotta olisit tyytyväinen elämäntilanteeseesi?

 

    - toimintarahatilanne

Lähidemokratiatoimikunta on käsitellyt yhteistyöryhmien ehdotukset toimintarahojen jakamiseksi kokouksessaan 19.2. Toimikunta hyväksyi Myllyojan suuralueen yhteistyöryhmän ehdotuksen rahojen jakamiseksi sellaisenaan. Toimintarahaa hakeneille on ilmoitettu lähidemokratiatoimikunnan päätös. Valitusaika päätöksestä on kaksi viikkoa ja se päättyy huomenna. Jos valituksia ei tule, laitetaan rahat maksuun heti huomenna. Rahat tulevat hakijoiden tileille viimeistään seuraavalla viikolla.

 

Hakija itse vastaa siitä, että rahat käytetään haettuun toimintaan. Toiminnan toteuduttua siitä täytetään raportointilomake.

 

Lehden tekemiseen voi hakea kohdeavustusta lähidemokratiatoimikunnalta. Toimikunta on myöntänyt tukea 2000€ per suuralue.

 

    - liikennemerkkien päivitykset

Liikennemerkkien tarvetta suuralueella on kartoitettu. Asiasta on oltu yhteydessä kaupungille ja tehty esityksiä liikennemerkeistä.Uusia liikennemerkkejä laitetaan kevään tullessa, kun maassa ei ole enää routaa.

 

11. Sovitaan seuraava (t) kokoukset

Puheenjohtaja ja sihteeri sopivat kokouksen keväälle tarvittaessa.

 

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätetään klo 18.41.