2012 - 8 Pateniemen suuralueen aluekokous 20.11.2012, muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012 - 8 Pateniemen suuralueen aluekokous 20.11.2012, muistio

Pateniemen suuralueen aluekokous

Aika: 20.11.2012 klo 18:00, paikka: Honkapirtti, Pateniementie 86

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18:10.
Siirrettiin esityslistan kohta 3 käsiteltäväksi ensimmäisenä.
Läsnä: Aarre Katisko (pj.), Nina Himsworth (sihteeri), Markku Hahto, Heli Mattila, Paula Himanen, Aili Jouppi, Sirkka Aho, Saara Riihola, Hilkka Tuominen, Leo Korkiakoski, Juha Saarela, Hilkka Juntunen, Raimo Mustikainen, Aarno Saarela, Ossi Granroth, Erkki Rintoo, Oiva Korhonen, Vuokko Arstio, Liisa Alatalo, Jorma Suomela, Elsi Suomela, Raimo Vihavainen, Raimo Similä, Kaisu Similä, Jorma Ketola, Pasi Laukka.

2. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka kertoo uuden Oulun tulevasta yhteisötoiminnasta. Yleinen keskustelu yhteisötoiminnasta Pateniemen suuralueella.
Pasi esitteli yhteisötoimintaa ja uutta kansankäräjät –toimintamallia. Keskusteltiin yhteisöllisen toiminnan merkityksestä ja vaikutuksesta päätöksentekoon. Lisäksi keskusteltiin Honkapirtin tilanteesta ja merkityksestä alueen yhdistysten ja ihmisten harrastus- ja toimintapaikkana. Toivottiin, että toiminta Honkapirtillä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

3. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan valinta vuodelle 2013
Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2013 esitettiin Aarre Katiskoa. Esitys sai laajaa kannatusta ja Aarre Katisko valittiin puheenjohtajaksi.

4. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman ideointia
Nina kertoi tämän hetken suunnitelmista, joita ideoitu lapsi- ja nuorisotyöryhmässä sekä ympäristötyöryhmässä. Kokouksessa esitettiin muutamia ideoita esim. ympäristötyöryhmän järjestämänä paju- ja risutyökurssi, seurakunnan puolelta esitettiin ideaa yksinhuoltajille suunnatusta kerhotoiminnasta, lisäksi esitettiin jätemuovin keräyspistettä ja Pateniemen eläkeläiset hakevat ulkoilupäivälleen avustusta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 katsotaan läpi seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa.

5. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:20.