2012 - 9 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 4.12., muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2012 - 9 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 4.12., muistio

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 4.12.2012 klo 18:00

Paikka: Pizzeria Tarantella, Ratamotie 16, 90580 Oulu

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18:07.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Aarre Katisko (pj.), Markku Hahto, Aarno Saarela, Katri Suorsa, Hilkka Tuominen, Saara Riihola, Vuokko Arstio, Liisa Alatalo, Elsi Suomela, Jorma Suomela, Taina Ruonala, Kaisu Similä, Raimo Vihavainen, Terttu Ollikainen, Ilmari Juutilainen, Juha Saarela, Eeva Mäkinen, Nina Himsworth (siht.).

3. Edellisen kokouksen (aluekokous) pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Vuoden 2013 Pateniemen suuralueen yhteisötoiminnan toimintasuunnitelma
Keskusteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelman 2013 ja -kertomuksen 2012 tulee olla valmiina ja puheenjohtajan allekirjoittamia 15.1 mennessä. Toimintarahaa ovat hakeneet Rajakylän vanhempainyhdistys (talvirieha, 300 euroa), Pateniemen eläkeläiset (ulkoilupäivä, 200-300 euroa), Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry (vertaistukiryhmän perustaminen, 270 euroa), Rajalupi (kansainvälinen nuorten ryhmätapaaminen, 1000 euroa). Keskusteltiin hakemuksista. Rajalupille päätettiin myöntää 500 euroa, muille haettu summa. Toimintasuunnitelmaan toivottiin lisäystä erityisesti Herukan suunnalle olevaan toimintaan. Nina lähettää toimintasuunnitelman pohjan kaikille luettavaksi. Täydennysehdotukset ja –ideat tulee lähettää Ninalle torstaihin 20.12. mennessä.

5. Vuoden 2012 Pateniemen suuralueen yhteisötoiminnan toimintakertomus
Keskusteltiin tämän vuoden toimintakertomuksesta. Toimintasuunnitelman 2013 ja -kertomuksen 2012 tulee olla valmiina ja puheenjohtajan allekirjoittamia 15.1 mennessä. Nina lähettää toimintakertomuksen pohjan kaikille luettavaksi, täydennykset tulee lähettää Ninalle torstaihin 20.12. mennessä.

6. Ajankohtaiset asiat, kuulumiset
Keskusteltiin alueen ajankohtaisista asioista.
Eeva Mäkinen on aloittanut Pateniemen ja Rajakylän kirjastojen uutena johtajana.
Aluelehti ilmestyi marraskuussa.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous 22.1.2013 klo 17:30.

8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:20.