2013 - 1 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 22.1., muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 1 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 22.1., muistio

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 22.1.2013 klo 17:30

Paikka: Pateniemen kirkon seurakuntasali, Taskisentie 3, 90800 Oulu


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17:30.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Aarre Katisko (pj.), Vuokko Arstio, Liisa Alatalo, Saara Riihola, Hilkka Tuominen, Raimo Vihavainen, Terttu Ollikainen, Leena Welling, Jorma Suomela, Elsi Suomela, Heli Mattila, Juha Saarela, Aarno Saarela, Kaisu Similä, Eeva Mäkinen, Jorma Ketola, Nina Himsworth (sihteeri).

3. Hyvinvointikertomus kaupunkistrategian valmistelussa
Nina esitteli hyvinvointistrategiaa lyhyesti.
Keskusteltiin suuralueen ja asuinalueiden positiivisista ja kehittämistä vaativista kohteista.
Positiivisiksi asioiksi nostettiin suuralueen luonto (mm. Letonniemi) ja merellisyys. Erityisesti lapsille ja lapsiperheille näillä on tärkeä merkitys. Koettiin myös, että päivähoitopaikkoja on hyvin. Myös kouluja on lapsille ja nuorille hyvin. Terveyspalveluiden suhteen oltiin siinä mielessä tyytyväisiä, että silloin kun lääkäreitä on paikalla, niin vastaanotolle pääsee hyvin ja palvelu toimii. Liikuntamahdollisuuksien mahdollistaminen koettiin tärkeäksi, positiivista on, että esim. ladut hoidetaan talvella hyvin. Kirjastopalvelut ja lähikauppapalvelut koettiin tärkeiksi ja alueella hyviksi. Turvallisuuteen liittyen koettiin tärkeäksi poliisin näkyvyys alueella, erityisesti esim. nyt, kun Herukan alueella on ollut asuntomurtoja. Poliisi onkin nyt näkynyt alueella enemmän. Erityisen tärkeäksi nostettiin alueen yhteisöllisyys, josta esim. eri yhdistysten ja yhteistyöryhmän toiminta ovat hyviä esimerkkejä.

Kehittämistä vaativiksi asioiksi nousi esille mm. Rajakylän lapsille ja lapsiperheille suunnattu yhteinen toiminta. Joukkoliikenteen todettiin myös olevan kehittämisen tarpeessa.
Ikäihmisten osalta todettiin, että laboratorion lähtö pois terveysasemalta heikensi turvallisuuden tunnetta. Terveyspalveluiden läheisyys on yleisestikin tärkeää kaikille. Lisäksi ikäihmiselle tarvittaisiin enemmän ohjattua liikuntaa. Kehittämiskohteeksi nousi esille myös asukastuvan aukioloajat, tällä hetkellä aukioloajat eivät mahdollista kaikkien osallistumista.

Positiivisia asioita ja kehittämistarpeita voi vielä miettiä, ja laittaa sähköpostilla Ninalle viimeistään maanantaihin 11.2. mennessä.

4. Lueppa-lehti, aineiston suunnittelu
Lehti jaetaan kaksi kertaa tämän vuoden aikana, viikoilla 12 ja 38. Mietittiin sopivia sisältöjä. Viime syksyn lehdestä jäi pois juttu Pateniemen eläkeläisten toiminnasta, laitetaan tämä juttu nyt. Myös asukastuvan toiminnasta olisi hyvä saada juttu. Lisäksi alueen luonnon esiintuomiseksi laitetaan viime aluelehdessä ollut juttu Letonniemen luontopolusta.

5. Kevään aluelehden suunnittelu
Pateniemi-Herukka-Rajakylä –aluelehti jaetaan koteihin viikolla 19. Kaisu, Jorma ja Aarre ovat lehtityöryhmässä. Aluelehteä varten jutut lähetetään Aarrelle, deadline ilmoitetaan myöhemmin. Jutut mielellään pdf-muodossa, ja valokuvat erillisessä tiedostossa.
Ihimisen lähellä –hankkeesta laitetaan aineistoa lehteen, lisäksi Tupasoittajat ovat kysyneet mahdollisuutta kirjoittaa lehteen.

6. Ajankohtaiset asiat, kuulumiset
- Uuden Oulun myötä Ninan työnkuva on hieman muuttunut, nyt neljä suuraluetta: Haukipudas, Kello, Pateniemi ja Ylikiiminki.
- Asukastuvalla on vuosi alkanut hyvin. Maanantaisin nyt kokeiluna tarjolla keittolounas 2 eurolla.
- Leena kertoi Ihimisen lähellä -projektin kuulumiset. Omaishoitajavalmennus aloittaa 26.3. klo 16–18 Honkapirtillä. Ryhmään on ilmoittautuminen, ryhmä on maksuton ja kokoontuu 8 kertaa. Ryhmästä saa välittää tietoa eteenpäin. Lisätietoja löytyy nettisivuilta: http://www.oulunseudunomaishoitajat.fi/fi/ovet-omaishoitajavalmennus_omaishoitajille/
Ommaisfoorumi kokoontuu 6.2. Rajakylän Hoivassa klo 13-15. Ryhmä kokoaa alueen päättäjiä, omaisia, virkamiehiä ja asukkaita keskustelemaan omaishoidosta ja tukipisteen toiminnan aloittamisesta. Tukipisteen avajaiset tulevat olemaan toukokuussa.
- Heli kertoi Oulun seudun yhden vanhemman perheet yhdistyksen järjestämän kerhon aloittavan toiminnan 4.2. Pateniemen kirkolla klo 18-20. Vertaistukiryhmä on maksuton ja lastenhoito on järjestetty aikuisten keskustelun ajaksi.
- Elsi kertoi, että Jelppareiden keskiviikko-kerhon toiminta on hieman hankaloitunut, kun Setlementin tuolijumppa on aloittanut toimintansa myös keskiviikkoisin. Jelppareilla ei ole tarpeeksi aikaa valmistautua kerhoon, toisaalta vanhukset eivät jaksa osallistua molempiin peräkkäin. Lisäksi työntekijät ovat kuljettaneet Jelppareiden kerhoon osallistujia työpäivän päätteeksi koteihinsa, mutta nyt, kun kerhoa on jouduttu siirtämään eteenpäin, ovat työntekijät jo lähteneet, kun kerho päättyy. Olisi hyvä, jos tuolijumppa voisi vuorotella joka toinen viikko Jelppareiden keskiviikko-kerhon kanssa.
- Aarno kertoi, että Pateniemen eläkeläisten torstaitapaamiset ja kerhot ovat alkaneet pyöriä normaaliin tapaan.
- Ympäristötyöryhmän seuraava kokous 4.2 klo 16.30 asukastuvalla.


7. Seuraava kokous
Tiistaina 12.3. klo 17:30 Rajakylän asukastuvalla.


8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:10.