2013 - 4 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 10.9., muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2013 - 4 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 10.9., muistio

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 10.9.2013 klo 17:30

Paikka: Honkapirtti, Pateniementie 86


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestystä muutettiin: Matti Kuivamäki, Pateniemen koulun rehtori, kertoo koulun juhlasta kohdassa 3.
Läsnä: Aarre Katisko (pj.), Hilla Degerman, Juha Eskola, Marja Heikkinen, Hilkka Juntunen, Ilmari Juutilainen, Matti Kuivamäki (poistui klo 17:50), Heli Mattila, Mikko Raudaskoski, Tiina Töyrä, Nina Himsworth (siht.).


3. Pateniemen koulun juhla - Matti Kuivamäki
Pateniemen alueella koulu on aloittanut toiminnan jo 140 vuotta sitten. Pateniemen koulu on järjestämässä juhlaa tämän kunniaksi, kyseessä on koulun ja asukkaiden juhla. Juhlien suunnitellussa on tehty yhteistyötä Pateniemi seuran kanssa. Pateniemi seura on tekemässä toista historiateostaan, aiheena alueen koulut. Kirja ei kuitenkaan valmistu tälle syksylle. Tarkoitus on kerätä juhlaa varten alueen muistitietoa, ja vanhaa kuvamateriaalia. Haastatellaan myös entisiä oppilaita ja opettajia, tehdään kooste juhlaa varten.
Juhla on lauantaina 30.11., juhlaan ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat. Juhlapuhuja on Pateniemi-seurasta. Yhteistyössä juhlan järjestelyissä on myös alueen Lions-klubi ja Herukan koulun vanhempaintoimikunta (Haave).
Oppilaat voisivat tehdä aluelehteen juttua. Oppilaat ovat tehneet erilaisia tutkimuksia alueen väestöstä ja paikoista juhlaan liittyen.
Matti toi myös nuorten puolesta viestiä, että alueella tarvitaan kokoontumispaikkaa.


4. Osallisuushanke – Juha Eskola
Juha kertoi Osallistu ja vaikuta –hankkeesta, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeessa keskeistä on kahdensuuntaisen kotouttamisen kehittäminen, eli Oulussa asuvien maahanmuuttajien nykyistä parempaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, ja valtaväestön suvaitsevaisuuden edistämistä. Hankkeen painopisteet ovat monipuolisen yhdistyskoulutuksen järjestäminen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen perehdyttäminen. Hankkeessa on pohdittu mm. miten saadaan maahanmuuttajia osallistumaan alueellisiin yhteistyöryhmiin ja miten maahan-muuttajien ja valtuutettujen välille saadaan syntymään vuorovaikutusta. Lisäksi on koulutettu maahanmuuttajia järjestötyöhön, ja tuotu esille, miten voi vaikuttaa ja toimia yhdistyksen kautta. Lisäksi on tehty demokratiakouluttamista, eli opetettu miten suomalainen demokratia toimii. Hankkeessa on myös ystäväperhetoimintaa, johon on saatu paljon osallistujia mukaan. On myös järjestetty paljon erilaisia tapahtumia, yhteistyössä mm. Setlementin (esim. Värikäs ravintolapäivä), Villa Victorin ja asukasyhdistysten kanssa. Rajakylän asukastuvan kanssa ollut jonkin verran monikulttuurisia tapahtumia, tavoitteena on saada maahanmuuttajat tulemaan asukastuvalle ja toimimaan suomalaisten kanssa. Demokratiaviikko viikolla 42, jolloin on mm. nuorten, valtuutettujen ja maahanmuuttajien yhteinen turnaus. Hankkeesta voidaan olla apuna alueellisten tapahtumien järjestämisessä (esim. hankkia esiintyjiä, tehdä markkinointia).
Hilla Degerman tekee kulttuuriantropologian puolelle gradua Oulun yliopistoon hankkeen puitteissa. Hilla tutkii mm. mitä mahdollisuuksia maahanmuuttajilla on osallistua, esim. valtuutettujen kanssa tehtävä yhteistyö.
Juhalla on seuraava hanke jo valmisteilla, tavoitteena on maahanmuuttajaneuvoston muodostaminen Ouluun.
Keskusteltiin hankkeesta, ja ennakkoluuloista, ja todettiin, että tärkeää on mm. asenneil-maston muuttaminen.


5. Patela-Herukka-Rajakylä aluelehti
Aluelehden ilmestymisajankohta on viikko 47. Aarre on lehden päätoimittaja, ja aineiston lehteä varten voi lähettää hänelle, aarre.katisko@gmail.com. Jutut mieluiten pdf-muodossa, kuvia saa myös lähettää. Julkaisun koko tulee olemaan 16–20 sivua. Patelan koulun juhlien jutulle voidaan varata aukeaman verran tilaa.
Honkapirtin tilanteesta tehdään myös juttua.
Tarkempi aikataulu lyödään lukkoon ensi viikolla, kun toimituskunta kokoontuu. Jutut lehteä varten tulee lähettää Aarrelle viimeistään 4.11.
Ehdotettiin, että olisi hyvä ottaa yhteyttä Pateniemi-seuraan, voisivat kertoa lehdessä työn alla olevasta teoksesta, ja mikäli esim. tarvitsevat teosta varten lisää tietoa alueelta.

Keskusteltiin Honkapirtin tilanteesta. Mikko Raudaskoski on tehnyt valtuustoaloitteen: "Nykyisille Honkapirtin tiloja käyttäville osoitetaan korvaavat tilat ennen Honkapirtin mahdollista käyttökieltoa" (Kaupunginvaltuuston kokous 19.8.2013). Todettiin, että alueella tarvitaan tiedotusta Honkapirtin tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Varsinaista vastausta vuosi sitten keväällä tehtyyn kannanottoon ei ole vieläkään saatu.


6. Aluekokous, ajankohta ja aihe
Päätettiin pitää aluekokous tiistaina 26.11. klo 18. Kokouksessa valitaan yhteistyöryhmälle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Kokouksen aiheena on Honkapirtti.


7. Ajankohtaiset asiat, kuulumiset
Marja: Oulun seudun omaishoitajilla syksy alkanut vilkkaasti, viettävät 15-vuotis juhlaa. Ihimisen lähelle –hankkeella on Palokan palvelukeskuksessa vakituinen vuoro tiistaisin klo 10-13, tukipiste on tuolloin auki. Vuoroviikoin muistiyhdistys järjestää muistikerhoa. Hankkeessa on lähdetty nyt rekrytoimaan vapaaehtoisia mukaan toimintaan, tänään oli Saat auttaa- muistikiertue, jonka avulla saatiinkin mukaan uusia vapaaehtoisia. Hankkeeseen voi olla yhteydessä, jos tietää, että alueella on omaishoitajia, jotka kaipaavat kummi-/ystävätoimintaa. Hankkeessa on tehty omaishoitokortti, jossa on monipuolista informaatiota.

Ilmari: Sienikurssi on pidetty syksyllä. Liminganlahden luontokeskuksen retkellä oli 16 osallis-tujaa. Perhoskurssi onnistui hyvin kesällä.
Heli: On käynyt tutustumassa Risuniityntiellä olevaan yksityiseen hoivakotiin Attendo Niitty-tuuleen. Hoivakodin työntekijät toivovat yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, tavoitteena on saada hoivakodissa asuville erilaista ohjelmaa tarjolle. http://www.attendo.com/fi/fi/hoivapalvelut-kotihoito/Hoivakodit/Herukan-Hoivakoti/
Hilkka: Patelan voimistelijoilla kausi alkanut hyvin aktiivisesti, lapsiryhmät ovat täynnä. Kesällä ei ollut toimintaa, koska Honkapirtiltä ei saatu tiloja, ja koulut olivat kiinni.
Keskusteltiin yhdistysten mahdollisuudesta käyttää alueen kouluja oman toiminnan järjes-tämiseen. Todettiin, että koulujen laajempi käyttö olisi suotavaa, on vain sovittava yhteisistä pelisäännöistä (käyttäjän puolelta nimetä vastuuhenkilö, sovittava etukäteen, kuka korvaa jos menee jotain rikki, siivous).


8. Muut asiat
Tiina kertoi, että Rajakylä-Toppilan omakotiyhdistys on tekemässä aloitetta meluvallin saamiseksi Haukiputaan tien varrelle Rajakylän kohdalle. Päätettiin, että yhteistyöryhmä myös ottaa osaa aloitteeseen. Selvitettävä, onko tie valtion (Ely-keskus) vai kunnan vastuulla. Alueella voisi myös pitää yleisötilaisuuden, johon voisi pyytää tie-insinööriä kertomaan meluvallin sijoittamisen perusteista.

Juha kertoi, että Rajahaudan ranta alkaa pusikoitumaan. Koiran jätösroskiksia voisi olla alueella myös enemmän, on siivotonta. Tervakukkakujalla olevan PSOASin talon pihalla on pajukkoa, siinä on kuitenkin alkamassa tieremontti, joten toivottavasti tämä tulee samalla siivottua.


9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 29.10.2013. klo 17:30 Rajakylän kirjaston salissa (sisäänkäynti kirjaston kautta).
Kokous päättyi klo 20:05.