2014 - 3 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.5.2014, muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 3 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 6.5.2014, muistio

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika: 6.5.2014 klo 18:00

Paikka: Honkapirtti, Pateniementie 86, 90580 Oulu.


1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 18:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Aarre Katisko (pj.), Liisa Alatalo, Vuokko Arstio, Hilla Degerman, Markku Hahto, Ilmari Juutilainen, Jarmo Korpela, Mikko Raudaskoski, Elsi Suomela, Erkki Virkkunen, Liisa Virkkunen, Uki Lahtinen (kaavoitusarkkitehti), Nina Himsworth (siht.)

3. Pateniemenrannan suunnitelmiin tutustuminen
Kaavoitusarkkitehti Uki Lahtinen esitteli suunnitelmia. Alueen kaavarunko valmistui vuoden alussa. Nyt esillä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävillä 8.5. asti. Tämän jälkeen laaditaan asemakaavaluonnos, josta voi myös esittää mielipiteensä. Asemakaavaluonnos on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kokouksessa keskusteltiin suunnitelmista, ja esitettiin kaavoitusarkkitehdille paljon kysymyksiä ja kommentteja. Todettiin, että merellisyys ja oma venepaikka ovat varmasti hyviä myyntivaltteja. Kokouksessa tuotiin esille myös joukkoliikenteen sujuvuuden tärkeys alueella, sekä alueen asukasmäärän kasvu tulee ottaa huomioon mm. oppilaspaikoissa. Lisäksi tuotiin esille mm. lumen aurauksen ja kinosten paikkojen huomioon ottaminen suunnitteluvaiheessa.
Keskusteltiin alueen suunnitteluun liittyvän asukasillan järjestämisestä alkusyksystä.

Lisätietoja:
http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=817

http://pateniemenranta.fi/

4. Lausunnon laatiminen Pateniemenrannan suunnitelmista
Todettiin, ettei ole tarvetta lausua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS). Yhteistyöryhmä toivoo yhteistyötä jatkossa, kun järjestetään yleisötilaisuuksia alueen kehittämiseen ja rakentamiseen liittyen.

5. Ajankohtaiset ja muut asiat
Keskusteltiin Kuivasojan varren siivoamisesta, selvitellään kenelle siivoaminen kuuluu, ja voitaisiinko aluetta siivota talkoilla. Kuivasoja on niin täynnä risuja, että alkaa patoutua.

Aarre kertoi, että Patela-Herukka-Rajakylä –aluelehti on valmis. Syksyllä lehteen laitetaan tietoa Honkapirtin tilanteesta, sekä toivottavasti saadaan juttua Pateniemenrannasta.
Seurakunnan diakoni Heli Mattila lähetti sähköpostin kautta terveisiä: ”Torstaina 8.5. on Tuiran seurakunnan jalkautumispäivä. Tuolloin Rajakylän torilla on puolelta päivin hernekeittoa ja Pateniemen torilla makkaraa sitten illemmalla - ja seurakunnan työntekijöitä siis molemmilla pisteillä. Tarkemmat tiedot ja kellonajat Rauhantervehdyksestä.”
Nina kertoi Honkapirtin tilanteesta, talotoimikunnan kokous pidetään tiistaina 13.5., kokous tarkoitettu talossa toimiville tai toimintaa suunnitteleville (kokoukseen ilmoittautuminen Ninalle). Rajakylän asukastuvan toiminta nykyisissä tiloissa loppuu kesäkuun lopussa. Toiminnan jatkoa suunnitellaan Honkapirtille.


6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään syksyllä.

Kokous päättyi 19:45.