2014 - 4 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 16.9.2014, muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2014 - 4 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 16.9.2014, muistio

Aika:  16.9.2014 klo 18:00

Paikka:  Honkapirtti, Pateniementie 86, 90580 Oulu.

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Aarre Katisko avasi kokouksen klo 18:08.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Aarre Katisko (pj.), Hannu Anttonen, Ilmari Juutilanen, Kaisu Similä, Nina Himsworth (siht.)

3. Yhteistyöryhmän toiminnan kehittäminen
• Ajatuksia / ideoita? Miten haluaisit osallistua?
• Keskusteltiin, että yhteistyöryhmän toimintaan tarvittaisiin uudistusta ja muutosta. Koetaan turhauttavana, että kaupungin suunnalta ei olla enemmän yhteydessä, ja toisaalta, että lausunnoilla ei tunnu olevan vaikutusta päätöksentekoon. Toivottiin myös, että annetuista lausunnoista ja kannanotoista saataisiin palautetta.
• Keskusteltiin netin ja sosiaalisen median käytön vaikutuksesta kokouksiin ja yleisestikin vaikuttamiseen ja yhdistystoimintaan. Ihmiset pystyvät helposti olemaan yhteydessä toisiinsa ja ottamaan kantaa sähköisesti, kasvotusten tapahtuvalle tapaamiselle ei ole enää niin paljon aikaa. Toisaalta kuitenkin todettiin, että myös kasvotusten tapahtuvaa keskustelua tarvitaan.
• Esitettiin, että tarvittaisiin alueen toimijoiden ydinryhmä, joka miettisi alueen asioita ja aktivoisi muita mukaan.
• Yhteinen asia, johon halutaan vaikuttaa, aktivoi ihmisiä.
• Toisaalta yhteistyöryhmä koettiin tarpeelliseksi alueellisen verkostoitumisen kannalta.
• Toiminta oman alueen hyväksi yhdistää asukkaita.
• Aarre kertoi, että hän ei aio jatkaa enää vuonna 2015 yhteistyöryhmän puheenjohtajana. Aarre toivoi, että tilalle uudeksi puheenjohtajaksi tulee innostunut vetäjä, joka perehtyy alueen asioihin.

4. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Aarre kertoi tekevänsä Patela-Herukka-Rajakylä –aluelehden vielä tänä syksynä. Lehden olisi tarkoitus ilmestyä joulukuun alussa. Aarre laittaa sähköpostilistalle lisätietoja.
• Honkapirtin tilanne.
• Nina kertoi Honkapirtin kuulumiset. Reino Turpeenniemi aloittanut ”tupaisäntänä”, työpiste sijaitsee Honkapirtillä. Alakerran remonttia on tehty työllistämistoimintana, ja remontti etenee pikkuhiljaa. Yläkerran asunto on myös otettu yhdistystoimijoiden käyttöön.
• Diakoni Heli Mattila lähetti terveisiä, että seurakuntakerhot jatkuvat Palokassa ainakin tämän vuoden loppuun.

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty. Kokous pidetään tarpeen mukaan.
Kokous päättyi klo 19:44.