2015 - 6 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 30.11.2015, muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2015 - 6 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 30.11.2015, muistio

Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 30.11.2015 klo 18:00

Paikka: Honkapirtti, Pateniementie 86, 90580 Oulu (kokoushuone)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Jorma Ketola (pj.), Vuokko Arstio, Liisa Alatalo, Elsi Kylli, Kaisu Lyöri, Raija Meriläinen, Esko Pulkkinen, Sami Riipinen, Aarno Saarela, Päivi Sarome, Elsi Suomela, Nina Himsworth (siht.)

3. Kartoitus hyvinvointia edistävistä tarpeista (Mannerheimin Lastensuojeluliitto)
- Yhteistyöllä ”Hyvää Pateniemeen" tapahtuman ideat ja jatkotoimet
- Alueellisen toiminnan ideointia

- Käytiin läpi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois- Pohjanmaan piirin toimesta tehtyä kartoitusta.
o Lapsiperheiden kokemustietoa on kartoitettu syksyn 2015 aikana Pateniemi-Herukka-Rajakylän alueella asuvilta lapsiperheiltä mm. koulujen, varhaiskasvatuspalveluiden sekä järjestöjen toteuttamien kerhojen kautta.
o Kokemustiedon kartoittaminen on osa MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piirin koor-dinoiman Perheverkon alueellista työskentelyä.
o Alueelta on koottu myös alueellinen toimintakalenteri, josta löytyy alueen lapsiper-heille suunnattua säännöllistä, viikoittaista toimintaa. Alueellinen toimintakalenteri on luettavissa ja tulostettavissa linkistä http://pohjois-pohjanmaa.mll.fi/jarjestojen-perheverkko/alueelliset-toimintakalenterit/
o Kartoituksessa tuodaan esille, minkälaista toimintaa toivotaan alueen lapsille ja nuo-rille, sekä minkälaista tukea toivotaan perheille helpottamaan arjen sujuvuutta.
o Keskusteltiin kartoituksessa esille nousseista asioista. Todettiin, että on tärkeää, että alueella on toimintaan soveltuvia tiloja. Tarvitaan aktiivisia asukkaita, yhteistyötä ja tiedottamista tapahtumista.
- Esko Pulkkinen Pateniemen Lionseista kertoi Lionsien yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa järjestämästä Yhteistyöllä Hyvää Pateniemeen tapahtumasta ja siellä esille nousseista ide-oista.
- Tapahtumassa oli noussut esille Pateniemi-päivän sekä lasten olympialaisten järjestäminen. Tapahtumien suhteen on mietittävä sopivaa ajankohtaa. Tapahtumien toteutus vaatii va-paaehtoistoimijoita.
- Lisäksi oli toivottu enemmän informaatiota tapahtumista, esim. alueen nettisivut, jolla olisi tapahtumakalenteri. Asukkaat saisivat tietoa tapahtumista ja voitaisiin estää päällekkäisten tapahtumien järjestämistä.
- Päätettiin, että tammikuun yhteistyöryhmän kokouksessa voitaisiin palata Pateniemi-päivän ja lasten olympialaisten järjestämiseen.

4. Alueellisen toimintarahan haku 2016, alustavaa tietoa
Nina kertoi toimintarahan hausta. Alueellinen toimintaraha on haettavissa 1.-31.12.2015. Toimintarahalomakkeita saa kaupungin Internet-sivuilta:
http://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

Myös muihin avustuksiin kannattaa tutustua, kaikki avustukset löytyvät sivulta:
http://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/avustukset

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden avustusten haku on nyt menossa (16.11.–11.12.) Lisätietoja: http://www.ouka.fi/oulu/kulttuuri-ja-kirjastot/kulttuuriapurahat-ja-avustukset

5. Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2016
- Jorma Ketola valittiin yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi ja Kaisu Lyöri valittiin varapuheen-johtajaksi.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
- Päivi Sarome kertoi Haaveen (Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta) kuulumiset: Jou-luaskartelu on pidetty, osallistujia oli n. 40 henkilöä. Vanhemmat ja lapset askartelivat kou-lulla yhdessä. Haaveella on kotisivut Internetissä (http://haave.yhdistysavain.fi/), sihteeri ja tiedottaja hoitavat tätä.
- Sami Riipinen kertoi seurakunnan kuulumisia: Lapsityön kannalta Palokka toimii hyvin. Jou-luna on erilaisia tapahtumia, mm. kauneimmat joululaulut, Rajakylässä joka viikko nyt juma-lanpalvelus. Rajakylän seurakuntakodin työttömien toiminnassa ei ole tulossa suuria muu-toksia, mutta ensi vuoden alusta ateriat ovat ilmaisia.
- Elsi Suomela kertoi Palokan Jelppareiden toiminnasta: Joka toinen keskiviikko parittomilla viikoilla pidetään kerho ja kahvitilaisuus. Palokassa nyt paljon uusia asukkaita, joita ei vielä ole saatu toimintaan mukaan. Keskiviikkoisin käy noin 30 henkilöä kerralla. Syyskuussa Jelp-parit kävivät porukalla Haukiputaalla Nymanin ravintolassa syömässä. Keskiviikkona 2.12. on joulujuhla, osallistujia odotetaan n. 60 henkilöä.
- Vuokko Arstio kertoi Rajakylän asukastuvan kuulumiset: Koulujen ylijäämäruoan ja kauppo-jen ylijäämäleivän jakeluja jatketaan edelleen. Tyrnävän perunamarkkinoille tehtiin retki. Seurakunnan kanssa pidetään yhteinen puurojuhla 17.12. klo 17.
- Aarno Saarela kertoi Patelan eläkeläisten toiminnasta: Yhdistyksellä on monipuolista toimin-taa Honkapirtillä mm. maanantaisin jumppaa, tiistaisin haitarikerho, kuoro, ja käsityökerho, torstaisin viikkotapaaminen, johon osallistuu yleensä 50-70 henkilöä. Jäseniä yhdistyksessä on 289. Joulumyyjäiset ovat 12.12. Honkapirtillä klo 10.
- Esko Pulkkinen kertoi Pateniemen Lionsien toiminnasta: Attendo Niittytuulen hoivakodissa oli tapahtumapäivä 6.10. ja Nenäpäivä-tapahtuma 6.11. Palokan seurakuntasalissa. Yhteis-työllä Hyvää Pateniemeen tapahtuma pidettiin 7.11. Honkapirtillä, osallistujia oli n. 150 hen-kilöä. Positiivinen tilaisuus, jossa esittäytyi useampi alueen yhdistys mm. Pateniemi Seura, Pa-telan Martat, Buki Kase ha Karate Do – karateyhdistys, Parasta lapsille Pateniemen osasto, Haave, Pateniemen naisvoimistelijat ja partiolippukunta Pateniemen Polunpolkijat. Ensi ke-vääksi suunnitellaan taas Kuivasoja-tapahtumaa.

- Lanun perustaminen
o Keskusteltiin lapsi- ja nuorisotyöryhmän perustamisesta. Yhteistyöryhmän ”alaosasto” toimi useita vuosia, mutta ei ole toiminut nyt viimeisen vuoden aikana. Todettiin, että ryhmää vetämään tarvittaisiin henkilö, jolla olisi kosketuspintaa lapsi- ja nuoriso-asioihin.
o Kouluilta, päiväkodeilta ja nuorisotoimesta osallistuttiin aktiivisesti lanun toimintaan, yhteistyöryhmään ei ole osallistuttu. Tuotiin esille, että työntekijöiden olisi helpompi kokoontua työaikaan. Toisaalta ryhmän tarkoitus on asukkaiden ja kaupungin työn-tekijöiden yhteinen keskustelu ja kohtaaminen ja asukkaat eivät pääse mukaan päiväsaikaan.

- Patela-Herukka-Rajakylä aluelehti on tullut painosta ja jaetaan tällä viikolla.

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.1. klo 18, Honkapirtillä kokoushuoneessa.

Kokous päättyi klo 19:50.