2016 - 1 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 19.1.2016, muistio - Muistiot - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Muistiot Muistiot

< Takaisin

2016 - 1 Pateniemen suuralueen yhteistyöryhmän kokous 19.1.2016, muistio

Aika: 19.1.2016 klo 18:00

Paikka: Honkapirtti, Pateniementie 86, 90580 Oulu.


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05.


2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Jorma Ketola (pj.), Liisa Alatalo, Vuokko Arstio, Jarmo Korpela, Hilkka Juntunen, Kai-su Lyöri, Eeva Mäkinen, Elina Mätäsaho, Helena Penson, Päivi Pirnes, Esko Pulkkinen, Tarja Pyykkö, Mikko Raudaskoski, Aarne Saarela, Päivi Sarome, Elsi Suomela, Jorma Suomela, Ni-na Himsworth (siht.)


3. Pateniemen suuralueen toimintarahan käyttö 2015
Käytiin läpi vuoden 2015 toimintarahalla toteutuneet toiminnot. Lähes kaikki tapahtumat ja suunnitelmat olivat toteutuneet hakemusten mukaan.


4. Pateniemen suuralueen toimintarahahakemukset 2016
Käytiin läpi tälle vuodelle tulleet toimintarahahakemukset, toimijat esittelivät omia suunni-telmiaan. Hakemuksia oli tullut yhteensä 12 kappaletta seitsemältä eri hakijataholta. Ha-kemuksia oli yhteensä 6320 euron edestä.

Yhteistyöryhmä esittää lähidemokratiatoimikunnalle, että kaikkiin haettuihin toimintoihin myönnetään haettu summa.
Hakijat ja esitetyt summat ovat:
Lions club Oulu, Pateniemi 1340 € (kahteen eri tapahtumaan)
MLL Pateniemen paikallisyhdistys ry 750 € (kahteen eri tapahtumaan)
Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys ry 1000 €
Palokan palvelukeskus, Jelpparit 1530 €
Pateniemen eläkeläiset ry 500 €
Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta Haave 700 €
Rajalupi 500 €

5. Yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma 2016
- Oulun raadeissa käsitellään kouluverkkoa. Keskusteltiin lukioiden sijainneista. Todettiin, että joukkoliikenteen täytyy kehittyä, jos aiotaan keskittää opetusta.
- Toivottiin yleistä esittelyä koko Pateniemen suuraluetta koskevista suunnitelmista. Miten aluetta aiotaan kehittää.
- Pateniemenrannan kaavoituksen edistymisestä olisi hyvä kuulla viimeisimmät tiedot.
- Rajakylän terveyskeskuksen poistumisen huolettaa. Missä Pateniemen suuralueen asuk-kaat käyvät jatkossa? Hyvinvointikeskusten suunnitelmista on nyt keskustelutilaisuudet menossa, Tuiran koulun ruokalassa torstaina 21.1. klo 18 (Koskitie 27, käynti S-marketin takaa) ja Ritaharjun monitoimitalolla tiistaina 26.1. myös klo 18 (Ritakierros 2). Näihin tilaisuuksiin kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan keskustelemaan ja kysymään suunnitelmista.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Lapsi- ja nuorisotyöryhmän toiminta.
o Jorma kertoi, että Päivi Pirnes on lupautunut lapsi- ja nuorisotyöryhmän pu-heenjohtajaksi. Pateniemen suuralueelle ollaan nyt kuitenkin kaupungin toi-mesta perustamassa moniammatillista lapsiperheiden hyvinvointia edistävää alueellista ryhmää. Katsotaan ensin tämän ryhmän toiminta, ja josko siihen voivat osallistua myös alueelliset yhdistystoimijat. Jos monitoimijaiseen ryhmään kutsutaan mukaan myös yhteistyöryhmän / yhdistysten edustajia, niin siinä tapauksessa ei perusteta päällekkäistä toimintaa.
• Eeva Mäkinen kertoi kirjaston kuulumisia. Ikäihmisiä kutsutaan mukaan suunnittele-maan kirjastojen toimintaa ja tapahtumia, tavoitteena toiminnassa elämänlaadun parantaminen. Suunnittelutilaisuus kahvien kera on Rajakylän kirjastossa 24.2. klo 13. Tästä tulee vielä erikseen kutsut. Keväällä järjestetään tietotekniikkaopastuksia. Kir-jastojärjestelmä on uusittu ja toimii hyvin. Pateniemen omatoimikirjasto toimii hyvin, aukioloajat ovat ma-pe 9-20, la 9-16.
• Jarmo Korpela esitteli ajatuksiaan Heikkeliinin puiston kehittämisestä. Puisto sijaitsee Risuniityn koulun takana Haukiputaan suuntaan. Puistoa tulisi kehittää liikuntatarkoi-tukseen, esim. siellä voisi olla hiihtolenkki tai pururata, jossa puurakentamisella kehi-tetty voimistelupaikka. Liikunta ja liikkuminen ovat tärkeitä lapsille ja nuorille, puis-toon on helppo tulla, Herukan alakoulu ja lasten päiväkoteja sijaitsee lähellä. Sovit-tiin, että Jarmo kirjoittaa asiasta aloitteen, johon yhteistyöryhmä osallistuu.
• Jorma Ketola kertoi, että hakee aluelehden tekemiseen rahaa. Kevään lehti ilmestyisi normaaliin tapaan äitienpäivän aikaan, deadline olisi huhtikuun puolessa välissä. Ilmoitustuloilla täytyy saada lehden kustannuksia katettua enemmän.
• Jorma Ketolan kautta on mahdollisuus saada vapaalippuja "Teit meistä kauniin" -elokuvan ensi-iltakiertueen Oulun tapahtumaan 1.9.2016 Ouluhalliin. Tuottaja halu-aa kutsua näytökseen sellaisia henkilöitä, joilla ei välttämättä muuten olisi mahdolli-suutta päästä elokuvaa katsomaan ja joiden arkea tämä voisi piristää. Jos asia kiinnostaa, niin kannattaa ottaa yhteyttä Jormaan (s-posti: Jorma.ketola(at)jk-ohjelmat.fi)


7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 15.3.2016 klo 18 Honkapirtillä.
Kokous päättyi klo 20:00.