Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas

Oletko kiinnostunut oman asuinalueesi asioista? Tule mukaan asukasiltoihin keskustelemaan ja vaikuttamaan omaa asuinaluettasi ja koko kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. 

Tähän alueeseen kuuluvat kaupunginosat: Kuivasjärvi (sis. Ahvenoja, Oinaansuo, Pöllönkangas ja Jylkynkangas), Kuivasranta, Ritaharju (sis. Aaltokangas, Varpumetsä, Varpukangas, Vähäoja), sekä Teknologiakylän alue.

Kaikille kuntalaisille avoimiin asukasiltoihin ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet asukkaat, yhdistykset ja luottamushenkilöt.

Asukasilloista tiedotetaan tämän sivun Ajankohtaista-palstalla  ja yhteisötoiminnan alueellisen sähköpostilistan kautta. Asukasiltojen lisäksi sähköpostilistalla tiedotetaan alueen ja koko kaupungin ajankohtaisista asioista. 

Alueen omalle sähköpostilistalle pääset mukaan lähettämällä sähköpostia kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille.

Puheenjohtajat
Marita Hopia
Seppo Salonen
Anne Huotari, anne.huotari(at)mail.suomi.net
Kati Eklund

Puheenjohtajisto yhdessä palvelukeskittymän edustajien kanssa kokoaa asukkaat, yhdistysten ja järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kiinteäksi alueelliseksi verkostoksi, joka vahvistaa alueellista yhteisöllisyyttä ja kaiken ikäisten osallisuutta.

Mukaan asukastoimintaan?

Tule mukaan asukasiltoihin ja ilmoittaudu alueen toimikuntiin. Toimikuntia tällä 12 000 asukkaan alueella on mahdollista koota tärkeiksi koettujen asioiden ympärille esimerkiksi:

  • Kuivasjärvi - järven historia, tilanne nyt, tulevat toimenpiteet jne.

  • Alueellisuus - alueen historia, identiteetti, alueen vanhan historian ympärille rakentuva.

  • Yhteisöllisyys - tukee lapsen ehyen opinpolun toteutumista, vahvistaa asuinalueiden sitoutumista toisiinsa rakentaen ”me-henkeä” ja turvallisuutta alueelle.

Ajankohtaista

< Takaisin

Kuivasjärvi-toimikunnan tapaaminen ma 15.4.2019 klo 18

Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelu käynnistettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin yhteistyönä kesällä 2018. Yleisötilaisuus Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostussuunnittelusta pidettiin 8.4.2019 Normaalikoulun auditoriossa. Tilaisuuden aiheena oli Kuivasjärven Kaijonlahden vesistökunnostuksen nyt valmistunut toteutussuunnitelma. Oulun kaupungin tavoitteena on jättää vesilain mukainen hakemus Kaijonlahden kunnostamisesta valmistuneen suunnitelman pohjalta vielä vuoden 2019 aikana.

Kuivasjärvi on välttävässä ekologisessa tilassa. Kuivasjärvellä tulee vähentää veden kokonaistyppi- ja fosforipitoisuuksia vesiensuojelutoimenpitein. Kuivasjärvellä ongelmana on myös heikko talviaikainen happitilanne. Kaijonlahti, jonka kautta pääosa järven vedestä ja kuormituksesta kulkee, on tilaltaan heikoin.

 

Kuivasjärvi-toimikunnan tapaaminen

 

Aika: maanantaina 15.4.2019 klo 18.00

Paikka: Teron Pub kabinetti, Eekintie 1   

Aihe:  Kuivasjärven ja Kaijonlahden tila

                                                                                                  

Kuivasjärvi-toimikunnan tarkoituksena on kerätä asukkailta Kuivasjärveä ja Kaijonlahtea koskevaa tietoa. Kansalaishavainnoinnilla voidaan kerätä myös pidemmällä aikavälillä havaintoja kunnostustöiden vaikutuksista järven tilaan. Sitä varten olisi hyvä, jos havaintoja olisi kerättynä sekä kunnostuksia edeltävältä ajalta että niiden jälkeen.

 

-Kaikki tarkkailutieto on suunnittelun ja tarkkailun kannalta hyödyksi. Esimerkiksi havainnot veden väriin, hajuun, liettymiseen, linnustoon, kalastoon, eläimistöön ja kasvistoon liittyen voivat olla tärkeitä.

-Valokuvat ja sijaintitieto ovat käyttökelpoisimpia dokumentteja

-Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut analysoi ja käsittelee toimitetun tiedon

-Tämän vuoden aikana kerätty tieto voi vaikuttaa suunnitteluun ja aluehallintovirastolle jätettävään lupahakemukseen

 

Lämpimästi tervetuloa tapaamiseen – tilaisuus on kaikille kuntalaisille avoin.

Kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen.

Jakolinkki

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Sara Inkeröinen
044 703 1696
sara.inkeroinen@ouka.fi

Alueen palvelut

Tuiran hyvinvointikeskus
Ritaharjun kirjasto

Päiväkodit

Ahvenoja
Kuivasjärvi
Kuivasranta
Pöllökangas
Ritaharju
Teknologiakylä
Tuulikello

Koulut

Pöllönkankaan koulu (1-9)
Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikkö (1-6)
Ritaharjun koulu (1-9)

Ritaharjun nuorisotila

Sähköiset palvelut

Digiopastusta kirjastoissa

Lapsiperheiden palvelut