Usein kysyttyä

Mikä on yhteistyöryhmä?

Yhteistyöryhmä on alueellinen vaikuttajaryhmä, jossa on mukana asukkaita, yhdistyksiä, järjestöjä ja luottamushenkiöitä sekä julkisten ja yksityisten palvelujen edustajia. Oulussa toimii 21 yhteistyöryhmää.

Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan toimenpiteitä, joilla luodaan toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä asuinalueille. Perusajatuksena on, että asukkaat ovat oman asuinalueensa parhaita asiantuntijoita.

Yhteistyöryhmä muun muassa:

  • Käsittelee suuralueen tai tarvittaessa koko kaupungin ajankohtaisia asioita
  • Antaa lausuntoja valmistelussa olevista asioista
  • Tekee aloitteita ja kannanottoja, sekä voi myös osallistua muiden tekemiin aloitteisiin ja kannanottoihin
  • Tiedottaa alueen asioista asukkaille, alueen toimijoille, päättäjille ja kaupungin hallinnolle
  • Järjestää tarvittaessa tiedotus-/keskustelutilaisuuksia
  • Lisää yhteisöllisyyttä ja kehittää vuorovaikutusta alueen eri toimijoiden kesken
  • Vastaa kaupungin myöntämän toimintarahan käytöstä


Kuka saa tulla yhteistyöryhmän kokoukseen?

Yhteistyöryhmien kokoukset ovat avoimia kaikille alueen asukkaille ja toimijoille. Kokouksiin ei ole ikärajaa tai muita vaatimuksia. Tervetuloa mukaan! Toimin kaupungin luottamushenkilönä. Voinko osallistua yhteistyöryhmän kokouksiin?

Totta kai! Kaupungin toiminnassa kaikilla – asukkailla, virkamiehillä ja luottamushenkilöillä – on oma roolinsa. Luottamushenkilöiden tehtävänä on edustaa asukkaita päätöksiä tehtäessä, joten asukkaiden tarpeiden ja mielipiteiden tunteminen on luottamushenkilöille tärkeää.

Asukkaat myös kaipaavat tietoa ajankohtaisista päätöksentekoon liittyvistä asioista, joten luottamushenkilöillä on tärkeä rooli myös viestin viemisessä kuntalaistenkin suuntaan.Kuinka pääsen mukaan yhteistyöryhmän toimintaan?

Voit tulla mukaan yhteistyöryhmän toimintaan ympäri vuoden, eikä mukaan tuleminen velvoita sinua mihinkään. Voit osallistua silloin kun sinulle itsellesi sopii ja koet osallistumisen tarpeelliseksi, vaikka vain yksittäiseen tilaisuuteen tai tapahtumaan. Yhteistyöryhmän kokouksista tiedotetaan muun muassa kunkin suuralueen omalla verkkosivulla sekä yhteistyöryhmän sähköpostilistalla.

Voit halutessasi liittyä yhteistyöryhmän sähköpostilistalle, jolloin saat tietoa yhteistyöryhmän toiminnasta sekä oman alueesi ja koko kaupungin ajankohtaisista asioista. Ota yhteyttä oman alueesi kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoriin ja pyydä häntä liittämään sinut sähköpostilistalle.Kuka on kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori?

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisessa ja yhteisötoiminnassa työskentelee viisi kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoria, joilla kullakin on omat nimetyt suuralueensa. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori toimii linkkinä asukkaiden ja päättäjien sekä hallinnon välillä. Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori toimii yhteistyöryhmän kokouksissa sihteerinä ja tarvittaessa esittelijänä.

 

Voinko minä tuoda asioita yhteistyöryhmän kokouksiin?

Kyllä! Asukkaat ovat oman alueensa asiantuntijoita, ja parantamista kaipaavat asiat tulevat usein vastaan arkielämässä – lenkillä, autossa, bussissa, leikkipuistossa tai muita palveluja käytettäessä. Ja usein sama asia vaivaa muitakin asukkaita. Olipa sitten kyseessä penkin saaminen kävelyreitin varrelle tai turvallisen koulutien turvaaminen lapsille, voit ottaa yhteyttä oman alueesi kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoriin tai tulla kertomaan asiasta yhteistyöryhmän kokoukseen.

Toisaalta me ihmiset emme ole kaikista asioista samaa mieltä, mutta yhteistyöryhmän kokouksessa asiasta voidaan keskustella ja päättää, lähteekö yhteistyöryhmä yhdessä viemään asiaa eteenpäin. Asialla täytyy olla merkitystä laajemmin kuin vain yksittäisen ihmisen kannalta, joten aivan kaikkia asioita yhteistyöryhmä ei ota käsittelyyn.