Ajankohtaista

< Takaisin

Harkinnanvaraisten koulukuljetusetuuksien hakeminen lukuvuodelle 2022- 2023

Oulun kaupungin perusopetuksen harkinnanvaraiset koulukuljetusetuudet ovat jälleen haettavissa tulevalle lukuvuodelle 2022-2023.

Opetuksen järjestäjän ja  yleisten linjausten mukaisesti oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen yhdensuuntaisen koulumatkan ylittäessä 5 km. Koulumatkan pituus lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille. Ylikiimingissä koulukuljetusetuuden piirissä olevilla oppilailla yhdensuuntainen koulumatka on pääsääntöisesti yli 5km. Tällöin maksutonta perusopetuksen koulukuljetusetuutta ensisijaiseen kouluun ei tarvitse erikseen hakea.

Alle 5 km koulumatkoissa oppilas voi saada maksuttoman koulukuljetuksen valtakunnallisen, luokka-asteittain linjattujen ja vuosittain päivittyvien  Koululiituperusteiden mukaisesti.

Koulukuljetusetuus voidaan myöntää myös erillisellä aluepäällikön päätöksellä esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen vuoksi. Tällöin hakemukseen täytyy liittää asiantuntijalausunto.

Koulumatkoja ei korvata, jos oppilas vaihtaa toisen asuinkuntaan tai toiselle koulualueelle kesken peruskoulun ja jatkaa koulunkäyntiä Ylikiimingissä.

Hakemuksia voi jättää myös elokuulla, käsittelyaika on noin neljä viikkoa.  Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusopas on päivitetty, oppaassa tarkempaa tietoa esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksista sekä niiden hakumenettelyistä.

Lisäinfoa koulumatkoihin liittyen Oheisista linkeistä:

Koulukuljetusopas

Koulumatkojen pelisäännöt- ja liikenneturvallisuus

 

Alla oleva ohjeistus harkinnanvaraisen koulumatkaetuuden hakemiseen löytyy oppaasta:  Ouka Koulumatkat- ja kuljetus

 

Harkin­nan­va­raista koulukul­jetusta haettava 15. toukokuuta mennessä

Täytä sähköinen hakemus Wilma-järjestelmässä

Pääset tekemään lapsellesi hakemuksen "Hakemukset ja päätökset" -otsikon alta > Tee uusi hakemus. Tarvittaessa voit liittää hakemukseen sähköisiä liitteitä. 

Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen (lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti tai sosiaalityöntekijä), kun kuljetusetuutta haetaan oppilaan terveydellisillä tai toiminnallisilla syillä. Tarvittaessa lausunto voidaan toimittaa myös oppilaan kouluun. Tällöin sähköiselle hakemukselle tulee lisätä maininta koululle toimitetusta lausunnosta. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä ajanjakso, milloin kuljetus on välttämätön sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen tai tiettyyn kuljetusmuotoon, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Huom! Hakemukset ja päätökset -toiminto on vain Wilman selainversiossa. Wilma-mobiilisovelluksella hakemuksia ei voi tehdä.

Hakuaikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Wilmassa voit seurata hakemuksen etenemistä ja lukea päätöksen.

 

Jakolinkki

Lukuvuoden valmistelutyöt ovat meneillään ja tiedotamme koulukuljetuksista viimeistään tiistaina 9.8 Wilman ja kotisivujen välityksellä.

Oppilaiden ensimmäinen koulupäivä alkaa keskiviikkona 10.8. klo 8.45.

Tervetuloa kouluun!

Koulunkäyntiin liittyvät kysymykset

Rehtori Arttu Parkkinen 044-4970739, apj Birgitta Uhre-Korpiranta (koulukuljetukset) 050-3677046, apj Perttu Hämäläinen 044-4970738 (Vesalan asiat), kanslisti Anne Leipivaara 044-49707666