Ajankohtaista

< Takaisin

Kouluterveydenhoitajan tiedote

Koulunkäynti on lapselle työtä. Sen vuoksi hän tarvitsee onnistuakseen aikuisen tukea ja ohjausta. Kodin, koulun ja kouluterveydenhuollon yhteistyö on tärkeää koululaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu koulun oppilashuoltoon.

 

Terveydenhoitaja Niina Jokikokko, p.044-4970 731, paikalla ma, to ja pe -päivät. Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten Wilma -viestillä.

Päivystystunti, jolloin oppilaiden on mahdollista tulla käymään terveydenhoitajan luona ilman ajanvarausta on ma ja pe ja klo 10–11. Muina aikoina terveydenhoitajat tekevät terveystarkastuksia. Vanhat vammat, vapaa-ajan tapaturmat sekä hoitoa vaativat sairaudet tulee hoitaa aina omalla hyvinvointipisteellä tai hyvinvointikeskuksessa.

 

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. 1-, 5-, ja 8-luokan oppilaille tehdään laaja terveystarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan laajaan tarkastukseen ja myös opettajan havainnot huomioidaan oppilaan hyvinvointia arvioitaessa. Laajoihin tarkastuksiin sisältyy myös koululääkärin tarkastus. Muilla luokilla tehdään suppeampi tarkastus. Tarkastusten ajankohdasta informoidaan yleensä etukäteen Wilman välityksellä.

 

Lisätarkastuksia tehdään tarvittaessa mm. terveystarkastuksissa ilmenneiden asioiden, oppilaan omasta, huoltajien tai opettajan toivomuksesta, oppilashuollossa esiin tulleen tai muun huolta herättäneen asian vuoksi.

 

Lapsen sairastuessa riittää huoltajan tekemä ilmoitus poissaolosta opettajalle. Hoitolomatodistukset alle 10-vuotiaiden koululaisten hoidosta, hoituvat kouluterveydenhoitajan kautta. Hoitolomatodistusta ei voi kirjoittaa jälkikäteen. Mikäli lapsellanne on jokin jatkuva lääkitys tai sairaus, joka on hyvä huomioida koulussa, ilmoittakaa siitä lapsenne opettajalle. Koulussa tehdään lääkehoitosuunnitelma, johon terveydenhoitaja osallistuu tarvittaessa. Koulupäivän aikana sairastuneilla esim. kuume tai vatsatauti, opettaja ohjaa oppilaan kotiin. Terveydenhoitaja arvioi tilanteen tarvittaessa.

 

Koulutapaturmissa ensiavun antaa ensimmäisenä paikalle tullut henkilö. Oppilaan jatkohoito tapahtuu tarvittaessa hyvinvointikeskuksessa tai OYS: yhteispäivystyksessä. Vanhempiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

 

Koululaiset on vakuutettu koulumatkalla ja koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa, varmistakaa että koulussa on tehty tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle tilanteessa paikalla olleen aikuisen toimesta.

 

Yhteistyöterveisin, Niina Jokikokko

Jakolinkki