KiVassa Ylikiimingin koulussa KiVassa Ylikiimingin koulussa

KiVa Koulu-ohjelma on Opetusministeriön rahoittama, Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava.
KiVa-toimintamalli korostaa jokaisen oppilaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista ja ryhmässä toimimisen merkitystä:
"Lopetetaan kiusaaminen yhdessä!"
Ylikiimingin koulu on mukana KiVa Koulu-hankkeessa syksystä 2010 alkaen. Lue tästä lisää KiVa Koulu -hankkeesta.


Koulussamme toimii KiVa-tiimi, jonka ensisijainen tehtävä on selvittää esiin tulleet systemaattiset kiusaamistapaukset.

Koulumme Kiva-tiimin jäsenet ovat:

Arttu Parkkinen, rehtori
Birgitta Uhre-Korpiranta, apulaisjohtaja
Eeva-Liisa Luosujärvi, lehtori vs.
Päivi Lapinlampi, luokanopettaja
Susanna Runtti, opinto-ohjaaja
Tanja Lapinlampi, erityisopettaja
Mikko Tuomikoski, lehtori
Kaisu Ahola, erityisopettaja
Heli Kilpijärvi, erityisopettaja
Hanna-Riikka Hurnasti, erityisopettaja
Asta Kaarniemi, koulumentori

Lue tästä lisää, miten koulussamme toimitaan kiusaamistapauksissa.