Ajankohtaista

< Takaisin

Askel kohti vihreämpää kaupunkia Huvilarannantiellä

Kaijonharjun keskustan kupeessa n. 5 km Oulun keskustasta pohjoiseen on tekeillä asemakaavanmuutos, jonka yhteydessä on tutkittu, miten asuinrakentamisesta voidaan tehdä ekologisesti kestävämpää. Tavoitteena on muodostaa Linnanmaanbulevardia rajaava asuinkortteli ja kehittää Pyykösjärven rannan puistoalueen julkista käyttöä. Liikenteen yleissuunnittelu on huomioitu tilavarauksena. Alakyläntien ja Huvilarannantien risteysaluetta täydennysrakennetaan uusilla 4-2 -kerroksisilla asuinkerros- ja rivitaloilla, muuten aluetta kehitetään lähivirkistys- ja suojaviheralueena. Alue kytkeytyy olemassa olevan alikulun kautta Kaijonharjun keskukseen. Asemakaavamuutoksen on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2021.  

Vihreän korttelin konsepti 

Kaavaprosessiin ja toteuttamissopimukseen on integroitu viisi työpakettia, joilla on pyritty vastaamaan Oulun ympäristöohjelman mukaisiin teemoihin. Hankkeen aikana on mm. pilotoitu viherkerroin-työkalua, joka on määrä ottaa tulevaisuudessa laajempaan käyttöön. Saadun tiedon avulla työkalua on voitu kehittää ja määrittää korttelissa haluttu tavoitetaso vihreille ratkaisuille. Kortteli kiertyy suuren yhteispihan ympärille, josta löytyvät viljelylaatikot, kuntoilu- ja leikkialueet. Korttelin keskelle tulee asukkaita yhdistävä kylätalo, jonka on tarkoitus toimia offgrid-periaatteella, hyödyntäen korttelissa kerättyä aurinkoenergiaa. Hulevedet imeytetään ja pyritään hyödyntämään esimerkiksi kasteluvetenä. 

Vähähiiliset rakenne- ja massoitteluratkaisut on luotu monitavoiteoptimointia hyödyntämällä, lisäksi rakennetyyppiratkaisuja on tutkittu yhteistyössä Oulun yliopiston rakennustekniikan yksikön kanssa teetetyn diplomityön avulla. Optimointia tehty kaavaprosessin eri vaiheissa ja määritetty esimerkiksi millaisella massoittelulla tai kattosuuntauksella aurinkosähkönkeruu voisi toimia parhaiten. Optimoinnin kautta saatu tuhansia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja mm. rakenne- ja talotekniikan ratkaisuihin ja valittu sellaiset, jotka laskevat hiilijalanjälkeä kustannustehokkaasti. Rakentamisenaikaista hiilijalanjälkeä tutkitaan pilotoimalla Ympäristöministeriön hiilitaselaskelmaa. Rakennukset toteutetaan käyttämällä ekobetonia ja kierrättämällä rakentamisen aikainen hukkabetoni.  

Jo sijaintinsa puolesta alueella on hyvät lähtökohdat kestävän liikkumisen osalta – joukkoliikenteen pääreitti kulkee vieressä, palvelut ovat lähellä ja Pyykösjärvenrannan virkistysmahdollisuudet käytettävissä. Kestävän liikkumisen edistämiseksi kaikki pyöräpaikat on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja niistä on suora yhteys sisätiloihin. Lisäksi pyörille on varattu huolto-, lataus- ja pesumahdollisuudet säilytyksen yhteyteen. Autopaikat on varustettu sähköauton latauspisteillä. Talojen lämmitysmuodoksi valitaan elinkaaren näkökulmasta ympäristöystävällisin ratkaisu ja hyödynnetään aurinkosähköä. Asukkaat voivat seurata omaa kulutustaan asuntokohtaisen sähkön, veden, lämpötilan ja ilmanvaihdon seurannalla. Jätteiden kierrätykseen kannustetaan älykkäällä jätteiden lajittelujärjestelmällä.  

Ilmakuva hankealueesta

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.